auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jan Greshoff

geboren: 15 december 1888 te Nieuw Helvoet
overleden: 19 maart 1971 te Kaapstad

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
A. van Doorn
Otto P. Reys


Biografie(ën) over Jan Greshoff

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Jan Greshoff

Aan den verlaten vijver, 1909
Door mijn open venster..., 1910
À la gloire de la Belgique. Anthologie de la littérature belge (2 delen), 1915-1916
À la gloire de la Belgique. Anthologie de la littérature belge. Deel 1. Les écrivains d'expression française, 1915
À la gloire de la Belgique. Anthologie de la littérature belge. Deel 2, 1916
Latijnsche lente, 1918
De ceder, 1924
Mengelstoffen o.h. gebied der Fransche Letterkunde, 1924
Dichters in het koffyhuis (onder pseudoniem van Otto P. Reys), 1925
Geschiedenis der Nederl. letterk., 1925, met J. de Vries
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, 1925
Sparsa, 1925
Aardsch en hemelsch, 1926
Zeven gedichten, 1926
De Wieken van den Molen, 1927
Bij feestelijke gelegenheden, 1928
Confetti, 1928
Currente calamo, 1930
Spijkers met koppen, 1931
Janus Bifrons, 1932
Mirliton, 1932
Voetzoekers, 1932
Pro domo, 1933
Arthur van Schendel, 1934
Over Henriëtte Roland Holst, 1935
Critische vlugschriften, 1936
Gedichten, 1907-1936, 1936
Rebuten, 1936
Ikaros bekeerd, 1938
In alle ernst, 1938
Steenen voor brood, 1939
Fabrieksgeheimen, 1941
Kalender zonder dagen, 1941
Muze, mijn vriendin, 1943
Catrijntje Afrika, 1944
Het spel der spelen, 1944
Sans famille. Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk, 1947
Verzameld werk (5 delen), 1948-1950
Marnix Gijsen, 1955, met R. Goris
De laatste dingen, 1956-1958
Volière, 1956
Bric à brac, 1957
Menagerie, 1958
Nachtschade, 1958
Pluis en niet pluis, 1958
Wachten op Charon, 1964
Wind wind, 1968
444 aforismen, 1969
Afscheid van Europa, 1969

Uitgaven van Jan Greshoff

Kent uw dichters!, 1932
Gedichten, 1907-1934, 1934
Legkaart, 1948
Zwanen pesten, 1948
Gedichten, 1948
Het boek der vriendschap, 1950
Grensgebied, 1950
Verzamelde gedichten 1907-1967, 1967
Brieven over en weer: J. Greshoff en Leo Vroman, 1977
265 redenen tot ruzie. Een keuze uit zijn aforismen (ed. G. de Ley), 1978
Een eerlijk man heeft niets dan zijn gelaat, 1981
Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols, 1990-1992
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en J. Greshoff 1926-1940, 2009

Werken in een editie van Jan Greshoff

De beste gedichten (1940)

Primaire teksten van Jan Greshoff elders in de dbnl

Jan Greshoff, ‘Ingezonden.’, ‘Mijn Land.’ In: Neerlandia. Jaargang 12 (1908)
Jan Greshoff, ‘Aantekeningen over de betekenis der afdelingen ‘Jong-Nederland’.’ In: Neerlandia. Jaargang 12 (1908)
Jan Greshoff, ‘Jong Nederland.’ In: Neerlandia. Jaargang 12 (1908)
Jan Greshoff, ‘Gesprek in de schemering.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
Jan Greshoff, ‘In Nederland Nederlandsch!’ In: Neerlandia. Jaargang 16 (1912)
Jan Greshoff, ‘Koffiehuis-letterkunde’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 13 (1914)
Jan Greshoff, ‘Herinnering aan de Bugra Leipzig 1914’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 13 (1914)
Jan Greshoff, ‘Herinnering aan de Bugra Leipzig 1914’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 13 (1914)
Jan Greshoff, ‘Een verrassend boek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 13 (1914)
Jan Greshoff, ‘Een moderne boekbinderij’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 14 (1915)
Jan Greshoff, ‘Pierre Benoit of over het gevaar van den roem.’ In: De Gids. Jaargang 84 (1920)
Jan Greshoff, ‘Dr. Giacomo Prampolini’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Greshoff, ‘Over de Fransche tijdschriften II’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Greshoff, ‘Een nieuwe bibliografie op kaarten’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Greshoff, ‘Over de Fransche tijdschriften III’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Greshoff, ‘Maurice Barrès † Charmes, 22 Nov. 1862 - Neuilly, 4 Dec. 1923’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Greshoff, ‘Louis Couperus 1863 - 10 Juni - 1923’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Greshoff, ‘Een centrum van beschaving en schoonheid te Milaan’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Greshoff, ‘Pierre Loti 10 Januari 1850-10 Juni 1923’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Greshoff, ‘Een nieuwe roman van Pierre Benoit’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Greshoff, ‘Over de Fransche tijdschriften I’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Greshoff, ‘Over de Fransche tijdschriften IV’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Greshoff, ‘De roman van vieren’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Gerard van Eckeren en Jan Greshoff, ‘Zedelijkheid en kunst (De Quaestie-Margueritte)’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Greshoff, ‘Zola en de schoonheid’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Greshoff, ‘Stendhaliana’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Greshoff, ‘Maurice du Plessys † (Sylvain Flandre) Parijs 14 October 1864-Parijs 17 Januari 1924’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Koffiehuisletterkunde’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Koffiehuisletterkunde’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Bij het portret van Marcel Azaïs’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Anatole France’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Koffiehuisletterkunde’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Clowns’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Koffiehuisletterkunde’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Het jubileum van Bourget’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Henri Béraud als kruisridder’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Gedachtenwisseling’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Italiaansche typografie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Anatole France tachtig jaar’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Koffiehuisletterkunde’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Over de schreef’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Jan Greshoff, ‘Kroniek der poëzie II’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Jan Greshoff, ‘Het Schoone Boek te Utrecht’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Jan Greshoff, ‘Kroniek der poëzie IV’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Jan Greshoff, ‘Kroniek der poëzie III’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Jan Greshoff, ‘Kroniek der poëzie V’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Jan Greshoff, ‘Kroniek der poëzie VIII’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Jan Greshoff, J.K. Rensburg en Bernard Verhoeven, ‘Maandkroniek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Jan Greshoff, ‘Kroniek der pëzie I’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Jan Greshoff, ‘Kroniek der poëzie VII’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Jan Greshoff, ‘Kroniek der poëzie VI’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Jan Greshoff, ‘Gedichten.’ In: De Gids. Jaargang 90 (1926)
Jan Greshoff, ‘De laatste salon’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 25 (1926)
Jan Greshoff en Herman de Man, ‘Ingezonden’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 25 (1926)
Jan Greshoff, ‘Tuinvermaak’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 25 (1926)
Jan Greshoff, ‘Jan de Vries’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 25 (1926)
Jan Greshoff, ‘Maxime Brienne †’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 25 (1926)
Jan Greshoff, ‘Causeeren’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 25 (1926)
Jan Greshoff, ‘De afvalligen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 25 (1926)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Ode’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 1 (1926)
Jan Greshoff, ‘Confetti.’ In: De Gids. Jaargang 91 (1927)
Jan Greshoff, ‘Ballade der zielige makkers.’ In: De Gids. Jaargang 91 (1927)
Jan Greshoff, ‘Drie verzen.’ In: De Gids. Jaargang 91 (1927)
Jan Greshoff, ‘Monsieur Maurice.’ In: De Gids. Jaargang 91 (1927)
Jan Greshoff, ‘Korte overwegingen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Jan Greshoff, ‘Léon Daudet in Nederland’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Jan Greshoff, ‘Boeken koopen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Jan Greshoff, ‘Korte overwegingen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Jan Greshoff, ‘De Coster's eeuwfeest’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Jan Greshoff, ‘Practische steun voor de letterkunde’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff / Meiregen’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 2 (1927)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff / Aan Albert Besnard.’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 2 (1927)
Jan Greshoff, ‘Korte Overwegingen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Greshoff, ‘Een aanteekening over Nederland-Frankrijk’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Greshoff, ‘Edgard Tijtgat als schrijver door J. Greshoff’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Greshoff, ‘Inleiding tot een uitgeverscatalogus’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Greshoff, Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Gerard van Eckeren en Jan Greshoff, ‘Korte Overwegingen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Greshoff, ‘Korte Overwegingen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Greshoff, ‘Inleiding tot een nieuwe bloemlezing uit de Nederlandsche Lyriek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Greshoff, ‘Van Gogh's Leven en Inleiding’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Greshoff, ‘Korte Overwergingen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Greshoff, ‘Korte Overwegingen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Greshoff, ‘Korte Overwegingen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Greshoff, ‘Korte Overwegingen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Greshoff, ‘Korte Overwegingen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Greshoff, ‘Chromo.’ In: De Gids. Jaargang 92 (1928)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Willem Kloos op zijn zeventigsten verjaardag door J. Greshoff’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘De lintjesregen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘Een der laatste Geuzen Speenhoff, het etui van mannen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff: Laus castitatis’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 3 (1929)
Jan Greshoff, ‘Spijker met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
N.A. Donkersloot en Jan Greshoff, ‘Het duel Greshoff Donker’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Boekenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff en P.H. Ritter jr., ‘Havelaar-Ritter-Bloem’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Een slotwoord over taalschutterij’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Onze Gepatenteerde Zederechter en Beëedigd Moralist’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Boekenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘De Taalschutterij’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
N.A. Donkersloot en Jan Greshoff, ‘Donker en Greshoff zitten elkaar in het haar’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Over de Oprechtheid en de Schoone Letteren’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Waarschuwing’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Brieven’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Nederlandsche letteren in Frankrijk’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Brieven’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Helikon’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Brieven’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Brieven’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Twee Jaarboeken’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Schrijver en Uitgever’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘De taalschutters’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Spijkers met koppen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Brieven’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff: Chromo's’ In: Erts. Letterkundig jaarboek. Jaargang 4 (1930)
Jan Greshoff en Johan Huizinga, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
Jan Greshoff, ‘Winterdienst’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
D. van Blom, H.T. Colenbrander, Arthur J.H. Cornette, Jan Greshoff en Theun de Vries, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
Jan Greshoff, ‘Een huiselijk woord tot Hein’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
H.T. Colenbrander, Arthur J.H. Cornette en Jan Greshoff, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
Louise van Bloemen, Arthur J.H. Cornette, Sybrandus Johannes Fockema Andreae, Jan Greshoff en Martinus Nijhoff, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
Jan Greshoff, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
Jan Greshoff, ‘Verzen’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
D. van Blom en Jan Greshoff, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
Arthur J.H. Cornette, Jan Greshoff en Martinus Nijhoff, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
Jan Greshoff, ‘Snipper’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Jan Greshoff, ‘Brieven’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Jan Greshoff, ‘Muzen en correctie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Jan Greshoff, ‘Nederlandsche Persgebruiken’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Jan Greshoff, ‘In de schapenweide’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Jan Greshoff, ‘Fransche Letteren’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Jan Greshoff, ‘Brieven’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Jan Greshoff, ‘Boekenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Jan Greshoff, ‘Letterkundig Leven in Frankrijk’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Jan Greshoff, ‘Schrijversrechten en Uitgeverspractijken’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Jan Greshoff, ‘[Eerste jaargang, No. 2]’, ‘De Najaarsopruiming’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Jan Greshoff, ‘Liedjes in den Volkstoon’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Jan Greshoff, ‘Pro Domo’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Jan Greshoff, ‘[Eerste jaargang, No. 8]’, ‘Janus Bifrons’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Jan Greshoff, ‘Vlaanderens Verfvermaak’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Jan Greshoff, ‘Pallieter en de Antipallieter’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Jan Greshoff, ‘Opdracht’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Arthur J.H. Cornette, Jan Greshoff en Johan Huizinga, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 96 (1932)
Jan Greshoff, ‘Cinema militans’ In: De Gids. Jaargang 96 (1932)
Jan Greshoff, ‘Examen de conscience’ In: De Gids. Jaargang 96 (1932)
Jan Greshoff, ‘De brieven van Proust’ In: De Gids. Jaargang 96 (1932)
Jan Greshoff, ‘Een Tooneelstuk en een Zedekunstige Verhandeling’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Max Elskamp †’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Intieme Notities van Alph. Daudet’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Reportage en Documentatie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘De Dictatuur des Boekhandels’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Jhr. E.J. van Lidth de Jeude †’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Letterkundig Leven in Frankrijk’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Ingezonden’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘De z.g. Vuurtoren op het Plein’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Ingezonden’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Journalistiek en letterkunde’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Wat Franschen van Nederland weten moeten’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Fransche boeken’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Sport en letterkunde’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Fransche boeken’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘De Vuurtoren op het Plein’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff en Martin Permys, ‘Ingezonden’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Drie handboekjes’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Fransche boeken’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jan Greshoff, ‘Jan Greshoff.’ In: Links Richten (1932-1933)
Menno ter Braak en Jan Greshoff, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Jan Greshoff, H. Marsman en J. Slauerhoff, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, Jan Greshoff, Elisabeth du Perron-de Roos en Simon Vestdijk, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Jan Greshoff, ‘De Historische Hagenaar’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Jan Greshoff, ‘Bruine Liedjes’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Jan Greshoff, ‘A.C. Willink’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Jan Greshoff, E. du Perron en Hendrik de Vries, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Jan Greshoff, E. du Perron en Simon Vestdijk, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, Jan Greshoff en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak en Jan Greshoff, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Jan Greshoff, ‘Jan van Nijlen 1884 - 10 November - 1934 ’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Jan Greshoff, ‘[Derde jaargang, No. 9]’, ‘Nederland’, ‘Een Kluizenaar begint zijn Memoires te schrijven ’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Jan Greshoff, ‘Yn 'e fierrekiker: Dr. Giacomo Prampolini.’ In: De Tsjerne. Jaargang 5 (1950)
Jan Greshoff, ‘Yn 'e Fierrekiker:’ In: De Tsjerne. Jaargang 9 (1954)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Zwanenzangen’ In: Maatstaf. Jaargang 2 (1954-1955)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Waarom niet?’ In: De Gids. Jaargang 118 (1955)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff De vogelschrik’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
E.J. Dijksterhuis, P. Geyl, Jan Greshoff, B.A. van Groningen, Ed. Hoornik, Emmy van Lokhorst, J.D. Meerwaldt en Rob Nieuwenhuys, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff De tweede kans’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Jan Greshoff, ‘Het Oude Vaderland en het Nieuwe Europa’ In: Neerlandia. Jaargang 60 (1956)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Enkele aforismen’ In: Maatstaf. Jaargang 4 (1956-1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Mesopotamië’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Over onbegrijpelijkheid’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Metamorphose’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Ondanks alles’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Alfons de Ridder alias Willem Elsschot Bij zijn 75ste verjaardag op 7 mei a.s.’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff De laatsten’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Voorbij het weten’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff À prendre ou à laisser’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff De loods’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Het lied van de wereld’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Invitation au voyage’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Iets’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
S. de Danser, Jan Engelman, H. Enno van Gelder, Jan Greshoff, Jacques den Haan, Paul Rodenko, Annie Salomons, Evert Straat, Matthijs Vermeulen, Simon Vestdijk en J.W.F. Werumeus Buning, ‘Stemmen van ver en nabij’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Nachtwake’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Onthechting’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Geboorte leven dood’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff In de oranje vrijstaat’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Insomnia’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Agenda zonder data’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Jan Greshoff, ‘De dagbladkritiek nuttig voor de boekverspreiding?’ In: Neerlandia. Jaargang 62 (1958)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff [Gedichten]’ In: Maatstaf. Jaargang 6 (1958-1959)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff A. Roland Holst: Leven in twee werelden’ In: Maatstaf. Jaargang 6 (1958-1959)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Van de stilte uit’ In: De Gids. Jaargang 122 (1959)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Een en ander over dichters en gedichten’ In: De Gids. Jaargang 122 (1959)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Verder’ In: De Gids. Jaargang 122 (1959)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Nog iets over poëzie’ In: De Gids. Jaargang 122 (1959)
Jan Greshoff, Emmy van Lokhorst, Leo Vroman en Hans Warren, ‘Marnix Gijsen zestig jaar’ In: De Gids. Jaargang 122 (1959)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Schrijven, lezen en prentjeskijken’ In: De Gids. Jaargang 122 (1959)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Het spel der mensen’ In: De Gids. Jaargang 122 (1959)
Jan Greshoff, ‘J. Greshoff Berceuse’ In: De Gids. Jaargang 123 (1960)
Jan Greshoff, ‘Twistgesprekken’ In: De Gids. Jaargang 125 (1962)
Jan Greshoff, ‘Twistgesprekken’ In: De Gids. Jaargang 125 (1962)
Jan Greshoff, ‘Wordt wakker want de nood is groot’, ‘Ik sla de trom......’ In: Geuzenliedboek 1940-1945 (1975)
Jan Greshoff, ‘Het nummer.’ In: Geuzenliedboek 1940-1945 (1975)
Jan Greshoff, ‘Bijlage 15’ In: Brieven. Deel 9. 26 september 1920-9 mei 1940 (1990)
Menno ter Braak, Frans Coenen, Jan Greshoff, H. Marsman, Jan van Nijlen en Simon Vestdijk, 'Wat een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen!' (1996)
Jan Greshoff, ‘E. du Perron aan J. Greshoff 3 augustus 1932’ In: Brieven (herziene editie) (2015)

Secundaire literatuur over Jan Greshoff in de dbnl

P.J. Blok, G.F. Haspels, K. Kuiper en B.H.C.K. van der Wijck, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 11 (1911)
G.F. Haspels en Henri Smissaert, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 12 (1912)
Gerard van Eckeren, ‘[Idee en Leven]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 13 (1914)
Gerard van Eckeren, ‘[Idee en Leven]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 13 (1914)
Giacomo Antonini, ‘Otto Pieter Reys’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Greshoff, ‘Koffiehuisletterkunde’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Gerard van Eckeren, ‘[Idee en leven]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Jan Campert, ‘Uit Vlaanderen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, Den Gulden Winckel. Jaargang 25 (1926)
Henk Kuitenbrouwer en Albert Kuyle, ‘Boekbespreking’ In: Gemeenschap. Jaargang 3 (1927)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Boeken koopen en verkoopen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Fritz Smit Kleine, ‘Jubelbrief’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
G.H. 's- Gravesande, ‘Al pratende met... de redactie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Raymond Herreman, ‘Kroniek der poëzie Richard Minne. - J. Greshoff. - E. du Perron.’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
E. du Perron, ‘Sonnetten.’ In: De Gids. Jaargang 92 (1928)
P.H. Muller, ‘Bibliografie.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 6 (1928-1929)
P.H. Muller, ‘Bibliografie.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 6 (1928-1929)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Kunstknokken’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Maurits Dekker, ‘Ingezonden Stukken’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Johan de Maegt, ‘Een Gesprek met Jan Greshoff De kwijnende Letteren Poëzie als Amusement’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Correspondentie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Tijdschriftenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Tijdschriftenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Donker contra Greshoff’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Jan Greshoff, ‘Muzen en correctie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Johan Tersteeg, ‘Schrijver en Uitgever’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Het goed recht van het Essay’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Vorm of vent door J.C. Bloem’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Menno ter Braak en H. Marsman, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Simon Vestdijk, ‘Hemelsche en Aardsche Poëzie’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
G.H. 's- Gravesande, ‘J. Greshoff ’ In: Sprekende schrijvers (1935)
Menno ter Braak, ‘Ikaros leerdichter’ In: In gesprek met de onzen (1946)
Menno ter Braak, ‘Greshoffs verzamelde gedichten’ In: In gesprek met de onzen (1946)
Freark Dam, ‘Frysk en frjemd’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Menno ter Braak, ‘Greshoffs verzamelde gedichten’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Menno ter Braak, ‘De Antichrist’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Menno ter Braak, ‘Over het nut van bloemlezingen’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Menno ter Braak, ‘De boutade’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Menno ter Braak, ‘Ikaros leerdichter’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Menno ter Braak, ‘Aphorismen’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Menno ter Braak, ‘De burger en zijn antipode’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1951)
C.F.P. Stutterheim, ‘XIII Bewijs en experiment’ In: Taalbeschouwing en taalbeheersing (1954)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Greshoff 1888-1971’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Reys 1888-’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
E. du Perron, ‘Antwoord aan Greshoff’ In: Verzameld werk. Deel 1 (1955)
E. du Perron, ‘Zesde cahier’ In: Verzameld werk. Deel 2 (1955)
E.J. Dijksterhuis en Emmy van Lokhorst, ‘Kort commentaar’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Franz Hellens, ‘Franz Hellens Mijn Hollanders’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Leo Vroman, ‘Leo Vroman Voor Jan Greshoff, en voor een meisje zonder hoofd’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Louis de Bourbon, Jan Alain Daf, Gabriël Smit en Lambert Tegenbosch, ‘Kroniek’ In: Roeping. Jaargang 33 (1957-1958)
Marnix Gijsen, ‘Marnix Gijsen Indien ik over Jan Greshoff zou schrijven’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Jan Greshoff wordt gehuldigd’ In: Neerlandia. Jaargang 62 (1958)
Victor E. van Vriesland, ‘Programmatische humor’ In: Onderzoek en vertoog 2 (1958)
E. du Perron, ‘Dichters van dezen tijd. 13e druk bezorgd door J. Greshoff’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1958)
C.J.E. Dinaux, ‘Prentjeskijken, kritiseren, schavotteren’ In: De Gids. Jaargang 122 (1959)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Belgische onderscheiding van Jan Greshoff’ In: Neerlandia. Jaargang 63 (1959)
Gerrit Borgers, Pierre H. Dubois, Jan Hulsker, Jurriaan Schrofer en Ellen Warmond, J. Greshoff (1959)
Martinus Nijhoff, ‘Jan Greshoff zestig’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘J. Greshoff ‘Aardsch & hemelsch’, ‘Zeven gedichten’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Otto P. Reys ‘Dichters in het koffyhuis’ Met een woord vooraf door J. Greshoff.’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
W.Gs Hellinga, ‘De twintigste eeuw’ In: Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie (1962)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 1 (1962)
Aad Nuis, ‘Hollandse nieuwe’ In: Tirade. Jaargang 8 (nrs. 85-96) (1964)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 2 (1964)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 3 (1965)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 4 (1967)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Kroniek Noord-Zuid’ In: Neerlandia. Jaargang 72 (1968)
Pieter Korthuys, ‘Een onafhankelijke ‘homme de lettres’’ In: Neerlandia. Jaargang 72 (1968)
Louis Gillet, ‘Ontwikkeling en wezen van Jan Greshoffs poezie’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 11 (1968-1969)
P. de Kat Angelino en Pieter Korthuys, ‘Nog eens Jan Greshoff’ In: Neerlandia. Jaargang 73 (1969)
Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels (1969)
Pieter Korthuys, ‘Na het verscheiden van Jan Greshoff en Simon Vestdijk’ In: Neerlandia. Jaargang 75 (1971)
Joos Florquin, ‘Prof. dr. Garmt Stuiveling Diependaalselaan 114, Hilversum (Nederland)’ In: Ten huize van... 8 (1972)
C.J. Greshoff, ‘Lettre sur mon père Kees Greshoff’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
G.W. Huygens, ‘Het proza van Greshoff G.W. Huygens’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
Etienne Leroux, ‘Jan Greshoff, de Grashof, by Kloofnekweg, Kaapstad, Suid-Afrika Etienne Leroux’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
A. Roland Holst, ‘Een herinnering aan Jan Greshoff A. Roland Holst’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
Marnix Gijsen, ‘Een vriendschap Marnix Gijsen’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
Nini Brunt, ‘Jan Greshoff, lang geleden Nini Brunt’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
F.C. Terborgh, ‘Stimulerende critiek F.C. Terborgh’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
Pierre H. Dubois, ‘Overwegingen bij een correspondentie Pierre H. Dubois’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
Leo Vroman, ‘Toch komt hij telkens terug Leo Vroman’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
Louis Gillet, ‘‘Dit is voorwaar geen zuivere poëzie...’ L. Gillet’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
C. Bittremieux, ‘Jan van Nijlen via Jan Greshoff C. Bittremieux’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
J.H.W. Veenstra, ‘Du Perron en Greshoff, een vriendschap vol misverstand J.H.W Veenstra’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
H.A. Wage, ‘De vriend van zijn jeugd Van Eyck en Greshoff H.A. Wage’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
Gerd de Ley, ‘het aforisme in de naoorlogse nederlandse literatuur’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 18 (1975)
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 18 (1975)
S.A.J. van Faassen, ‘Sjoerd van Faassen Wie het dwaze niet eert, is het wijze niet weerd Inleidende opmerkingen bij de briefwisseling van Jan Greshoff met Leo Vroman’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)
Martien J.G. de Jong, ‘Vijfde hoofdstuk Intenties en voorkeuren’ In: Over kritiek en critici (1977)
Pierre Brachin, ‘Jan Greshoffs politieke houding, speciaal m.b.t. de ‘Action française’’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 20 (1978)
J.C. Bloem, De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw (1979)
Pierre H. Dubois, ‘De Brusselse jaren van Jan Greshoff Pierre H. Dubois’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 23 (1980)
Sadi de Gorter, ‘Chronique’ In: Septentrion. Jaargang 10 (1981)
Jaap Goedegebuure, ‘21 Laatste brieven (1940)’ In: Op zoek naar een bezield verband. Deel 2 (1981)
Anneke Reitsma, ‘Jan Greshoff: ‘Verafschuw de beginsels en verànder!’.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 25 (1982)
Freark Dam en Henk Pietersma, ‘Eppie Dam De lêste bining’ In: Trotwaer. Jaargang 16 (1984)
Reggie Baay, E.B.M.J. Blomme, G.J. van Bork, Dirk van Ginkel, Martien J.G. de Jong, Rob Kuyper, Bernt Luger, P.J. Verkruijsse en J. van Well, ‘Nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 3 (1986)
Gerrit Komrij, ‘Futurisme op pantoffels Maurits Wagenvoort: Het koffiehuis met de roode buisjes’ In: Verzonken boeken (1986)
Pierre H. Dubois, ‘J. Greshoff 1888-1971’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Cola Debrot, ‘J. Greshoff’ In: Verzameld werk 5. Over literatuur (1987)
P.N. van Eyck en Albert Verwey, De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1: juli1904-april 1914 (1988)
Sonja Vanderlinden, ‘Aspects du vitalisme dans la littérature de langue néerlandaise’ In: Septentrion. Jaargang 18 (1989)
Adriaan Venema, ‘1 De tijdschriften’ In: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2 De harde kern (1989)
Wim van Anrooij, G.J. van Bork, Kris Humbeeck, Frank Joostens, Will van Peer, Herman Pleij, Rolf Roos en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 7 (1990)
Kees Snoek, ‘Kees Snoek Het lied van de borstvogel. In Indië en Japan’ In: Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman (1990)
August Hans den Boef, ‘August Hans den Boef ‘Ik heb eens een klein boekje geschreven waarin ik mij voorstelde Tineke te zijn als kind, en een andere keer een boek waar ik middenin sterf’. Het proza van Leo Vroman’ In: Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman (1990)
M. Weisglas, ‘M. Weisglas De Sleutel: Orgaan van het Anti-Fascistisch Studenten Comité oktober 1935 - april 1937’ In: De Gids. Jaargang 154 (1991)
S.A.J. van Faassen, ‘S.A.J. van Faassen J. Greshoff, Anton Kippenberg en de Insel-Verlag (1914-1915)’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 1 (1992)
Aad Meinderts, ‘Aad Meinderts ‘Uit geil en bloed bestaat dit rotte leven’’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 2 (1993)
S.A.J. van Faassen, ‘S.A.J. van Faassen Brieven van Hendrik de Vries aan Marsman en Greshoff over de samenstelling van Nergal en Atlantische balladen, 1936-1937’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 2 (1993)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 2 Proloog: tussen droom en daad...’ In: Speeltuin van de titaantjes. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948 (1993)
Caroline Gautier, ‘Caroline Gautier ‘De behoefte aan het schoone boek’’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 3 (1994)
Nel van Dijk, ‘Hoofdstuk 2 Produktiviteit en groepsvorming’ In: De politiek van de literatuurkritiek (1994)
Nel van Dijk, ‘Hoofdstuk 3 Publikatiebronnen en netwerken’ In: De politiek van de literatuurkritiek (1994)
Bert Voeten, ‘Amsterdam, 23 april 1961’ In: Neem je bed op en wandel (1994)
Pierre H. Dubois, ‘Un spectateur inutile? La ‘Grande Guerre’ dans la littérature aux Pays-Bas’ In: Septentrion. Jaargang 27 (1998)
Stance Eenhuis, ‘Overgangsperiode’ In: Paul Citroen. Schrijversportretten (1998)
Kees Thomassen, ‘Kees Thomassen ‘Beste aller Flippen!’. De ietwat verlate huldiging van Jan Greshoff in 1948’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 8 (1999)
Hans Olink, ‘Hans Olink Rites de passage Greshoffs literaire enclave in Brussel’ In: De parelduiker. Jaargang 4 (1999)
E.W.A. Henssen, ‘E.W.A. Henssen Nieuw licht op Hans Lodeizen De briefwisseling tussen J. Greshoff en L.A. Ries’ In: De parelduiker. Jaargang 4 (1999)
S.A.J. van Faassen, ‘Sjoerd van Faassen De publicatiegeschiedenis van de vroege poëzie van Pierre H. Dubois, 1931-1947: ‘een geheime passie onder de oppervlakte’’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 10 (2001)
E. Bruinsma, ‘Ernst Bruinsma De oprichting van Uitgeverij Manteau’ In: Literatuur. Jaargang 18 (2001)
[tijdschrift] Literatuur, ‘Nanske Wilholt Alexander A.M. Stols’ In: Literatuur. Jaargang 18 (2001)
[tijdschrift] Parelduiker, De, ‘Karel J. Nijkerk ‘Geef mij maar Schaerbeek’ Herinneringen aan Jan Greshoff en mijn vader’ In: De parelduiker. Jaargang 6 (2001)
Nanske Wilholt, 'Alexander A.M. Stols. De uitgever als netwerker' (2001)
Maaike Kramer, ‘LM Document ‘The best publicity for a man who has anything to say is silence’ Twee brieven van Henry Miller aan Jan Greshoff ...[Maaike Kramer]’ In: ZL. Jaargang 2 (2002-2003)
Kees Snoek, ‘Hoofdstuk 25 Hubertus bij zon en schaduw’ In: E. du Perron. Het leven van een smalle mens (2005)
Eep Francken en Luc Renders, ‘3 De Afrikaanse literatuur’ In: Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde (2005)
Eric Bosman, ZL. Jaargang 5 (2005-2006)
Toon Esch, ‘Ingezonden 3’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 7 (2007-2008)
Koen Rymenants, ‘Koen Rymenants Controversieel stof? Kanttekeningen bij de Kaas-lectuur van Toon Esch’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 7 (2007-2008)
Yves T'Sjoen, ‘[Nummer 4]’, ‘Yves T'Sjoen ‘In de trein naar het diepe Kaapstad’ De maiden trip van Vlaams literair ambassadeur Karel Jonckheere in Zuid-Afrika’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 7 (2007-2008)
H.L. Wesseling, ‘De Greshoffs en Afrika’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 26 (2008)
Ant Faber, Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Ant Faber 1931-1938 (2009)
Ena Jansen, ‘25 Ena Jansen, J. Greshoff aan A.A.M. Stols, 4 november 1939’ In: 'Geloof mij Uw oprechte en dankbare Vriend'. Brieven uit de Nederlandse letteren, verzameld en van commentaar voorzien door vrienden van Marita Mathijsen, 30 oktober 2009 (2009)
Menno ter Braak en Victor Varangot, Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Victor Varangot 1930-1940 (2009)
Menno ter Braak en Truida ter Braak, Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Truida ter Braak 1933-1938 (2009)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling tussen Menno ter Braak en E. du Perron 1930-1940 (herziene editie) (2009)
Menno ter Braak, ‘De burger en zijn antipode’ In: Vaderlandartikelen 1939 (2009)
Menno ter Braak, ‘Studies over Greshoff’ In: Vaderlandartikelen 1938 (2009)
Menno ter Braak, ‘Ikaros leerdichter’ In: Vaderlandartikelen 1938 (2009)
Menno ter Braak, ‘Onze ‘volksdichter’.’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘De jongeren over Greshoff’ In: Vaderlandartikelen 1938 (2009)
Menno ter Braak, ‘De Vlaamsche critiek’ In: Vaderlandartikelen 1938 (2009)
Menno ter Braak, ‘Aphorismen’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Ruben van Luijk, ‘Ruben van Luijk ‘schooner ben jij dan de heilige Foedsji’ Slauerhoff en de eerste Nederlandse haiku’ In: De parelduiker. Jaargang 14 (2009)


Terug naar overzicht