auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Gerard Walschap

geboren: 9 juli 1898 te Londerzeel (Sint-Jozef)
overleden: 25 oktober 1989 te Antwerpen


Biografie(ën) over Gerard Walschap

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Gerard Walschap

Liederen van leed, 1923
Dies irae, 1924
Flirt, 1924
De loutering, 1925
De Spaansche gebroeders, 1925
De vuurproef, 1925
Lente, 1925
Waldo, 1928
Adelaïde, 1929
De dood in het dorp, 1930
Uitingen in de moderne wereldletterkunde, 1930
Volk, 1930
Eric, 1931
Nooit meer oorlog, 1931
Jan Frans Cantré, 1932
Carla, 1933
Trouwen, 1933
Celibaat, 1934
De vierde koning, 1935
Een mens van goede wil, 1936
De Spaansche gebroeders, 1937 (?)
Sibylle, 1938
Het kind, 1939
Houtekiet, 1939
Bejegening van Christus, 1940
Vaarwel dan!, 1940
Vaarwel dan!, 1940 (3de druk)
De wereld van Soo Moereman, 1941
Zotje Petotje, 1941
Denise, 1942
Denise, 1942 (2de druk)
Gansje Kwak, 1942
Slimke Gazelle. Om te vertellen aan kleine gezellen, 1942
De consul, 1943
Genezing door aspirine, 1943
Tor, 1943
Voorpostgevechten, 1943
De goede smokkelaar, 1945
Wing en Wong, 1945
Ons geluk, 1946
Houtekiet, 1948 (4de druk)
Zwart en wit, 1948
Moeder, 1950
Zuster Virgilia, 1951
De graaf, 1953
Het kleine meisje en ik, 1953
Oproer in Congo, 1953
Manneke Maan, 1954
Janneke en Mieke in de oorlog, 1955
Salut en merci, 1955
De Française, 1957
De verloren zoon, 1958
De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas, 1960
Nieuw Deps, 1961
Muziek voor twee stemmen, 1963
Alter ego, 1964
De Française, 1964 (?)
De culturele repressie, 1966
De kaartridder, 1966
Het gastmaal, 1966
Julien Kuypers, 1966
Bejegening van Christus, 1967 (2de druk)
De consul, 1967 (?)
De kunstenaar en zijn volk, 1967
De wereld van Soo Moereman, ca. 1967 (?)
Het avondmaal, 1968
De familie Roothooft, 1972 (9de druk)
Trouwen, 1973 (7de druk)
De Française, 1974 (7de druk)
Het Oramproject, 1975
Nieuw Deps, 1976 (4de druk)
Het kleine meisje en ik, 1977 (5de druk)
Een mens van goede wil, 1978 (12de druk)
Het gastmaal, 1978 (2de druk)
De heilige Jan Mus, 1979
De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas, 1979 (3de druk)
Rustoord, 1979
Het kind, 1980 (8ste druk)
De verloren zoon, 1981 (2de druk?)
Autobiografie van mijn vader, ca. 1989

Uitgaven van Gerard Walschap

De familie Roothooft, 1939
Dossier Walschap, 1966
Zuster Virgilia, 1979 (?)
Denkend aan Walschap, 1990
Brieven 1921-1950, 1998
Brieven 1921-1989 [3 delen], 1998-2002
Gerard Walschap. Losgetrokken en in de wereld geworpen, 1998
Links geboren, 1999
Brieven 1951-1965, 2002
Brieven 1966-1989, 2002

Primaire teksten van Gerard Walschap elders in de dbnl

Gerard Walschap, ‘Uit: ‘De Ziel en de Wegen van Waldo’. I.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 24 (1924)
Gerard Walschap, ‘C.S. Adama van Scheltema overleden door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 24 (1924)
Frederik van Eeden, Herman Heijermans en Gerard Walschap, ‘Anatole France † door G.W. Herman Heyermans †.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 24 (1924)
Gerard Walschap, ‘Liederen van loutering. door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 24 (1924)
Gerard Walschap, ‘Nocturne. Door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 24 (1924)
Gerard Walschap, ‘Belijdenis door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 24 (1924)
Gerard Walschap, ‘Jacob Israel de Haan vermoord door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 24 (1924)
Gerard Walschap, ‘Boekbesprekingen’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Gerard Walschap, ‘Boekbespreking’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Gerard Walschap, ‘Tooneelkroniek door Gerard Walschap’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Gerard Walschap, ‘Reminiscentia door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Gerard Walschap, ‘Overzicht van Tijdschriften.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Gerard Walschap, ‘Belijdenissen door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Gerard Walschap, ‘Overzicht van Tijdschriften’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Gerard Walschap, ‘Overzicht van Tijdschriften’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Gerard Walschap, ‘Overzicht van Tijdschriften’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
J. Salsmans en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Gerard Walschap, ‘Vreemde Jezuieten in 't Land’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Gerard Walschap, ‘August Snieders Herdacht door Gerard Walschap’, ‘[1925/2]’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
J. Salsmans en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Gerard Walschap, ‘Tooneelkronijk door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Gerard Walschap, ‘Overzicht van Tijdschriften’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Stephanie Claes-Vetter en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Gerard Walschap, ‘De profeet’ In: Roeping. Jaargang 4 (1925-1926)
Gerard Walschap, ‘Tooneelkroniek. door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Stephanie Claes-Vetter en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
J.A. Hallez, Léonce Reypens en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Gerard Walschap, ‘Boekbespreking.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Gerard Walschap, ‘Schatten van oude sagen, mythen en legenden’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Gerard Walschap, ‘Varia.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Gerard Walschap, ‘Katholieke literatuur en de jongeren door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
J.A. Hallez, Jules Persyn, Aloïs Walgrave en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Jules Persyn en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Gerard Walschap, ‘Nota's bij merkwaardige Uitgaven.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Gerard Walschap, ‘Naklank van ons Jubelfeest.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Gerard Walschap, ‘Over ‘Begenadigden’ van Ernest van der Hallen door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Gerard Walschap, ‘Franciscus en de Jongeren. door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Gerard Walschap, ‘Het zilveren Jubileum van Dietsche Warande en Belfort. door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
J.A. Hallez, Floris Prims, E. Vliebergh en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Gerard Walschap, ‘‘Uit Belijdenissen’. door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Jules Persyn en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
L. Scharpé en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
August van Cauwelaert en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Gerard Walschap, ‘Het geval van de Jongeren. door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Stan Dietvors, Constant Godelaine en Gerard Walschap, ‘Kronijken’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1927 (1927)
August van Cauwelaert, J.A. Hallez, Jozef Uytterhoeven en Gerard Walschap, ‘Kronijken’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1927 (1927)
Gerard Walschap, ‘Gedachtenis aan Karel Van den Oever’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1927 (1927)
Arthur Boon, August van Cauwelaert, Léopold Levaux en Gerard Walschap, ‘Kronieken’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1927 (1927)
Gerard Walschap, ‘Grondslagen eener nieuwe kunst door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928 (1928)
August van Cauwelaert, Jozef Uytterhoeven en Gerard Walschap, ‘Kronijken.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928 (1928)
Gerard Walschap, ‘De veelbelovende vijftiger. door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928 (1928)
Gerard Walschap, ‘[1928/12]’, ‘Leven van den Grafmaker door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928 (1928)
Gerard Walschap, ‘Grondslagen voor een nieuwe Kunst. door Gerard Walschap. Een inleiding (‘die de deur dicht doet’).’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928 (1928)
Gerard Walschap, ‘Was bleibt? door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
Louisa Duykers, Jules Persyn, L. de Smet en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
Gerard Walschap, ‘Peutrus door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
Gerard Walschap, ‘Twee zeventigers: Cyriel Buysse en H. Swarth. door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
Gerard Walschap, ‘[1929/12]’, ‘Maskaroen. door Gerard Walschap. (Slot)’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
Louisa Duykers, J.A. Goris, J.A. Hallez, Jules Persyn en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
Gerard Walschap, ‘[1929/11]’, ‘Maskaroen Een spel van de Verlossing gespeeld in zes tafereelen, twee in de hel, twee op de wereld, twee in den hemel, en voorstellende hoe de looze duivel Maskaroen geprobeerd heeft den kruisdood Christi te beletten en, als hem dat mislukt was, den mensch heeft in proces gedaagd voor Gods oppersten Tribunaal. Naar aanleiding van het aloud gedicht ‘Dit es van Maskaroen’ heeft het voor den modernen mensch geschreven Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
Gerard Walschap, ‘J. De Zoete, barbier, estaminet. door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
Gerard Walschap, ‘Het verlangen van Stieneken door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1930 (1930)
Gerard Walschap, ‘Die van Cuypers door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1930 (1930)
Gerard Walschap, ‘Frederik Van Eeden zeventig jaar’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1930 (1930)
Gerard Walschap, ‘De Stand der Nederlandsche Letteren’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1930 (1930)
Gerard Walschap, ‘De Kritiek in Vlaanderen (Vervolg).’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1931 (1931)
Gerard Walschap, ‘'t Heerken’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1931 (1931)
Louisa Duykers, Jules Persyn en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1931 (1931)
August van Cauwelaert, Louisa Duykers, Marnix Gijsen, J.A. Goris, J.A. Hallez, Jules Persyn, L. de Smet, J. van de Velde en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1931 (1931)
Gerard Walschap, ‘Gerard Walschap.’ In: Links Richten (1932-1933)
Gerard Walschap, ‘[Tweede jaargang, No. 9]’, ‘Trouwen’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Gerard Walschap, ‘Kantteekeningen’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1933 (1933)
Gerard Walschap, ‘Celibaat’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Marnix Gijsen, Maurice Roelants en Gerard Walschap, ‘De Keerzijde’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, Marnix Gijsen, Raymond Herreman, Maurice Roelants, Simon Vestdijk, Victor E. van Vriesland en Gerard Walschap, ‘[Derde jaargang, No. 1]’, ‘Ter inleiding bij den nieuwen jaargang’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Raymond Herreman, Maurice Roelants en Gerard Walschap, ‘De Keerzijde’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Gerard Walschap, Forum. Jaargang 3 (1934)
Gerard Walschap, ‘Vlaanderen’, ‘Nachttrein’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Gerard Walschap, Forum. Jaargang 3 (1934)
Gerard Walschap, ‘Celibaat’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Marnix Gijsen en Gerard Walschap, ‘De Keerzijde’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Gerard Walschap, Forum. Jaargang 3 (1934)
Gerard Walschap, ‘Celibaat’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Gerard Walschap, Forum. Jaargang 3 (1934)
Gerard Walschap, ‘Celibaat’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Gerard Walschap, Forum. Jaargang 3 (1934)
Gerard Walschap, Forum. Jaargang 3 (1934)
Gerard Walschap, ‘De Keerzijde’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Maurice Roelants en Gerard Walschap, ‘De Keerzijde’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Gerard Walschap, ‘Celibaat’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Gerard Walschap, ‘Celibaat’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Gerard Walschap, ‘Genezing door Aspirine’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Gerard Walschap, Forum. Jaargang 4 (1935)
Gerard Walschap, ‘Het Morgengebed ’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Gerard Walschap, Forum. Jaargang 4 (1935)
Marnix Gijsen, Raymond Herreman, Maurice Roelants en Gerard Walschap, ‘Vlaanderen’, ‘De Opheffing van Forum’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Gerard Walschap, Forum. Jaargang 4 (1935)
Gerard Walschap, ‘Een monographie over Verschaeve’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Gerard Walschap, ‘Xenophobie ’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Gerard Walschap, Forum. Jaargang 4 (1935)
Fernand Deschamps, Louisa Duykers, Raph. Kreemers en Gerard Walschap, ‘Boekbespreking’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1935 (1935)
Gerard Walschap, ‘Kantteekeningen’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1935 (1935)
Em. de Deyne en Gerard Walschap, ‘Kronieken’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1935 (1935)
Gerard Walschap, ‘Toussaint van Boelaere zestig jaar’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1935 (1935)
Paul de Vree en Gerard Walschap, ‘Voorbarig? Antwoord op Walschap's ‘Waar blijven de jongeren?’’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1936 (1936)
Gerard Walschap, ‘Essentieel en decoratief’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1936 (1936)
Gerard Walschap, ‘[1936/1]’, ‘Waar blijven de jongeren?’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1936 (1936)
Gerard Walschap, ‘Chaplin en de moderne tijden’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1936 (1936)
Gerard Walschap, ‘[1936/3]’, ‘‘Opbouwende’ en ‘afbrekende’ kritiek’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1936 (1936)
Gerard Walschap, ‘Meeningen I Staatsmaecenaat door Gerard Walschap’, ‘[1937/7-8]’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937 (1937)
Gerard Walschap, ‘Kantteekeningen’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937 (1937)
August van Cauwelaert, Emiel Jan Janssen en Gerard Walschap, ‘Kantteekeningen’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937 (1937)
Gerard Walschap, ‘Cyriel Verschaeve pro domo door Gerard Walschap’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1938 (1938)
Gerard Walschap, ‘Meeningen I De voor- en de keerzijde door G. Walschap’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1938 (1938)
Gerard Walschap, ‘Houtekiet’ In: De Gids. Jaargang 103 (1939)
Gerard Walschap, ‘Kantteekeningen’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1939 (1939)
Gerard Walschap, ‘Twee zestigers door G. Walschap L. Baekelmans en H. Terlinck’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1939 (1939)
Gerard Walschap, ‘De revolver Éénakter door Gerard Walschap (Slot)’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1939 (1939)
Gerard Walschap, ‘Nog: Cyriel Verschaeve pro domo De eeuwige onsterfelijke sterren door Gerard Walschap’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1939 (1939)
Gerard Walschap, ‘Een gevaar voor de democratie door Gerard Walschap’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1939 (1939)
Gerard Walschap, ‘De revolver Eenakter door Gerard Walschap’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1939 (1939)
Gerard Walschap, ‘Ringsteken’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1939 (1939)
L. Arts en Gerard Walschap, ‘Polemica Antwoord en wederwoord’ In: Streven. Jaargang 8 (1940-1941)
Gerard Walschap, ‘Wat is letterkunde? Door Gerard Walschap Lid van de Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1942 (1942)
Gerard Walschap, ‘De letterkundige prijzen der Academie Door Gerard Walschap Lid der Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1943 (1943)
Gerard Walschap, ‘Gerard Walschap Samenwerking met A. van Cauwelaert’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 45 (1945)
Gerard Walschap, ‘Gerard Walschap Wat willen de jongeren?’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 45 (1945)
Gerard Walschap, ‘Gerard Walschap De Kunstkring’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 45 (1945)
Gerard Walschap, ‘Nota over het peil van onze pers. Door Gerard Walschap Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1947 (1947)
Gerard Walschap, ‘II Mededelingen’, ‘Lof der Academie Door G. Walschap Lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1951 (1951)
Gerard Walschap, ‘De toekomst van de letterkunde Door G. Walschap Bestuurder van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1951 (1951)
Gerard Walschap, ‘Hulde aan Stijn Streuvels bij zijn 80e verjaardag Door G. Walschap. Bestuurder der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1951 (1951)
Gerard Walschap, ‘Hulde aan Dr J. Lindemans Door G. Walschap Bestuurder der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1951 (1951)
Gerard Walschap, ‘De oprechtheid van de kunstenaar Door G. Walschap Lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1952 (1952)
Lode Monteyne, Edward Rombauts, Paul Sobry en Gerard Walschap, ‘Vergadering van 16 Januari 1952’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1952 (1952)
Gerard Walschap, ‘De schrijver voor de Vierschaar Door G. Walschap Lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1953 (1953)
Gerard Walschap, ‘Cultura Peruana door G. Walschap Lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1955 (1955)
Cyriel de Baere, A. van Loey en Gerard Walschap, ‘Vergadering van 21 mei 1958’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Nieuwe reeks 1958 (1958)
Gerard Walschap, ‘Gerard Walschap Op vrijersvoeten in Limburg’ In: Roeping. Jaargang 37 (1961-1962)
Gerard Walschap, ‘Inleiding tot de voorlezing van ‘Het leven van de grafmaker’ in de K. Vl. Acad. door G. Walschap Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1965 (1965)
Gerard Walschap, ‘De luister van de Nederlandse taal door Gerard Walschap Antwerpen’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 9 (1965-1966)
Albe, Luc Vercammen, Gerard Walschap en Staf Weyts, ‘Getuigenissen en herinneringen Hedendaagse auteurs over Felix Timmermans’ In: Vlaanderen. Jaargang 16 (1967)
Armand Boni, André Demedts, Daan Inghelram en Gerard Walschap, ‘getuigenissen’ In: Vlaanderen. Jaargang 17 (1968)
Gerard Walschap, ‘Zijn werk is niet dood Gerard Walschap’ In: Vlaanderen. Jaargang 18 (1969)
Gerard Walschap, ‘Tweemaal ter inleiding’ In: Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal (1970)
Adriaan Morriën, Annie Romein-Verschoor en Gerard Walschap, ‘Annie Romein-Verschoor Luiheid - stimulans van de Geest, Vlijt - zijn hofnar’, ‘[Spelling]’ In: De Gids. Jaargang 135 (1972)
Gerard Walschap, ‘Hij is een mens door Gerard Walschap’ In: Album Willem Pée (1973)
Gaston Craene, Willem Putman en Gerard Walschap, ‘Citaten’ In: Vlaanderen. Jaargang 30 (1981)
Gerard Walschap, ‘Uit ‘Houtekiet’ door Gerard Walschap’ In: Septentrion. Jaargang 18 (1989)
Gerard Walschap, ‘Gerard Walschap Hoe men ertoe komt boeken te schrijven’ In: Vlaanderen. Jaargang 47 (1998)
Gerard Walschap, ‘Guido Walschap Mijn vader’ In: Vlaanderen. Jaargang 47 (1998)
Richard Minne en Gerard Walschap, ‘A propos van een viering Richard Minne en Gerard Walschap over Cyriel Buysse ingeleid en geannoteerd door Joris van Parys’ In: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 15 (1999)
Gerard Walschap, ‘Gerard Walschap Kroniek van de dag Gekozen en geannoteerd door Harold Polis’ In: ZL. Jaargang 1 (2001-2002)
Cyriel de Baere, Maurice Gilliams, Anne Marie Musschoot en Gerard Walschap, ‘Het Nationaal Fonds voor Letterkunde: vijftig jaar ondersteunende werking in het literaire veld Anne Marie Musschoot, lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2004 (2004)

Secundaire literatuur over Gerard Walschap in de dbnl

Stan Dietvors, Constant Godelaine en Gerard Walschap, ‘Kronijken’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1927 (1927)
Constant Godelaine en A.J. Hallez, ‘Kronieken’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1927 (1927)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Boekenfilm’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Herman Oosterwijk, ‘Hagel’ In: Gemeenschap. Jaargang 7 (1931)
Roel Houwink, ‘Kroniek van het proza’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
E. du Perron en Maurice Roelants, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Raymond Herreman, Forum. Jaargang 3 (1934)
Maurice Roelants, ‘Dagboek van een Voortgejaagde’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
G.H. 's- Gravesande, ‘Gerard Walschap ’ In: Sprekende schrijvers (1935)
Paul de Vree, ‘Kantteekening’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1935 (1935)
Paul de Vree en Gerard Walschap, ‘Voorbarig? Antwoord op Walschap's ‘Waar blijven de jongeren?’’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1936 (1936)
Jan Engelman en Jan Vercammen, ‘Kroniek’ In: Gemeenschap. Jaargang 13 (1937)
Anton van Duinkerken, Frederik de Graaf en Roel Verlaan, ‘Kroniek’ In: Gemeenschap. Jaargang 15 (1939)
Anton van Duinkerken, Gemeenschap. Jaargang 16 (1940)
August van Cauwelaert, ‘De romancier en zijn jeugd Door Dr. Aug. Van Cauwelaert Lid der Kon. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1943 (1943)
Menno ter Braak, ‘Van Goeden Wil’ In: In gesprek met de onzen (1946)
Menno ter Braak, ‘Triomf der beknoptheid’ In: In gesprek met de onzen (1946)
Menno ter Braak, ‘De ongeloovige katholiek’ In: In gesprek met de onzen (1946)
Menno ter Braak, ‘Triomf der beknoptheid’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Menno ter Braak, ‘Reacties op de Vlaamse leutigheid’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Menno ter Braak, ‘Van goeden wil’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Emiel Jan Janssen, ‘Letterkundige kroniek Gerard Walschaps religieuze en literaire instelling door Em. Janssen S.J.’ In: Streven. Jaargang 4 (1950-1951)
Menno ter Braak, ‘De geest van Montaigne’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1951)
Menno ter Braak, ‘De ongelovige katholiek’, ‘Kronieken’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1951)
Menno ter Braak, ‘Een aartsvader bekeerd’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1951)
Menno ter Braak, ‘Afscheid van de kerk’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1951)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Walschap 1898-1989’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Victor E. van Vriesland, ‘Pro en contra Walschap’ In: Onderzoek en vertoog 1 (1958)
Martinus Nijhoff, ‘Elementair of simplistisch? Gerard Walschap: ‘Celibaat’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Gerard Walschap ‘Bejegening van Christus’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Joos Florquin, ‘Gerard Walschap Mechelse Steenweg 243, Antwerpen’ In: Ten huize van... 1 (1962)
J. Weisgerber, ‘Panorama van de Vlaamse roman 1927-1960’ In: Aspecten van de Vlaamse roman, 1927-1960 (1964)
J. Weisgerber, ‘Gerard Walschap Houtekiet (1939)’ In: Aspecten van de Vlaamse roman, 1927-1960 (1964)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Vlaanderen’ In: Neerlandia. Jaargang 69 (1965)
Marcel Janssens, ‘kulturele kroniek literatuur’, ‘Een lezersgetuigenis over Gerard Walschap.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 12 (1968-1969)
Fernand Auwera, ‘Gerard Walschap’ In: Schrijven of schieten. Interviews (1969)
Bernard Kemp, Van In 't wonderjaer tot De verwondering (1969)
Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels (1969)
Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Eerste deel: Van Waldo tot Houtekiet (1969)
Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal (1970)
Maurits Gysseling, Paul Lebeau en Odo Leys, ‘Hulde aan Stijn Streuvels door Paul Lebeau’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1972 (1972)
Odo Leys, Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1972 (1972)
Joos Florquin, ‘Louis-Paul Boon ‘Huize Isengrimus’, Vogelzang 4, Erembodegem’ In: Ten huize van... 8 (1972)
Willem M. Roggeman, ‘Gerard Walschap’ In: Beroepsgeheim 2 (1977)
Harry Scholten, ‘Jaargang XVI, 1940 ‘Wie van geestelijken stand is kan, ondanks alles, onbekommerd zijn’’ In: Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap (1978)
H. Marsman, ‘Gerard Walschap’ In: Critisch proza (1979)
Paul van Ostaijen, ‘Vlaamse dichtkunst II’ In: Verzameld werk. Deel 4: proza (1979)
Hans Anten, ‘V Nieuwe zakelijkheid als procédé’ In: Van realisme naar zakelijkheid (1982)
Dick Gebuys, ‘Alfons en Gerard Walschap en het koloniale verleden Dick Gebuys’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 28 (1985)
Koen Bogers en Patrick Wymeersch, ‘Gerard Walschap en de Vlaamse koloniale roman Koen Bogers & Patrick Wymeersch’ In: Literatuur. Jaargang 3 (1986)
Joris Note, Ons Erfdeel. Jaargang 29 (1986)
Dorine Fleuren van Hal, ‘Het verhalend proza’ In: Forum 1931-1935 (1986)
Marc Galle, ‘Marc Galle Tolerantie in de Nederlandse Letteren’ In: De Gids. Jaargang 150 (1987)
Tomas Lieske, ‘Herlezen Houtekiet̀: de vorm van een Bohemer’ In: Tirade. Jaargang 32 (nrs. 314-319) (1988)
Michel Dupuis, ‘IV. De vernieuwing van de romankunst 1913-1941 door prof. dr. M. Dupuis’ In: Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit (1988)
Paul van Aken, ‘Culturele kroniek Literatuur’, ‘Verzameld werk van Gerard Walschap’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 32 (1989)
Sonja Vanderlinden, ‘Aspects du vitalisme dans la littérature de langue néerlandaise’ In: Septentrion. Jaargang 18 (1989)
Paul van Aken, ‘Sacrilège et sacrifice L'oeuvre littéraire de Gerard Walschap 1898-1989’ In: Septentrion. Jaargang 18 (1989)
Marlene van Soest, ‘Marlene van Soest Simon Vestdijk recenseert Gerard Walschap’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1989 (1989)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Letteren’ In: Neerlandia. Jaargang 93 (1989)
Paul van Aken, ‘De crisis van Walschap’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 33 (1990)
Roger Geerts, Jooris van Hulle, Rudolf van de Perre, Ina Stabergh en Mark van de Voorde, ‘In en om de kunst’ In: Vlaanderen. Jaargang 39 (1990)
Anne Marie Musschoot, ‘Gerard Walschap Het gelijk van een bevlogen dwarsligger Anne Marie Musschoot’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 34 (1991)
Rudy Ailliet, Jef Anseeuw, Fernand Bonneure, Danny van den Bussche, Gaston de Cock, Adiel van Daele, Karel Van Deuren, L.H. Ferrier, Fernand Florizoone, Roger Geerts, Jooris van Hulle, Stefaan van Laere, Patrick Lateur, Jean-Luc Meulemeester, Raoul M. de Puydt, Frank Tubex, Ugo Verbeke, Julien Vermeulen, F. van Vinckenroye en Gust Wittebols, ‘Bibliotheek’ In: Vlaanderen. Jaargang 40 (1991)
Herbert van Uffelen, ‘3. Der Zeitraum 1914-1945’ In: Moderne Niederländische Literatur im Deutschen Sprachraum 1830-1990 (1993)
Joris Note, ‘Joris Note Schandaal van de schepping’ In: De Brakke Hond. Jaargang 11 (1994)
Lut Missinne, ‘3.2. Naar een verruiming van de katholieke roman’ In: Kunst en leven, een wankel evenwicht (1994)
Lut Missinne, ‘2.4. Het literaire veld na 1918’ In: Kunst en leven, een wankel evenwicht (1994)
Ton Anbeek en Jef Geeraerts, ‘Het donkere hart Walschap, Geeraerts en de Kongo’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 38 (1995)
Karel Wauters, ‘Karel Wauters Walschaps omstreden trilogie’ In: Verhalen voor Vlaanderen (1997)
Hans Vanacker, ‘Actuelles’ In: Septentrion. Jaargang 27 (1998)
Aad Nuis, ‘Vrijgevochten en toch gebonden Walschap in brieven’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 42 (1999)
Erik Buelens, Robert Declerck, Jean-Luc Meulemeester, Robert Nouwen, Geert Swaenepoel, Frank Tubex en Christian-Adolphe Wauters, ‘Bibliotheek’ In: Vlaanderen. Jaargang 48 (1999)
Lut Missinne, ‘‘Een schrijver kan niet veel schrijven’ Lut Missinne (Münster)’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999 (1999)
Marcel Janssens, ‘Grensverkeer Marcel Janssens Anti-kolonialistisch?’ In: Literatuur. Jaargang 16 (1999)
G.J. van Bork, P.J.A. Franssen, E.M. Grabowsky en Gerard de Vriend, ‘Literatuur-signalementen’ In: Literatuur. Jaargang 16 (1999)
Marcel Janssens, ‘Grensverkeer Marcel Janssens Walschap en Vlaanderen’ In: Literatuur. Jaargang 16 (1999)
Stijn Vanclooster, ‘AMVC document Stijn Vanclooster ‘Die heren ergeren zich altijd aan het detail’ Een brief van Streuvels aan Walschap’ In: ZL. Jaargang 1 (2001-2002)
S.A.J. van Faassen, ‘Sjoerd van Faassen ‘In een land van puriteinsche levensbedillers kan een vloek beter gepast zijn dan een gebed’ Gerard Walschap en de jong-katholieken rond het tijdschrift De Gemeenschap’ In: ZL. Jaargang 1 (2001-2002)
Karel Wauters, ‘[Nummer 3]’, ‘Karel Wauters De intellectueel-artistieke horizon van de jonge Walschap Een speurtocht door zijn eerste kritieken’ In: ZL. Jaargang 1 (2001-2002)
Jan Bloemendal, E. Bruinsma, Yra van Dijk, Dirk Van Hulle, Jos Joosten, G.F.H. Raat en Bert Van Raemdonck, ‘Literatuur - recensies’ In: Literatuur. Jaargang 19 (2002)
Jos Borré, ‘[Nummer 4]’, ‘‘Als een goed vaderlander’ Gerard Walschap en de collaboratie [Jos Borré]’ In: ZL. Jaargang 5 (2005-2006)
Stijn Vanclooster, ‘Stijn Vanclooster Streuvels en de vrijheid Een kleine briefwisseling met Walschap (1928)’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 7 (2007-2008)
Manu van der Aa, ‘[Nummer 3]’, ‘Manu van der Aa Alice Nahon en haar omgang met Gerard Walschap en Eddy du Perron’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 7 (2007-2008)
Manu van der Aa, ‘Document Manu van der Aa Twee brieven van Jan Hammenecker aan Gerard Walschap’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 8 (2009)
Manu van der Aa, ‘Document Manu van der Aa Twee brieven van Jan Hammenecker aan Gerard Walschap’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 8 (2009)
Menno ter Braak, ‘Een aartsvader bekeerd’ In: Vaderlandartikelen 1940 (2009)
Menno ter Braak, ‘Afscheid van de kerk’ In: Vaderlandartikelen 1940 (2009)
Menno ter Braak, ‘Naast Walschap’ In: Vaderlandartikelen 1940 (2009)
Menno ter Braak, ‘De geest van Montaigne’ In: Vaderlandartikelen 1939 (2009)
Menno ter Braak, ‘De ongeloovige katholiek’ In: Vaderlandartikelen 1938 (2009)
Menno ter Braak, ‘Jonge Vlamingen’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘Van goeden wil’ In: Vaderlandartikelen 1936 (2009)
Menno ter Braak, ‘Belgische staatsprijs Ned. letterkunde’ In: Vaderlandartikelen 1936 (2009)
Menno ter Braak, ‘De Spaansche gebroeders Tooneelspel van Gerard Walschap Amsterdamsche Tooneelvereeniging’ In: Theaterartikelen in Het Vaderland 1933-1940 (2009)
Jeroen Dewulf, Malgorzata Dowlaszewicz, Pierre Godin, Maarten Klein, Ellen Krol, Henriëtte Louwerse, Alan Scott, Wilbert Smulders, Elsa Strietman en Pawel Zajas, ‘Besprekingen’ In: Internationale Neerlandistiek. Jaargang 2011 (2011)


Terug naar overzicht