auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
J.C. Bloem

geboren: 10 mei 1887 te Oudshoorn
overleden: 10 augustus 1966 te Kalenberg

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Jacques Bloem
Ego Flos
Fey


Biografie(ën) over J.C. Bloem

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van J.C. Bloem

Het verlangen, 1921
'De moeilijkste aller kunsten: verzen vertalen', 1931
Media vita, 1931
Nederlaag, 1937
Sintels, 1945
'Quiet though Sad', 1946
Verzamelde gedichten, 1947
Avond, 1950
Verzamelde beschouwingen, 1950
Aforismen, 1952
Terugblik op de afgelegde weg, 1954
Mijn boek van vroeger en van nu, 1956
Afscheid, 1957
Doorschenen wolkenranden, 1958
Persoonlijke voorkeur, 1958
Verzamelde gedichten, 1976 (5de druk bij Polak & Van Gennep)

Uitgaven van J.C. Bloem

Landjuweel (6 delen), 1954
Verzamelde gedichten, 1965 (1ste, herz. druk van de 5de druk)
Poëtica, 1969
Ongewild archief, 1977
Gedichten. Deel 1: teksten, 1979
Gedichten. Deel 2: apparaat en commentaar, 1979
De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, 1979
Brieven aan P.N. van Eyck, 1980
De bewaard gebleven brieven, 1993
Het onzegbare geheim. Verzamelde essays en kritieken 1911-1963, 1995
Leven in het verleden. Verzamelde aforismen, 1996

Werken in een editie van J.C. Bloem

Het zingende hart, keur uit haar gedichten (1952)
Poëzie (1954)
Poëzie (1954)
Poëzie en proza (1954)
Proza (1954)

Primaire teksten van J.C. Bloem elders in de dbnl

J.C. Bloem, ‘Uitzichten Door J.C. Bloem.’ In: De Beweging. Jaargang 6 (1910)
J.C. Bloem, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 7 (1911)
J.C. Bloem en Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 7 (1911)
J.C. Bloem, ‘Twee gestalten Door J.C. Bloem.’ In: De Beweging. Jaargang 7 (1911)
J.C. Bloem, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 7 (1911)
J.C. Bloem, ‘Gedichten Door J.C. Bloem.’ In: De Beweging. Jaargang 7 (1911)
J.C. Bloem, ‘Gedichten Door J.C. Bloem’ In: De Beweging. Jaargang 8 (1912)
J.C. Bloem, ‘Gedichten Door J.C. Bloem.’ In: De Beweging. Jaargang 8 (1912)
J.C. Bloem en Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 9 (1913)
J.C. Bloem, ‘Gedichten Door J.C. Bloem’ In: De Beweging. Jaargang 9 (1913)
J.C. Bloem, ‘De gelieven Door J.C. Bloem.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 13 (1913)
J.C. Bloem, ‘Gedichten Door J.C. Bloem’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
J.C. Bloem en Albert Verwey, ‘Varia’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
J.C. Bloem, ‘Het verlangen Door J.C. Bloem’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
J.C. Bloem, ‘Uit ‘Gestalten’ Door J.C. Bloem.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 15 (1915)
J.C. Bloem, ‘Gedichten.’ In: De Gids. Jaargang 81 (1917)
Marcus van Blankenstein en J.C. Bloem, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 84 (1920)
J.C. Bloem, J.J. Boasson, H.T. Colenbrander en P.H. Ritter jr., ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 84 (1920)
J.C. Bloem, ‘Gedichten.’ In: De Gids. Jaargang 84 (1920)
J.C. Bloem, ‘In memoriam J.G. Danser.’ In: De Gids. Jaargang 84 (1920)
J.C. Bloem, D. van Blom, Johan de Meester en C. van Vollenhoven, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 85 (1921)
J.C. Bloem, J.J.A.A. Frantzen en Jan Veth, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 85 (1921)
J.C. Bloem, ‘‘De held en de schare.’’ In: De Gids. Jaargang 85 (1921)
J.C. Bloem, ‘Baudelaire.’ In: De Gids. Jaargang 85 (1921)
J.C. Bloem, Frans Erens, J.A. Lambert-van der Kolf en H. Marsman, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 86 (1922)
J.C. Bloem, H.T. Colenbrander, J.A.N. Knuttel, H. Marsman en R.P.J. Tutein Nolthenius, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 87 (1923)
J.C. Bloem, H.T. Colenbrander en Constant van Wessem, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
J.C. Bloem, P.N. van Eyck, J.A.N. Knuttel en Johan de Meester, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
J.C. Bloem, ‘J.C. Bloem’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 1 (1926)
J.C. Bloem, ‘Ingezonden’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
J.C. Bloem en Arthur J.H. Cornette, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 92 (1928)
J.C. Bloem, ‘Bij het lezen van een Nederlandsch boek.’ In: De Gids. Jaargang 92 (1928)
J.C. Bloem, ‘Katherine Mansfield’ In: De Gids. Jaargang 92 (1928)
J.C. Bloem, ‘Henriëtte Labberton-Drabbe. †’ In: De Gids. Jaargang 92 (1928)
Martin Albers, J.C. Bloem en J.Ph. Vogel, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 92 (1928)
J.C. Bloem, D. van Blom, N.A. Donkersloot en Martinus Nijhoff, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 92 (1928)
J.C. Bloem, ‘J.C. Bloem: Het succesboek van den oorlog’ In: Gemeenschap. Jaargang 5 (1929)
J.C. Bloem, D. van Blom en H. Marsman, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 93 (1929)
J.C. Bloem, ‘De oude mensch’ In: De Gids. Jaargang 93 (1929)
J.C. Bloem, ‘Richtingen onzer nieuwe poëzie.’ In: De Gids. Jaargang 93 (1929)
J.C. Bloem, H. Marsman en Martinus Nijhoff, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 93 (1929)
J.C. Bloem, ‘Augusta Peaux Bij haar 70sten verjaardag’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
J.C. Bloem, ‘Bij den 70sten verjaardag van Hélène Swarth door J.C. Bloem’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
J.C. Bloem, ‘J.C. Bloem: Dickens’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 3 (1929)
J.C. Bloem, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 94 (1930)
J.C. Bloem en Johan Huizinga, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 94 (1930)
J.C. Bloem, H.T. Colenbrander, H. Marsman en Martinus Nijhoff, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 94 (1930)
J.C. Bloem, ‘J.C. Bloem:’ In: Erts. Letterkundig jaarboek. Jaargang 4 (1930)
J.C. Bloem, ‘Strofen van den herfst’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
J.C. Bloem, ‘Een succesboek’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
J.C. Bloem en Martinus Nijhoff, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
J.C. Bloem en D. Cohen, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
J.C. Bloem, ‘Gedichten’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
J.C. Bloem, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Het goed recht van het Essay’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Het goed recht van het Essay’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Het goed recht van het Essay’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
J.C. Bloem, ‘Vorm of vent door J.C. Bloem’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
J.C. Bloem, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
J.C. Bloem, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
J.C. Bloem, ‘Nieuwe Versbundels’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
J.C. Bloem, ‘Het goed recht van het Essay’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
J.C. Bloem, ‘Een nieuwe vertaling van Faust’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
J.C. Bloem, ‘Vroege Voorjaarsavond’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
J.C. Bloem, ‘J.C. Bloem Monodrama's’ In: Gemeenschap. Jaargang 10 (1934)
J.C. Bloem, ‘Gedichten’ In: De Gids. Jaargang 98 (1934)
J.C. Bloem, ‘J.C. Bloem Later’ In: Gemeenschap. Jaargang 11 (1935)
J.C. Bloem, ‘J.C. Bloem Bevrijding’ In: Gemeenschap. Jaargang 11 (1935)
J.C. Bloem, ‘Geluk’ In: De Gids. Jaargang 100 (1936)
J.C. Bloem, ‘Zonsondergang’ In: De Gids. Jaargang 100 (1936)
J.C. Bloem, ‘[J.C. Bloem: gedichten]’ In: Libertinage. Jaargang 2 (1949)
J.C. Bloem, ‘J.C. Bloem Gedichten’ In: De Gids. Jaargang 113 (1950)
J.C. Bloem en Gerrit Kamphuis, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
J.C. Bloem, ‘[J.C. Bloem: In memoriam F.]’ In: Libertinage. Jaargang 5 (1952)
J.C. Bloem, Martinus Nijhoff, A. Roland Holst, M. Vasalis en Victor E. van Vriesland, ‘Leo Vroman Vijf vertaalde gedichten’ In: De Gids. Jaargang 117 (1954)
J.C. Bloem, ‘J.C. Bloem Grafschrift’ In: Maatstaf. Jaargang 2 (1954-1955)
J.C. Bloem, ‘J.C. Bloem Het Panorama-Mesdag’ In: Maatstaf. Jaargang 2 (1954-1955)
J.C. Bloem, ‘Bij een brief van Marsman’ In: Maatstaf. Jaargang 3 (1955-1956)
J.C. Bloem, ‘J.C. Bloem Bemuurde weerd’ In: Maatstaf. Jaargang 4 (1956-1957)
J.C. Bloem, ‘J.C. Bloem Sneeuw’ In: Maatstaf. Jaargang 4 (1956-1957)
J.C. Bloem, ‘J.C. Bloem Quando ver venit meum’ In: Maatstaf. Jaargang 4 (1956-1957)
J.C. Bloem, ‘J.C. Bloem Aan de jarige’ In: Maatstaf. Jaargang 6 (1958-1959)
J.C. Bloem, ‘Elisabeth Eybers. Neerslag. (G.A. van Oorschot. Amsterdam. 1958.)’ In: Tirade. Jaargang 3 (nrs. 25-36) (1959)
J.C. Bloem, Lionel Deflo, Jozef Deleu, G. Gyselen, Josef Kempen, L. Pittery, L. Schoenmakers, Piet Simons, Ludo Simons, Willy Spillebeen, Hugo Tomme, Jan Vercammen en Émile Verhaeren, ‘kulturele kroniek’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 10 (1966-1967)
J.C. Bloem, ‘Bijlage II ’ In: De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw (1973)
J.C. Bloem, ‘Rotterdam.’ In: Geuzenliedboek 1940-1945 (1975)
J.C. Bloem, ‘j.c. bloem traduit du néerlandais par henry fagne.’ In: Septentrion. Jaargang 5 (1976)
J.C. Bloem, ‘Vertaling: Opdracht - Dedication’ In: Vooys. Jaargang 10 (1991-1992)
J.C. Bloem en Sadi de Gorter, ‘[Gedichten-Poèmes]’ In: Septentrion. Jaargang 22 (1993)
J.C. Bloem, Fritz Francken en P. Krug, ‘[Nummer 4]’, ‘Dubbelportret In de duinen Peter Krug’ In: Neerlandia. Jaargang 99 (1995)
J.C. Bloem, P.C. Boutens, Willem Elsschot, P.N. van Eyck, Jan Hanlo, J.H. Leopold, Lucebert, H. Marsman, Richard Minne, Martinus Nijhoff, Jan van Nijlen, Paul van Ostaijen, M. Vasalis, Leo Vroman en Karel van de Woestijne, ‘Hardy Perennials of Dutch and Flemish Poetry’ In: The Low Countries. Jaargang 3 (1995-1996)
Gerrit Achterberg, J.C. Bloem, Hugo Claus, Christine D'haen, Willem Elsschot, Luuk Gruwez, Esther Jansma, Gerrit Kouwenaar, J.H. Leopold, Jan Moritoen, Multatuli, M. Vasalis en Menno Wigman, ‘‘Each being too is pregnant with death’ Thirteen Poems about Birth and Death Selected by Jozef Deleu’ In: The Low Countries. Jaargang 8 (2000)
Gerrit Achterberg, J.C. Bloem, Paul Gellings, Hans Lodeizen en M. Vasalis, ‘Paul Gellings In het Frans herschreven Een paradoxale minibloemlezing’ In: De Gids. Jaargang 165 (2002)
J.C. Bloem, ‘Five Poems by J.C. Bloem’ In: The Low Countries. Jaargang 10 (2002)

Secundaire literatuur over J.C. Bloem in de dbnl

P.L. van Eck jr., Arnoldus Nicolaas Jacobus Fabius, Ernst Groenevelt, Martin Permys, André de Ridder, Nico Rost en Rinke Tolman, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 20 (1921)
G.H. 's- Gravesande, ‘Al pratende met ... Mr. J.C. Bloem’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Jan Greshoff en P.H. Ritter jr., ‘Havelaar-Ritter-Bloem’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Bloem te Brussel’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Bloem in Vlaanderen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Fernand Toussaint van Boelaere, ‘Bloem in vlaanderen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Toespraak tot J.C. Bloem’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
G.H. 's- Gravesande, ‘J.C. Bloem’ In: Sprekende schrijvers (1935)
[tijdschrift] Roeping, ‘Luud Stallaert J.C. Bloem ‘De gelatene’ Levensanalyse van een vers’ In: Roeping. Jaargang 26 (1949)
Menno ter Braak, ‘Bloem vijftig jaar’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
J. Kamerbeek jr., ‘Proza van de dichter J.C. Bloem.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 44 (1951)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Bloem 1887-1966’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Kroniek van de poëzie’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Victor E. van Vriesland, ‘J.C. Bloem, de Jean Moréas onzer letteren Brief aan den dichter J.C. Bloem’ In: Onderzoek en vertoog 2 (1958)
Martinus Nijhoff, ‘J.C. Bloem ‘Het verlangen’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Dubbelganger van zijn tijd Ed. Hoornik: ‘Verzamelde gedichten’ Met een Woord vooraf door J.C. Bloem’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Kroniek der Nederlandse letteren IV J.C. Bloem: ‘Media vita’. Gedichten P.C. Boutens: ‘Bezonnen verzen’ Hendrik de Vries: ‘Spaansche volksliederen’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
W.Gs Hellinga, ‘De twintigste eeuw’ In: Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie (1962)
J. Kamerbeek jr., ‘Vijf gedichten van J.C. Bloem’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1963 (1963)
C.F.P. Stutterheim, ‘Eenheid, structuur, monade’ In: Conflicten en grenzen (1963)
H.U. Jessurun d'Oliveira, ‘Origineel en vertaling H.U. Jessurun d'Oliveira’ In: Merlyn. Jaargang 2 (1963-1964)
J. Kamerbeek jr., ‘Eppure J. Kamerbeek Jr.’ In: Merlyn. Jaargang 2 (1963-1964)
Ankie Peypers, Ons Erfdeel. Jaargang 8 (1964-1965)
H.U. Jessurun d'Oliveira, ‘Wanneer was toen? H.U. Jessurun d'Oliveira’ In: Merlyn. Jaargang 3 (1965)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Kroniek’, ‘Noord-Zuid’ In: Neerlandia. Jaargang 69 (1965)
A. Roland Holst, Bert Voeten en Victor E. van Vriesland, ‘In memoriam J.C. Bloem’ In: De Gids. Jaargang 129 (1966)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Kroniek’, ‘Noord-Zuid’ In: Neerlandia. Jaargang 70 (1966)
A. Roland Holst, ‘A. Roland Holst Twee dichters terzijde’ In: Tirade. Jaargang 10 (nrs. 109-120) (1966)
Sjoerd Leiker, ‘Yn 'e fierrekiker: In Memoriam mr. J.C. Bloem’ In: De Tsjerne. Jaargang 21 (1966)
H.U. Jessurun d'Oliveira, ‘Origineel en vertaling’ In: Vondsten en bevindingen. Essays over Nederlandse poëzie (1967)
H.U. Jessurun d'Oliveira, ‘Wanneer was toen?’ In: Vondsten en bevindingen. Essays over Nederlandse poëzie (1967)
Jan Greshoff, ‘IX’ In: Afscheid van Europa (1969)
Jan Greshoff, ‘VIII’ In: Afscheid van Europa (1969)
Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels (1969)
J.J. Oversteegen, ‘VII Standpunten en getuigenissen’, ‘19 J.C. Bloem (1887-1966)’ In: Vorm of vent (1969)
H. Hulshof, ‘8 Grammatikaal en ongrammatikaal’ In: Taalsysteem en taalbouwsels (1971)
A.L. Sötemann, ‘Over de dichter J.C. Bloem Door A.L. Sötemann’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972 (1972)
A. Roland Holst, ‘A. Roland Holst Over J.C. Bloem’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)
J.B. Charles, ‘J.B. Charles Jacques Bloem in Songkla’ In: Maatstaf. Jaargang 24 (1976)
R.L.K. Fokkema en Carel Peeters, ‘De C van CRM’ In: De Revisor. Jaargang 3 (1976)
R.L.K. Fokkema, De Revisor. Jaargang 3 (1976)
G.P.M. Knuvelder, ‘J.C. Bloem (1887-1966)’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 4 (1976)
Jan Koster en Karel Reijnders, ‘Boekbesprekingen’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1980 (1980)
Menno ter Braak, ‘Zwei Herzen im Dreivierteltakt: J.C. Bloem en Hitler’ In: De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940 (1980)
A. Sassen, M.H. Schenkeveld, P.E.L. Verkuyl en G.C. Zieleman, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97 (1981)
Reinder P. Meijer, ‘Van Hooft tot Holst en Marsman R.P. Meijer’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1981 (1981)
L. Strengholt, ‘De strofevorm van Bloems ‘Koning Cophetua en het bedelmeisje’’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 76 (1983)
Lisette Lewin, ‘3. Culturele voorgeschiedenis’ In: Het clandestiene boek 1940-1945 (1983)
Peter de Boer en Rob Schouten, ‘[Nummer 6/7]’, ‘Elf vragen aan achttien dichters en poëziecritici’ In: Maatstaf. Jaargang 31 (1983)
Anneke Reitsma, ‘‘Het vers dat in het zonlicht kan bestaan’... Interpretatie en vergelijking van een viertal ‘Zondags’gedichten Anneke Reitsma’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 27 (1984)
Wiel Kusters, ‘Wiel Kusters J.C. Bloem leest Hélène Swarth’ In: De Gids. Jaargang 149 (1986)
Fabian R.W. Stolk, ‘Van Eyck contra Bloem’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 79 (1986)
A.L. Sötemann, ‘J.C. Bloem 1887-1966’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Wiel Kusters, ‘Kroniek & kritiek’, ‘Poëtisch leven Wiel Kusters J.C. Bloem leest Hélène Swarth (2)’ In: De Gids. Jaargang 150 (1987)
A.L. Sötemann, ‘A.L. Sötemann ‘Is dit genoeg...’’ In: De Gids. Jaargang 150 (1987)
Wiel Kusters, ‘[Lente]’ In: De Gids. Jaargang 150 (1987)
Wiel Kusters, ‘Kroniek & kritiek’, ‘Poëtisch leven Wiel Kusters J.C. Bloem en de keizer van China’ In: De Gids. Jaargang 151 (1988)
P.N. van Eyck en Albert Verwey, De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1: juli1904-april 1914 (1988)
Jan Kuijper, ‘de tombe van j.c. bloem’ In: Tomben (1989)
A.L. Sötemann, ‘Hart en ziel Jan van Nijlen en J.C. Bloem Een causerie voor Kees Fens A.L. Sötemann’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 33 (1990)
C.E. Goekoop, ‘Door groene singels in een loverkrans omvat’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 10 (1992)
Yves T'Sjoen, ‘Essay’, ‘J.H. Leopold & J.C. Bloem Trachten naar het eeuwig onnoembare Yves T'sjoen’ In: Poëziekrant. Jaargang 18 (1994)
A.L. Sötemann, ‘Eerbetoon en emulatie Bloems referenties aan Tennyson, Rossetti en Goethe’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 87 (1994)
Bert Voeten, ‘Amsterdam, 27 maart 1961’ In: Neem je bed op en wandel (1994)
Bert Voeten, ‘Amsterdam, 23 april 1961’ In: Neem je bed op en wandel (1994)
Bert Voeten, ‘Amsterdam, 25 juli 1961’ In: Neem je bed op en wandel (1994)
Yves T'Sjoen, ‘Essay’, ‘J.C. Bloem Een bruine wolf in schaapsvacht Yves T'sjoen’ In: Poëziekrant. Jaargang 19 (1995)
Marieke van Delft, ‘Een verborgen collectie Boeken uit het bezit van J.C. Bloem’ In: Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1995)
Anneke Reitsma, ‘Kroniek van een dichter ‘Het onzegbare geheim’ van J.C. Bloem’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 39 (1996)
H.T.M. van Vliet, ‘H.T.M. van Vliet De laatste mannelijke dichter Een ongepubliceerd essay van J.C. Bloem’ In: De parelduiker. Jaargang 1 (1996)
H.T.M. van Vliet, ‘[1996/3]’, ‘H.T.M. van Vliet Leven in het verleden Tien nagelaten aforismen van J.C. Bloem’ In: De parelduiker. Jaargang 1 (1996)
Anthony P. Dekker, ‘Anthony P. Dekker Een lastig parket’ In: De parelduiker. Jaargang 1 (1996)
Nop Maas, ‘Voor het leven getekend Schrijvers in karikatuur (3)’, ‘Nop Maas De dichter en de maatschappij’ In: De parelduiker. Jaargang 1 (1996)
Willem van Toorn, ‘Landschap en literatuur’ In: Leesbaar landschap (1998)
H.T.M. van Vliet, ‘H.T.M. van Vliet Stemmen uit de tweede rang Biografische aantekeningen rond J.C. Bloem’ In: De parelduiker. Jaargang 4 (1999)
Rob Delvigne, ‘Rob Delvigne The good, the bad and the ugly Roland Holst, Wichman en Bloem in Utrecht’ In: De parelduiker. Jaargang 4 (1999)
Fernand Bonneure, Stefan van den Bossche, Robert Declerck, Lieve Decroos, Karel Van Deuren, Guido Goedemé, Geert Malfliet, Robert Nouwen, Raoul M. de Puydt, Anne Six, Geert Swaenepoel, Frank Tubex, Julien Vermeulen en Arthur Verthé, ‘Bibliotheek’ In: Vlaanderen. Jaargang 48 (1999)
Ton Anbeek, ‘5 Verbeelding en vorm Neoromantische en neoclassicistische tendenties’ In: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985 (1999)
Ralf Grüttemeier, ‘Kanttekeningen bij het beeld van J.C. Bloem Ralf Grüttemeier’ In: Voortgang. Jaargang 20 (2001)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 4 Libertinage (2 en 3) of de verleidingen van een terras’ In: Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951 (2001)
Martien J.G. de Jong, ‘Martien J.G. de Jong De keizer-dichter als engel en martelaar’ In: De Gids. Jaargang 165 (2002)
Maarten Mourik, ‘Een impromptu van J.C. Bloem’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 20 (2002)
Gretha Donker, ‘Hora est Schrijvers en proefschriften (11)’, ‘Gretha Donker J.C. Bloem’ In: De parelduiker. Jaargang 7 (2002)
Léon Hanssen, ‘Léon Hanssen ‘De tegenstelling is door en door valsch’ Bloem weerspreekt Ter Braak over Multatuli en Huet’ In: De parelduiker. Jaargang 8 (2003)
Bart Slijper, ‘Bart Slijper Het noodlot in een notendop Hoe J.C. Bloem in de penurie kwam’ In: De parelduiker. Jaargang 8 (2003)
Jos Buurlage, ‘Bloem neemt afstand van Baudelaire’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 22 (2004)
Yves T'Sjoen, ‘[Nummer 4]’, ‘Yves T'Sjoen ‘In de trein naar het diepe Kaapstad’ De maiden trip van Vlaams literair ambassadeur Karel Jonckheere in Zuid-Afrika’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 7 (2007-2008)
Greetje Heemskerk, ‘Greetje Heemskerk ‘En het werd ieder jaar later’ Een liber amicorum voor J.C. Bloem’ In: De parelduiker. Jaargang 13 (2008)
Arno Kuipers, ‘De kleine garnaal’, ‘Arno Kuipers François Pauwels: dichter, romancier, advocaat’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 8 (2009)
Jos Buurlage, Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 27 (2009)
Menno ter Braak, ‘J.C. Bloem over onbekende gedichten’ In: Vaderlandartikelen 1939 (2009)
Menno ter Braak, ‘Bloem vijftig jaar’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘Zwei Herzen im Dreivierteltakt’ In: Vaderlandartikelen 1933 (2009)
Yvan de Maesschalck, ‘Artikel’, ‘Vossenspoken. Uit een nog ongeschreven dagboek Yvan de Maesschalck’ In: Tiecelijn. Jaarboek 3 (jaargang 23) (2010)

Videobestanden waarin J.C. Bloem ter sprake komtTerug naar overzicht