auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Franciscus Gomarus

geboren: 30 januari 1563 te Brugge
overleden: 11 januari 1641 te Groningen


Biografie(ën) over Franciscus Gomarus

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 7 (1862)
Jan Pieter de Bie en Jakob Loosjes, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 3 (1919-1931)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7 (1927)
Jan Pieter de Bie en Jakob Loosjes, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 4 (1931)

Werken van Franciscus Gomarus

(geen titels beschikbaar)


Secundaire literatuur over Franciscus Gomarus in de dbnl

anoniem Nederduitse en Latynse keurdigten, ‘Water om den Brant te blussen; En dat wrev'lig volk te sussen, Dat zoo twist door 't gantsche Lant Over d'uitgeblusten Brant.’ In: Nederduitse en Latynse keurdigten (1710)
anoniem Nederduitse en Latynse keurdigten, ‘Zweep en Roe voor Paapse Billen, Die al mee eens dansen willen, En gewoon zyn Moord en Brand Aan te hitsen in een Land.’ In: Nederduitse en Latynse keurdigten (1710)
Jan Wagenaar, ‘XIV. Besluit der Staaten van Holland op de Kerkelyke geschillen.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 10 (1754)
Jan Wagenaar, ‘VIII. Haagsche Conferentie.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 10 (1754)
Jan Wagenaar, ‘III. Oorsprong der verdeeldheid over den Godsdienst, in de Vereenigde Gewesten.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 10 (1754)
J.L. Motley, ‘Achtste hoofdstuk’ In: De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Deel 11 (herziene vertaling) (1881)
P.J. Blok, ‘Hoofdstuk IV Remonstranten en Contra-remonstranten’ In: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 2 (1924)
P.J. Blok, ‘Hoofdstuk VI De onderhandelingen over het bestand’ In: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 2 (1924)
C.C. de Bruin, ‘Hoofdstuk XIV. De totstandkoming en het karakter der Statenvertaling.’ In: De Statenbijbel en zijn voorgangers (1937)
C.S.M. Rademaker, ‘4. Een burcht van rechtzinnigheid’ In: Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1967)
C.S.M. Rademaker, ‘2. Grote en kleine zorgen’ In: Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1967)
A.Th. van Deursen, ‘III. Predikant en prediking’ In: Bavianen en slijkgeuzen (1974)
A.Th. van Deursen, ‘XIII. De kerk en het conflict: voorlichting’ In: Bavianen en slijkgeuzen (1974)
A.Th. van Deursen, ‘XII. Het verloop van de kerkelijke strijd’ In: Bavianen en slijkgeuzen (1974)
A.Th. van Deursen, ‘VIII. Gemeentevorming II Catechese en geloofskennis’ In: Bavianen en slijkgeuzen (1974)
A.Th. van Deursen, ‘V. De kerkeraden’ In: Bavianen en slijkgeuzen (1974)
Jan den Tex en Ali Ton, ‘10 Donderwolken’ In: Johan van Oldenbarnevelt (1980)
Willem Otterspeer, ‘13 Dertelheden en deerlijke ongelukken 1594-1608’ In: Groepsportret met Dame I (2000)
Willem Otterspeer, ‘15 Knibbelige tijden, 1609-1618’ In: Groepsportret met Dame I (2000)


Terug naar overzicht