auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Ton Harmsen

geboren: 1948 te Den Haag

Werken van Ton Harmsen

'Gebruik en misbruik van de rhetorica door Nil Volentibus Arduum', 1988

Werken in een editie van Ton Harmsen

Een Wett-steen vande Ieught (1980)
Het leven van Joost van den Vondel (2000)

Primaire teksten van Ton Harmsen elders in de dbnl

Geert Evert Booij, Henk Eijssens, A.F. Florijn, Ton Harmsen, Frederike van der Leek, Reinier Salverda, Arie Verhagen en Gerard de Vriend, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 9 (1979-1980)
René Appel, Geert Evert Booij, A. Feitsma, Ton Harmsen en Ed Tan, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 12 (1982-1983)
Tieme van Dijk, G. Geerts, Ton Harmsen en L. Strengholt, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 99 (1983)
B.P.M. Dongelmans, Lo van Driel, P.J.A. Franssen, Dirk van Ginkel, Ton Harmsen, Frans A. Janssen, J.G. Kooij, W. Pijnenburg, Herman Pleij, Annejoke Smids, Marijke Spies, Jan Stroop, Kees Thomassen en Dick Welsink, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 16 (1986-1987)
Ton Harmsen, ‘Gebruik en misbruik van de rhetorica door Nil Volentibus Arduum Ton Harmsen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 4 (1988)
Ton Harmsen, ‘Sonja Fortunette Witstein Rotterdam 22 mei 1920 - Alphen aan den Rijn 11 juli 1978’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1993 (1993)
André Bouwman, P.J.A. Franssen, J. Goossens en Ton Harmsen, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 109 (1993)
Jan Fontijn, Walter Haeseryn, Ton Harmsen en Jan Stroop, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 110 (1994)
Anneke C.G. Fleurkens, Lia van Gemert, Ton Harmsen, Lisa Kuitert, Soetje Oppenhuis de Jong, Olf Praamstra, Ton van Strien en P.J. de Voogd, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 110 (1994)
Ton Harmsen, ‘Eén groot feest De collectie toneelstukken’ In: Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1995)
R.J.G. de Bonth, Ronny Boogaart, Eep Francken, Lia van Gemert, Ton Harmsen, Jan Noordegraaf en Olf Praamstra, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112 (1996)
Jan Bloemendal, B.P.M. Dongelmans, Julia Drewes, Lia van Gemert, Ton Harmsen, Lotte Jensen, J.A. van Leuvensteijn, Jos Muyres, Jan Noordegraaf, Olf Praamstra, Tanneke Schoonheim en Ton van Strien, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113 (1997)
H.M. Borst, Paul Dijstelberge, Anneke C.G. Fleurkens, Willem Frijhoff, Ton Harmsen, Marjolein 't Hart, C.L. Heesakkers, Ton Hoenselaars, W.J. op 't Hof, E.M. Kloek, H. Krop, Fred van Lieburg, Hans Luijten, Hessel Miedema, Dirk Jaap Noordam, Karel Porteman, B.A.M. Ramakers, Rudolf Rasch, Herman Roodenburg, Mieke B. Smits-Veldt, A. Agnes Sneller, K. van der Stighelen, P.E.L. Verkuyl, H. Vlieghe, W. Waterschoot en Adrienne M. Zuiderweg, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 13 (1997)
Ton Harmsen, ‘Ton Harmsen Waarom Hooft?’ In: Mooi meegenomen? (1997)
Jan Bloemendal, H.M. Borst, F.J. Dijksterhuis, Joris van Eijnatten, E.O.G. Haitsma Mulier, Ton Harmsen, Marjolein 't Hart, Harold Hendrix, Ton Hoenselaars, W.J. op 't Hof, Jeroen Jansen, P. Knevel, Johan Koppenol, Fred van Lieburg, Hubert Meeus, Hessel Miedema, C.S.M. Rademaker, G.J. Schutte, Els Stronks, Marijke van der Tolsma, Geert Vanpaemel en H. Vlieghe, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 15 (1999)
José van Aelst, Ton Harmsen en P.J. Verkruijsse, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116 (2000)
Ton Harmsen, ‘Het speeltoneel in kaart gebracht’ In: Vooys. Jaargang 18 (2000)
Pieta van Beek, Marten Jan Bok, E.O.G. Haitsma Mulier, Ton Harmsen, H.L. Houtzager, Jan Konst, Luuc Kooijmans, Ad Leerintveld, Anton van der Lem, Fred van Lieburg, Hubert Meeus, Frank Miedema, Dirk van Miert, Cornelia M. Ridderikhoff, A. Agnes Sneller, Els Stronks, Marijke van der Tolsma, J.J.V.M. de Vet en J. Waszink, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 17 (2001)
F.J. Dijksterhuis, Arie-Jan Gelderblom, E.O.G. Haitsma Mulier, Ton Harmsen, C.L. Heesakkers, T. van Houdt, Ad Leerintveld, Jacob van Sluis en H. Vlieghe, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 17 (2001)
Roelof van Gelder, Ton Harmsen, Marjolein 't Hart, Jeroen Jansen, Johan Koppenol, Ad Leerintveld, K. van der Stighelen, J.J.V.M. de Vet en H. Vlieghe, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 18 (2002)
Ton Harmsen en Elmer Kolfin, ‘Recensies’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 18 (2002)
Jan Bloemendal, Rudolf Dekker, T.B. Deneire, H. Duits, Anneke C.G. Fleurkens, Michiel van Groesen, Ton Harmsen, Vincent Hunink, E.M. Kloek, Anton van der Lem, Clé Lesger, Dirk van Miert, H.J.M. Nellen, Robert Schillemans, Jacob van Sluis, N.F. Streekstra, Boukje Thijs en H. Vlieghe, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 21 (2005)
Hans Beelen, Hadewijch Ceulemans, Ton Harmsen, Siegfried Huigen, Matthias Hüning, Ludo Jongen, Elisabeth Leijnse, Pieter Muysken, Jan Oosterholt, G.F.H. Raat, Ton van Strien, Elsa Strietman en Els Stronks, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 122 (2006)
Ton Harmsen, ‘Ceneton, of de Bibliotheek en de Schouwburg’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 25 (2007)

Secundaire literatuur over Ton Harmsen in de dbnl

Gerrit-Jan Berendse, Theo D'haen, H. van Gorp, Jan Konst, J.G. Kooij, Bernt Luger, Will van Peer, Thijs Pollmann, P.F. Schmitz, Dick Schram, Els Schrover en Anne de Vries, ‘Boekbesprekingen’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1991 (1991)
Wouter Abrahamse, Peter Altena, Geert Evert Booij, Dirk Coigneau, P.J.A. Franssen en Nico Laan, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 21 (1992)
Bart Besamusca, E.G.A. Galama, A. Gijsberti Hodenpijl, Anna de Haas, Jacob Westerbaen en G.C. Zieleman, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 108 (1992)


Terug naar overzicht