Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

Willem Mooijman


Inhoudsopgave

inleiding

verantwoording

voorspel

het jaar 1932

eerste jaargang eerste nummer

tweede nummer Gedateerd: Februari 1932. Uitgekomen omstreeks 15 januari 1932 (BW I, 145)

derde nummer Gedateerd: Maart 1932

vierde nummer Gedateerd: April 1932

vijfde nummer Gedateerd: Mei 1932

zesde nummer Gedateerd: Juni 1932

zevende nummer Gedateerd: Juli 1932

achtste nummer Gedateerd: Augustus 1932

negende nummer Gedateerd: September 1932

tiende nummer Gedateerd: Oktober 1932

elfde nummer Gedateerd: November 1932

twaalfde nummer Gedateerd: December 1932 (uitgekomen op 6 december 1932 (brief van D. Zijlstra aan J. Greshoff, 7 december 1932, in LM))

het jaar 1933

tweede jaargang eerste nummer Gedateerd: Januari 1933

tweede nummer Gedateerd: Februari 1933

derde nummer Gedateerd: Maart 1933

vierde nummer Gedateerd: April 1933

vijfde nummer Gedateerd: Mei 1933

zesde nummer Gedateerd: Juni 1933

zevende nummer Gedateerd: Juli 1933

achtste nummer Gedateerd: Augustus 1933

negende nummer Gedateerd: September 1933

tiende nummer Gedateerd: October 1933

elfde nummer Gedateerd: November 1933 (Ter Braak aan Du Perron, 6 november 1933 (BW II, 213): ‘Forum Nov. uit en erg aardig als nummer.’)

twaalfde nummer Gedateerd: December 1933 (verschenen op 8 december 1933; BW II, 266)

tussenspel

het jaar 1934

derde jaargang eerste nummer Gedateerd: Januari 1934 (Waarschijnlijk pas ongeveer 10 januari verschenen; op 12 januari 1934 schrijft Du Perron uit Parijs (BW II, 278): ‘Hoera! Eindelijk kwam het. Een heele bladzij voor Nederland (blz. 42) ongebruikt: schande!’)

tweede nummer Gedateerd: Februari 1934 (Verschenen op 9 februari 1934; BW II, 323)

derde nummer Gedateerd: Maart 1934 (Du Perron ontving dit nummer pas tussen 6 en 9 maart in Parijs; BW II, 354 en 356)

vierde nummer Gedateerd: April 1934 (Du Perron ontving dit nummer pas op de middag van 11 april 1934 in Parijs; BW II, 376-377)

vijfde nummer Gedateerd: Mei 1934

zesde nummer Gedateerd: Juni 1934 (Du Perron heeft dit nummer waarschijnlijk na 8 juni 1934 in Parijs ontvangen; BW II, 429 en 431)

zevende nummer Gedateerd: Juli 1934 (Op tijd verschenen; BW II, 457)

achtste nummer Gedateerd: Augustus 1934 (Ter Braak aan Du Perron, 2 augustus 1934 (BW III, 18): ‘Forum is uit.’)

negende nummer Gedateerd: September 1934

tiende nummer Gedateerd: October 1934

elfde nummer Gedateerd: November 1934

twaalfde nummer Gedateerd: December 1934 (Bedoeld als propagandanummer (BW III, 81), zou het uiterlijk 15 november verschijnen (BW III, 84); maar het is na 3 december verschenen - BW III, 94-95.)

III 12, 1151 Nederland

het jaar 1935

vierde jaargang eerste nummer Gedateerd: Januari 1935 (Du Perron heeft dit nummer pas in Parijs ontvangen tussen 9 en 12 januari 1935 - BW III, 110 en 112)

tweede nummer Gedateerd: Februari 1935

derde nummer

vierde nummer Gedateerd: April 1935

vijfde nummer Gedateerd: Mei 1935

zesde nummer Gedateerd: Juni 1935 (Du Perron reageerde in Parijs pas op 10 juni 1935 op dit nummer)

zevende nummer Gedateerd: Juli 1935 (Du Perron reageert in Parijs pas op 9 juli 1935 op dit nummer)

achtste nummer Gedateerd: Augustus 1935

negende nummer Gedateerd: September 1935 (Du Perron las dit nummer pas op 28 september, maar dat kan het exemplaar geweest zijn dat thuis klaarlag terwijl hij in Brussel en in Den Haag was - BW III, 295)

tiende nummer Gedateerd: October 1935 (Dit nummer heeft Du Perron in Parijs op 9 oktober ontvangen)

elfde nummer Gedateerd: November 1935 (Verschenen na 11 november 1935 (BW III, 324) en voor 15 november (BW III, 328))

twaalfde nummer Gedateerd: December 1935 (Verschenen tussen 15 en 22 december 1935 - BW III, 354)

einde

bibliografie

register