auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Menno ter Braak

geboren: 26 januari 1902 te Eibergen
overleden: 15 mei 1940 te Den Haag


Biografie(ën) over Menno ter Braak

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
F. Bulhof, Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak (1980)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
Willem Bruls, Menno ter Braak en Thomas Mann (1990)
Léon Hanssen, Leven in geleende tijd. Over Menno ter Braak (1992)
Léon Hanssen, Want alle verlies is winst: Menno ter Braak 1902-1930 (2000)
Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940 (2001)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Menno ter Braak

Kaiser Otto III. Ideal und Praxis im frühen Mittelalter, 1928
Cinema militans, 1929
Het carnaval der burgers, 1930
Afscheid van domineesland, 1931
De absolute film, 1931
Hampton Court, 1931
Man tegen man, 1931
Démasqué der schoonheid, 1932
Dr. Dumay verliest..., 1933
Het carnaval der burgers, 1934 (2de druk)
Politicus zonder partij, 1934
De pantserkrant, 1935
Het tweede gezicht, 1935
Vincent Haman, 1936 (3de druk)
Douwes Dekker en Multatuli, 1937
Het christendom, 1937
Het nationaal-socialisme als rancuneleer, 1937
Van oude en nieuwe christenen, 1937
'Naïveteit in vertaling. Homeros' Odyssee, in Nederlandsche hexameters overgebracht door P.C. Boutens', 1938
De augustijner monnik en zijn trouwe duivel, 1938
In gesprek met de vorigen, 1938
Mephistophelisch, 1938
De nieuwe elite, 1939
De duivelskunstenaar, 1943
Reinaert op reis, 1944
De nieuwe elite, 1945 (2de druk)
Journaal 1939, 1945
La democrazia di nessuno. Ossia del Cristianesimo paradossale nell'Europa moderna, 1945
Over waardigheid en macht, 1945
In gesprek met de onzen, 1946
Reinaert op reis, 1946 (2de druk)
Sans famille. Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk, 1947
Dr. Dumay verliest..., 1955 (3de druk)
Correspondentie Filmliga, 2012

Uitgaven van Menno ter Braak

Verzameld werk. Deel 5, 1949
Verzameld werk, 1949-1951
Verzameld werk. Deel 1, 1950
Verzameld werk. Deel 2, 1950
Verzameld werk. Deel 3, 1950
Verzameld werk. Deel 6, 1950
Verzameld werk. Deel 4, 1951
Verzameld werk. Deel 7, 1951
De briefwisseling tussen 1930-1940 van Menno ter Braak/Eddy Du Perron, 1962-1967
Briefwisseling 1930-1940, 1962-1967
Briefwisseling 1930-1940. Deel 1, 1962
Briefwisseling 1930-1940. Deel 2, 1964
Briefwisseling 1930-1940. Deel 3, 1965
Briefwisseling 1930-1940. Deel 4, 1967
Beschouwingen over Arthur van Schendel, 1976
De Propria Curesartikelen 1923-1925, 1978
De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940, 1980
De draagbare Ter Braak, 1992
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en E. du Perron 1930-1940 (herziene editie), 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Klaus Mann 1934-1937, 2009
Vaderlandartikelen 1939, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en J.J. Slauerhoff 1934-1935, 2009
Vaderlandartikelen 1936, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en H.E.G. ter Braak en G.A. ter Braak-Huizinga 1926-1938, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en J. Greshoff 1926-1940, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Henrik Scholte 1923-1939, 2009
Vaderlandartikelen 1935, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Erika Mann 1935, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Victor Varangot 1930-1940, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en D.A.M. Binnendijk 1923-1940, 2009
Vaderlandartikelen 1938, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Ant Faber 1931-1938, 2009
Vaderlandartikelen 1937, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Albert Vigoleis Thelen 1931-1940, 2009
Vaderlandartikelen 1933, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en P.H. Ritter Jr. 1930-1936, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Thomas Mann 1937-1940, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Victor E. van Vriesland 1925-1935, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Nijgh & Van Ditmar N.V. 1932-1939, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en H. Marsman 1925-1940, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en H.A. Gomperts 1937-1940, 2009
Vaderlandartikelen 1940, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Truida ter Braak 1933-1938, 2009
Vaderlandartikelen 1934, 2009
Theaterartikelen in Het Vaderland 1933-1940, 2009
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Everard Bouws 1930-1935, 2010
Inleiding bij de derde druk van Vincent Haman door Willem Paap, 2010
Bijdrage aan 'Kultuur en wetenschap in het nieuwe Rusland', 2010
Inleiding bij 'Multatuli en zijn zoon', 2010
Bijdrage aan 'Balans', 2010
Bijdragen aan 'Kringschouw', 2010
Bijdrage aan 'De Blaasbalg', 2010
Bijdrage aan 'Die Sammlung', 2010
Bijdrage aan 'Das neue Tagebuch', 2010
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en J. Huizinga 1928-1939, 2010
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en M.J.W. Holleman 1920-1935, 2010
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en G.H. 's-Gravesande 1933-1939, 2010
NRC-artikelen 1930-1939, 2010
Bijdragen aan 'Kroniek van hedendaagsche kunst en kultuur', 2010
Bijdrage aan 'De Avondpost', 2010
Inleiding bij 'Hitlers eigen woorden' door Hermann Rauschning, 2010
Bijdrage aan 'De Nieuwe Pers', 2010
Bijdragen aan 'Erts, letterkundige almanak', 2010
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Willem Elsschot 1933-1938, 2010
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Giacomo Antonini 1934-1938, 2010
Bijdrage aan 'Die Brandwag', 2010
Bijdrage aan 'Anti-semitisme en jodendom', 2010
Bijdrage aan 'Schrijvers getuigen tegen oorlog en militarisme', 2010
Verspreide brieven, 2010-2011
Bijdrage aan 'De Schakelaar', 2010
Bijdrage aan 'aNti-schUnd', 2010
Inleiding bij 'Tentoonstelling van de werken van J. Slauerhoff, ter gelegenheid van de boekenweek', 2010
Bijdrage aan 'Kristal. Letterkundige productie', 2010
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en J.M.B. Stolte 1929-1935, 2010
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en R.A.J. van Lier 1931-1939, 2011
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Maurice Roelants 1931-1938, 2012
Bijdrage aan 'Forsøgsscenen', 2012
Boormans en Laarmans. Bij wijze van inleiding bij de tweede druk van Het been van Willem Elsschot, 2012

Werken in een editie van Menno ter Braak

Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven (1937)

Werken vertaald door Menno ter Braak

De nihilistische revolutie. Schijn en werkelijkheid in het Derde Rijk (1939)
Hitlers eigen woorden. Politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen (1940)

Primaire teksten van Menno ter Braak elders in de dbnl

Menno ter Braak, Jan Engelman en Albert Kuyle, ‘Kroniek’ In: Gemeenschap. Jaargang 2 (1926)
Menno ter Braak, ‘Opmerkingen over het hedendaagsch essay’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 25 (1926)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 1 (1926)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak / Het verliefde heidendom Louis Couperus / Korte arabesken’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 2 (1927)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: Onze achtste matinée’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Tiende voorstelling Programma’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: Jeanne d'Arc, Heien, Jardin du Luxembourg’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: Ons tweede programma’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Journaal]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Journaal]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Vijfde voorstelling Programma’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Boekaankondigingen’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Zevende voorstelling Programma’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: ‘Branding’ als mislukking en als resultaat’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Journaal]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: Indrukken uit het noorden’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: De aesthetiek van het filmprogramma’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: Greta Garbo als Anna Karenina’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Tweede voorstelling Programma’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: Ons zesde programma’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Journaal]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: Het vierde ligajaar’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: Is de film een gemeenschapskunst?’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Vierde voorstelling Programma’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Zevende programma walter ruttmann: berlin, die symphonie einer grossstadt voorafgegaan door zijn absolute films abel gance: onbekende fragmenten uit ‘napoleon’’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: Het gevaar der filmkunst en de heer Van Staveren’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Zesde programma’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Achtste voorstelling Programma’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: Onze tweede matinée’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: De nederlaag van Ch. Dekeukeleire’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Journaal]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Journaal]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Vierde programma Keuze uit het werk van René Clair: ‘Ttour d'Eiffel’, ‘Chapeau de paille d'Italie’, etc.’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Achtste programma’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: Is de film een gemeenschapskunst?’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Derde voorstelling Programma’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Journaal]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Journaal]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Kantteekening’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Onder de peristyle]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Journaal]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Journaal]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: Onze tiende matinee’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Critiek]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Journaal]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Journaal]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Negende voorstelling Programma’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘[Journaal]’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: Twee apostelen’ In: Filmliga (1927-1931)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak: Pudowkin dicht.... Analyse-in-woorden van een ‘Filmpoeëem’’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 3 (1929)
Menno ter Braak, ‘Essay’, ‘Menno ter Braak: Het essay als litteraire vorm’ In: Erts. Letterkundig jaarboek. Jaargang 4 (1930)
Menno ter Braak, ‘Démasqué der Schoonheid’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak, ‘Een nieuwe Rembrandt en een nieuwe Coen ’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak, ‘Démasqué der Schoonheid’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak, ‘Eckermann's Gespräche mit Eckermann ’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak, ‘Démasqé der Schoonheid’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak, E. du Perron, Maurice Roelants en J. Slauerhoff, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak, ‘Démasqué der Schoonheid’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak, ‘Een Studie in Schaduw’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak, E. du Perron en Hendrik de Vries, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak, ‘Het Schrijverspalet’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak, ‘Two impossible Men ’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak, ‘[Eerste jaargang, No. 5]’, ‘Démasqué der Schoonheid’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak, ‘Moralisten als Donquichote's ’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak, E. du Perron en Maurice Roelants, ‘[Eerste jaargang, No. 1]’, ‘Ter Inleiding’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Menno ter Braak, ‘Dionysos en Pentheus’ In: De Gids. Jaargang 96 (1932)
Menno ter Braak en Jan Greshoff, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, ‘Dr. Dumay verliest...’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, ‘Hitler, Ebenbild des Herrn’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, Jan Greshoff, Elisabeth du Perron-de Roos en Simon Vestdijk, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, ‘[Tweede jaargang, No. 10]’, ‘Jakob Wassermann en ‘die Sammlung’’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, ‘Dr. Dumay Verliest... (Slot)’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, ‘Paapsche Sympathieën’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, ‘Dr. Dumay verliest...’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak en Maurice Roelants, ‘[Tweede jaargang, No. 12]’, ‘Overgang’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, ‘Dr. Dumay verliest...’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, ‘Dr. Dumay verliest...’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak en Jef Last, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, Jan Greshoff en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak en Jan Greshoff, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, ‘[Tweede jaargang, No. 1]’, ‘Dr. Dumay verliest...’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, ‘Een Schrijver na zijn Dertigste Jaar ’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak en H. Marsman, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, ‘Nederland’, ‘Gesprek over den Zin des Levens ’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, Marnix Gijsen, Raymond Herreman, Maurice Roelants, Simon Vestdijk, Victor E. van Vriesland en Gerard Walschap, ‘[Derde jaargang, No. 1]’, ‘Ter inleiding bij den nieuwen jaargang’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, ‘Pirandello in practijk’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, ‘[Derde jaargang, No. 3]’, ‘Nederland’, ‘‘Das Unbewusste Europa’’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, E. du Perron en Simon Vestdijk, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, Jacques Gans, E. du Perron en J. Slauerhoff, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, ‘Einstein ’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Menno ter Braak, ‘Discours sur la Liberté ’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 4 (1935)
Menno ter Braak, ‘Repliek van den nuchteren Dionysos’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Menno ter Braak, ‘Nederland’, ‘A Farewell to Arms’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Menno ter Braak en N.A. Donkersloot, Forum. Jaargang 4 (1935)
Menno ter Braak, ‘Jaap Beckmann’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 4 (1935)
Menno ter Braak, ‘De Humor van Jo Spier ’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 4 (1935)
Menno ter Braak, ‘[Vierde jaargang, No. 5]’, ‘Nederland’, ‘Het Instinct der Intellectueelen’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Menno ter Braak, Forum. Jaargang 4 (1935)
Menno ter Braak, ‘Het plagiaat Nagelaten romanfragment Menno ter Braak’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
P.C. Boutens, Menno ter Braak, Dirk Coster, Lodewijk van Deyssel, P.N. van Eyck, W.Gs Hellinga, Johan Huizinga, Willem Kloos, J.H. Leopold, H. Marsman, Martinus Nijhoff, E. du Perron, Israël Querido, Joannes Reddingius, Richard Roland Holst, Henriette Roland Holst-van der Schalk, A. van der Schalk, Carel Scharten, Arthur van Schendel, J. Slauerhoff, Jan Toorop en Charley Toorop, ‘Vijf-en-twintig brieven aan A. Roland Holst 1908-1951 Ingeleid en toegelicht door W. Gs Hellinga in samenwerking met G.H. 's-Gravesande’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Menno ter Braak, Maurice Roelants en D. Zijlstra, ‘Begin, splitsing en einde van het tijdschrift forum Door Maurice Roelants Lid der Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Nieuwe reeks 1962 (1962)
Menno ter Braak, Marnix Gijsen, Raymond Herreman, E. du Perron, Victor E. van Vriesland en D. Zijlstra, ‘III Honing en peper in brieven’ In: De roman van het tijdschrift Forum of Les liaisons dangereuses (1965)
Menno ter Braak, E. du Perron en Victor E. van Vriesland, ‘IV Bijlagen, citaten en al eens een wederwoord’ In: De roman van het tijdschrift Forum of Les liaisons dangereuses (1965)
Menno ter Braak en Thomas Mann, ‘[Tirade mei 1967]’, ‘Menno ter Braak - Thomas Mann’ In: Tirade. Jaargang 11 (nrs. 121-132) (1967)
Menno ter Braak, ‘Enkele aantekeningen uit een schrift van Menno ter Braak Met notities voor ‘Van oude en nieuwe christenen’’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Menno ter Braak, Alexander Cohen en Ronald Spoor, ‘Ter braak en Alexander Cohen: voorkeur voor het egotisme’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak Grondslagen der filmaesthetiek’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Menno ter Braak, ‘Filmkroniek. Metropolis’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Menno ter Braak, ‘Filmkroniek. Iwan de Verschrikkelijke’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Menno ter Braak, ‘Filmkroniek. Jazz’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Menno ter Braak, ‘Filmkroniek. Tien dagen, die de wereld deden wankelen’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Menno ter Braak, ‘Filmkroniek. Cavalcanti’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Menno ter Braak, ‘Boekbespreking’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Menno ter Braak, ‘Filmkroniek. Chapeau de Paille d'Italie’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak De zin van rhytme en vorm in de film’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Menno ter Braak, ‘Menno ter Braak Russische filmcultuur’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Menno ter Braak, ‘Filmkroniek. La coquille et le clergyman’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Menno ter Braak, Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Menno ter Braak, ‘Boekbespreking’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Menno ter Braak, ‘Filmkroniek. Pantserkruiser Potemkin / Geheimnisse einer Seele’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Menno ter Braak en Johan Huizinga, ‘De briefwisseling tussen Johan Huizinga en Menno ter Braak’, ‘[467]’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1986 (458-469) (1986)
Menno ter Braak, H. Marsman en E. du Perron, ‘Bijlage’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1990 (1990)
Menno ter Braak, ‘Bijlage 17’ In: Brieven. Deel 9. 26 september 1920-9 mei 1940 (1990)
Menno ter Braak, Frans Coenen, Jan Greshoff, H. Marsman, Jan van Nijlen en Simon Vestdijk, 'Wat een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen!' (1996)
Menno ter Braak, ‘Stand en bevoegdheid van Is. Querido's litteratuurcritiek’ In: Bijdrage aan 'aNti-schUnd' (2010)
Menno ter Braak, ‘Inleiding bij de vertaling van Gespräche met Hitler door Hermann Rauschning’ In: Inleiding bij 'Hitlers eigen woorden' door Hermann Rauschning (2010)
Menno ter Braak, ‘Hollandsk Avantgarde’ In: Bijdrage aan 'Forsøgsscenen' (2012)
Menno ter Braak, ‘E. du Perron aan M. ter Braak Bellevue, 16 december 1932’ In: Brieven (herziene editie) (2015)

Secundaire literatuur over Menno ter Braak in de dbnl

Henk Kuitenbrouwer en Albert Kuyle, ‘Kroniek’ In: Gemeenschap. Jaargang 2 (1926)
Jan Heijs, ‘Inleiding’ In: Filmliga (1927-1931)
Raymond Herreman, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle, Henri Morel en J.F.M. Sterck, ‘Hagel’ In: Gemeenschap. Jaargang 5 (1929)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Tijdschriftenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Tijdschriftenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Tijdschriftenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Tijdschriftenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
Everard Bouws en A.F.N. Lekkerkerker, ‘Hedendaagsche Nederlandsche Schrijvers. I.’ In: Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1930 (1930)
J.C. Bloem, ‘Het goed recht van het Essay’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Het goed recht van het Essay’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Hendrik de Vries, ‘Rijmcritiek op Menno ter Braak's Démasqué der Schoonheid’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Menno ter Braak en Maurice Roelants, ‘[Tweede jaargang, No. 12]’, ‘Overgang’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
E. du Perron, ‘Eerste cahier’, ‘1’ In: Tegenonderzoek (1933)
Jan Engelman en A.J.D. van Oosten, ‘Hagel’ In: Gemeenschap. Jaargang 10 (1934)
H. Marsman, ‘Breeroo’ In: Porta Nigra (1934)
Menno ter Braak en N.A. Donkersloot, Forum. Jaargang 4 (1935)
[tijdschrift] Forum, ‘Vlaanderen’, ‘De Dubbel-Zatte’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
H. Marsman, ‘Critiek van de Blauwe Knoop’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Victor E. van Vriesland, Forum. Jaargang 4 (1935)
Anton van Duinkerken, ‘Hagel’ In: Gemeenschap. Jaargang 11 (1935)
G.H. 's- Gravesande, ‘Menno ter Braak ’ In: Sprekende schrijvers (1935)
M.H. Székely-Lulofs, ‘Inleiding’ In: De hongertocht (1936)
Max B. Teipe en Johan van der Woude, Dr. Menno ter Braak. 'Reinaert uit Eibergen' (1936)
Anton van Duinkerken, Gemeenschap. Jaargang 13 (1937)
Emiel Jan Janssen, ‘Paradox en christendom (Menno ter Braak tegen Anton van Duinkerken) door Em. Janssen S.J.’ In: Streven. Jaargang 5 (1937-1938)
Maurits Dekker, ‘Kroniek’ In: Gemeenschap. Jaargang 14 (1938)
Anton van Duinkerken, Gemeenschap. Jaargang 15 (1939)
Pierre H. Dubois, ‘Pierre Dubois Rouw over Nederland’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 45 (1945)
H. Drion, ‘H. Drion Emigrant uit Domineesland’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
Johan Huizinga, ‘De wetenschap der geschiedenis’ In: Verzamelde werken VII. Geschiedwetenschap / hedendaagsche cultuur (1950)
P. Geyl, ‘P. Geyl Reacties op Ter Braak en Du Perron’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
P. Geyl, ‘P. Geyl Reacties op Ter Braak en Du Perron’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
H.A. Gomperts, ‘Barricade’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
J.H.W. Veenstra, ‘Barricade’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
S.R. de Groot, ‘S.R. de Groot Vervreemding van de natuurkunde’ In: Libertinage. Jaargang 6 (1953)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘5 De Nieuwe Apologie’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘2 De Aanvang van de Katholieke Cultuurbeweging’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘ter Braak 1902-1940’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
E. du Perron, ‘Achtste cahier’ In: Verzameld werk. Deel 2 (1955)
E. du Perron, ‘15’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1956)
E. du Perron, ‘14’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1956)
E. du Perron, ‘II’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1956)
E. du Perron, ‘VIII’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1956)
E. du Perron, ‘V’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1956)
Th.J. de Jong, ‘Th. de Jong Menno ter Braak’ In: Roeping. Jaargang 32 (1956-1957)
Victor E. van Vriesland, ‘Menno ter Braak's zelfprojecties’ In: Onderzoek en vertoog 1 (1958)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Kroniek van de poëzie’ In: De Gids. Jaargang 122 (1959)
E. du Perron, ‘Schoonmaak en schoonmaak’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1959)
E. du Perron, ‘Tweede bijdrage tot kennis van de provincie’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1959)
H. van Galen Last, ‘Menno ter Braak, Paul Rodenko en de experimentelen door H. van Galen Last’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 1 (1959-1960)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Gestalten tegenover mij II Persoonlijke herinneringen’ In: Maatstaf. Jaargang 8 (1960-1961)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Gestalten tegenover mij III Persoonlijke herinneringen’ In: Maatstaf. Jaargang 8 (1960-1961)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Gestalten tegenover mij V Persoonlijke herinneringen’ In: Maatstaf. Jaargang 8 (1960-1961)
J.G. Bomhoff, ‘Verhandelingen’, ‘De literaire theorie van Menno ter Braak door J.G. Bomhoff’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1961 (1961)
D.A.M. Binnendijk, Gerrit Borgers, Jan Hulsker, Jurriaan Schrofer en Ellen Warmond, Menno ter Braak (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Kroniek der Nederlandse letteren II Henriëtte Roland Holst-van der Schalk: ‘ Kinderen van dezen tijd’. Lekenspel in drie bedrijven Henriëtte Roland Holst-van der Schalk: ‘ De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme’ L. Ragaz: ‘Van Christus tot Marx - van Marx tot Christus’. Vertaald door E. Brouwer en ingeleid door Henriëtte Roland Holst - van der Schalk. Menno ter Braak: ‘ Afscheid van domineesland’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘L'homme pour l'homme Menno ter Braak: ‘In gesprek met de vorigen’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘H. Marsman ‘Menno ter Braak’. Een studie’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Kroniek der Nederlandse letteren III Gerben Colmjon: ‘De toeschouwer’ Albert Helman: ‘De stille plantage’ Menno ter Braak: ‘Hampton Court’ Eva Raedt-de Canter: ‘Geboorte’ Antoon Coolen: ‘De goede moordenaar’ L. Ali Cohen: ‘Eros in Reykjavik’ A. den Doolaard: ‘De druivenplukkers’ Maurits Dekker: ‘Amsterdam’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
H. van Galen Last en Leo Ross, ‘Een Ter Braakiaan H. van Galen Last’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 3 (1961-1962)
K.W. Swaak, ‘Kort en klein’ In: Tirade. Jaargang 6 (nrs. 61-72) (1962)
A. Borsboom, Menno ter Braak: onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid (1962)
Arthur Lehning, ‘De geschiedenis van ‘Vera’’ In: Vijf versies van 'Vera' (1962)
K.L. Poll en W.A. van Ravesteyn, ‘De brieven van Ter Braak en Du Perron’, ‘Hollands weekblad tijdschrift voor literatuur en politiek vierde jaargang · nummer 184 · 12 december 1962’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Johan Goudsblom, K.L. Poll en Sybe Sybesma, ‘Reacties van lezers’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
J.J. Oversteegen, ‘Het carnaval der bietebauwen J.J. Oversteegen’ In: Merlyn. Jaargang 1 (1962-1963)
Willem Frederik Hermans, ‘Eindelijk alles over Menno Willem Frederik Hermans’ In: Merlyn. Jaargang 1 (1962-1963)
Anton van Duinkerken, ‘Anton van Duinkerken Serres chaudes’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
Roger Henrard, Menno ter Braak in het licht van Friedrich Nietzsche (1963)
J.G. Kooij, ‘Ter Braak en de grammatika J.G. Kooij’ In: Merlyn. Jaargang 3 (1965)
Maurice Roelants, De roman van het tijdschrift Forum of Les liaisons dangereuses (1965)
Huug Kaleis, ‘In de schaduwen van Ter Braaks tweede gezicht Huug Kaleis’ In: Tirade. Jaargang 12 (nrs. 133-142) (1968)
Adriaan Morriën, ‘Het uiterlijk van Menno ter Braak’ In: Cryptogram (1968)
Wilbert Bank, Fred Batten, J. Bernlef, Lieuwe Brouwers, A.L. Constandse, R.A. Cornets de Groot, Guy Kilian en Annie Romein-Verschoor, ‘Kroniek & Kritiek’ In: De Gids. Jaargang 132 (1969)
Annie Romein-Verschoor, ‘Annie Romein-Verschoor De onzekeren’ In: De Gids. Jaargang 132 (1969)
Huug Kaleis, ‘In de schaduwen van Ter Braaks tweede gezicht Huug Kaleis’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
Huug Kaleis, ‘Inleiding Credo voor eenzame wolven’ In: Schrijvers binnenste buiten (1969)
Huug Kaleis, ‘2 In de schaduwen van Ter Braaks Tweede Gezicht’ In: Schrijvers binnenste buiten (1969)
Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels (1969)
J.J. Oversteegen, ‘27 Menno ter Braak (1902-1940)’ In: '[selectie uit] Vorm of vent' (1969)
J.J. Oversteegen, ‘27 Menno ter Braak (1902-1940)’ In: Vorm of vent (1969)
J.J. Oversteegen, ‘VI De Prisma-diskussie’, ‘18 Schisma: de Prisma-polemiek’ In: Vorm of vent (1969)
Laurens van Krevelen, ‘[Nummer 2]’, ‘laurens d. vancrevel en jak van der meulen de gemeenschappelijke tirade van het vrolijke forum’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
J.L. Weverbergh, ‘weverbergh/wat dacht du perron eigenlijk van ter braak?’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
Em. Kummer, ‘e. kummer / in de schaduwen van kaleis' proza’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
H. van Galen Last en Jacques de Kadt, ‘Een omgekeerde Romein H. van Galen Last’ In: Tirade. Jaargang 14 (nrs. 153-162) (1970)
Roger Henrard, ‘Menno ter Braak. Facetten van zijn maatschappelijke integratie als schrijver’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 13 (1970-1971)
Annie Romein-Verschoor, ‘XII’ In: Omzien in verwondering (1970-1971)
Konrad Merz, ‘Menno ter Braak und der fall aus Deutschland Konrad Merz’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Paul Vincent, ‘Menno ter Braaks engelse sympathieën Paul Vincent’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
H. van Galen Last, ‘Een scholastische fiktie H. van Galen Last’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
M.H. Würzner, ‘Menno ter Braak en de Duitse letterkunde Hans Würzner’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Jacques de Kadt, ‘Herinneringen aan een nooit verschenen tijdschrift J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Carel Peeters, ‘De jonge Ter Braak Kultuur, politiek en Propria Cures Carel Peeters’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
A. Roland Holst, ‘[Tirade januari & februari 1974]’, ‘Over Ter Braak A. Roland Holst’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Jaap Goedegebuure, ‘Jaap Goedegebuure Menno ter Braak, interpreet en medestrijder van Thomas Mann’ In: Maatstaf. Jaargang 23 (1975)
W.A.M. de Moor, ‘Wam de Moor Het oordeel van Forum’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Freddy de Vree, Over De raadselachtige Multatuli. Een gesprek met Willem Frederik Hermans (1976)
H. ter Braak, ‘[Nummer 15]’, ‘De menselijke achtergronden van een trucfoto Hans ter Braak’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1977 (1977)
Emiel van Moerkerken, ‘E.v. Moerkerken | Achtergronden van een trucfoto en een echte foto (25-11-1939)’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1977 (1977)
Martien J.G. de Jong, ‘Eerste hoofdstuk Expressie - transformatie - formatie’ In: Over kritiek en critici (1977)
Martien J.G. de Jong, ‘Tweede hoofdstuk Existentie - autonomie - referentie’ In: Over kritiek en critici (1977)
Martien J.G. de Jong, ‘Vijfde hoofdstuk Intenties en voorkeuren’ In: Over kritiek en critici (1977)
D. Opsomer, ‘D. Vriesman | Was het allemaal wel zo vriendschappelijk?’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1978 (1978)
R.Th. van der Paardt, ‘R.Th. van der Paardt | Aktaion en Ter Braak’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1978 (1978)
H. de la Fontaine Verwey, ‘Menno ter Braak’ In: De Propria Curesartikelen 1923-1925 (1978)
Harry Scholten, ‘Jaargang II, 1926 ‘Vergeleken bij de taak, die wij zouden moeten volbrengen (...), is de taak van “Tachtig” kinderwerk geweest’’ In: Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap (1978)
H. Marsman, ‘Menno ter Braak’ In: Critisch proza (1979)
H. Marsman, ‘Menno ter Braak’ In: Critisch proza (1979)
H. Marsman, ‘Menno ter Braak over verzen’ In: Critisch proza (1979)
P.F. Schmitz, Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel (1979)
Jan Fontijn, ‘Jan Fontijn Gombrowicz' mythe van de Jongen Kultuurkritiek en Pornografie’ In: De Revisor. Jaargang 7 (1980)
Carel Peeters, ‘Carel Peeters Ter Braak en de Renaissance’ In: Tirade. Jaargang 24 (nrs. 252-261) (1980)
Herman Verhaar, ‘Herman Verhaar Over ter Braak’ In: Tirade. Jaargang 24 (nrs. 252-261) (1980)
Jaap Goedegebuure, ‘Jaap Goedegebuure Over ter Braak’ In: Tirade. Jaargang 24 (nrs. 252-261) (1980)
F. Bulhof, Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak (1980)
C.O. Jellema en Leo Ross, ‘Gemengde gevoelens’ In: De Revisor. Jaargang 8 (1981)
Herman Verhaar, ‘Gesignaleerd Bulhof over Ter Braak’ In: Tirade. Jaargang 25 (nrs. 262-271) (1981)
Jaap Goedegebuure, ‘Hoofdstuk 9 Amor fati’ In: Op zoek naar een bezield verband. Deel 1 (1981)
H.A. Gomperts, ‘5. Ter Braak’ In: De schok der herkenning (1981)
H.A. Gomperts, ‘7. Multatuli’ In: De schok der herkenning (1981)
J.D. Querido, ‘J.D. Querido Terug bij Ter Braak’ In: De Gids. Jaargang 145 (1982)
Hans Anten, Van realisme naar zakelijkheid (1982)
Chris Engeler, ‘Chris Engeler Ter Braak contra Wagner’ In: De Revisor. Jaargang 10 (1983)
Lisette Lewin, ‘3. Culturele voorgeschiedenis’ In: Het clandestiene boek 1940-1945 (1983)
Ulke Brolsma en Simona Brolsma, ‘Simona en Ulke Brolsma De dagboeken van Thomas Mann’, ‘[Nummer 9]’ In: Maatstaf. Jaargang 31 (1983)
[tijdschrift] Hollands Maandblad, ‘Een teken van rang Betekenis en functie van het begrip ‘afstand’ bij Ter Braak Maarten Vonder’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1983 (422-433) (1983)
Jaap Goedegebuure, ‘Ter Braak als enquêteur Jaap Goedegebuure’ In: Literatuur. Jaargang 1 (1984)
W.A.M. de Moor, ‘Wam de Moor Een nieuwjaarsmeditatie van Ter Braak Dag- en weekbladkritiek in theorie en praktijk’ In: Tirade. Jaargang 29 (nrs. 296-300) (1985)
Em. Kummer, ‘Hoofdstuk 3 Een ideologische interpretatie: Ter Braaks ‘Hampton Court’ en ‘Dr. Dumay Verliest ...’’, ‘1. Inleiding’ In: Literatuur en ideologie (1985)
Em. Kummer, Literatuur en ideologie (1985)
R. Kroes, ‘Deelstaat: Rob Kroes De Verenigde Satan van Amerika: anti-Amerikanisme in Nederland’ In: Maatstaf. Jaargang 33 (1985)
Léon Hanssen, ‘Léon Hanssen Thomas Mann en Menno ter Braak: drie nieuwe brieven’ In: Tirade. Jaargang 30 (nrs. 301-307) (1986)
Dorine Fleuren van Hal, Forum 1931-1935 (1986)
F. Bulhof, ‘Menno ter Braak 1902-1940’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
E.H. Kossmann, ‘7. Een opmerking over de letterkunde’ In: De Lage Landen 1780-1980 (1986)
Barry Materman, Menno ter Braak en het dramaturgisch perspectief (1986)
E.H. Kossmann, ‘Huizinga’ In: Politieke theorie en geschiedenis (1987)
M. Rutten en J. Weisgerber, ‘A. De tijdschriften’ In: Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit (1988)
Jo Tollebeek, ‘Geyl contra Ter Braak Jo Tollebeek’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 32 (1989)
Sonja Vanderlinden, ‘Aspects du vitalisme dans la littérature de langue néerlandaise’ In: Septentrion. Jaargang 18 (1989)
Erik Lieshout, Ik verlang naar niets dat voorbij is terug (1989)
Adriaan Venema, ‘6 De ss'ers’ In: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2 De harde kern (1989)
G.J. van Bork, Robert Declerck, C.L. Heesakkers, P.J. Verkruijsse, Paul Wackers en Ari Wesseling, ‘Literatuur nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 7 (1990)
R. Dellaert, G. van Eemeren en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 7 (1990)
Nel van Dijk, ‘Ter Braak als literairpolitiek strateeg: over de herwaardering van Elsschot Nel van Dijk’ In: Spektator. Jaargang 19 (1990)
P.F. Schmitz, ‘P.F. Schmitz ‘Vestdijk’ en andere vergelijkingspunten bij Ter Braak’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1990 (1990)
Willem Bruls, Menno ter Braak en Thomas Mann (1990)
Frans Ruiter, ‘Over de provisorische indijkingen van Menno ter Braak en de dijkbewaking van Carel Peeters Frans Ruiter’ In: Vooys. Jaargang 9 (1990-1991)
M. Weisglas, ‘M. Weisglas De Sleutel: Orgaan van het Anti-Fascistisch Studenten Comité oktober 1935 - april 1937’ In: De Gids. Jaargang 154 (1991)
[tijdschrift] Literatuur, ‘De man genaamd Menno ofwel Menno ter Braak, vrouwen en hiërarchieën Angenies Brandenburg’ In: Literatuur. Jaargang 8 (1991)
Adriaan Venema, ‘1’ In: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3B S. Vestdijk (1991)
Adriaan Venema, ‘6’ In: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3B S. Vestdijk (1991)
Adriaan Venema, ‘4’ In: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3B S. Vestdijk (1991)
Adriaan Venema, ‘6’ In: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3B S. Vestdijk (1991)
Hans Renders, ‘Hans Renders Karel van het Reve en zijn postmodernistische strapatsen’ In: Maatstaf. Jaargang 39 (1991)
Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930 (1992)
P.F. Schmitz, ‘ter gelegenheid van... Ter Braak tussen Nietzsche en Derrida P.F. Schmitz’ In: Literatuur. Jaargang 9 (1992)
Léon Hanssen, ‘Léon Hanssen Menno ter Braak in de rol van straatventer’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 3 (1994)
Nel van Dijk, ‘Bordewijk als criticus Literatuuropvattingen als instrument voor beeldvorming Nel van Dijk’ In: Spektator. Jaargang 23 (1994)
Nel van Dijk, De politiek van de literatuurkritiek (1994)
Nel van Dijk, 'Ter Braak over Willem Elsschot' (1994)
Emile Poppe, Menno ter Braak en de Filmliga (1994)
Ton Anbeek, ‘Ter Braak als criticus Ton Anbeek’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1995 (1995)
Klaus Beekman, Jeroen Jansen, Nico Laan, Anneke Reitsma en H. Struik, ‘Literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 12 (1995)
Wilma Scheffers, ‘Wilma Scheffers Fred Batten 1910-1980 ‘Du Perron ging bij jou voor, allicht’’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 5 (1996)
[tijdschrift] Tirade, ‘André Otto De skepsis voorbij (Over de spanning tussen geest en macht in het werk van Menno ter Braak)’ In: Tirade. Jaargang 40 (nrs. 362-366) (1996)
Hidde Bulthuis, ‘Profeet of denker? Dirk Coster en Menno ter Braak over Dostojewski Hidde Bulthuis’ In: Voortgang. Jaargang 16 (1996)
Frans Ruiter en Wilbert Smulders, ‘IX Het interbellum I: de aristo-modernisten’ In: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996)
Frans Ruiter en Wilbert Smulders, ‘XI In de bouwput van de superzuil: de jaren vijftig’ In: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996)
Frans Ruiter en Wilbert Smulders, ‘X Het interbellum II: de vulgo-modernisten’ In: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996)
S.A.J. van Faassen, ‘Sjoerd van Faassen ‘Waarom protesteert u niet?’ Ter Braak contra Rudolf G. Binding’ In: De parelduiker. Jaargang 2 (1997)
Hidde Bulthuis, ‘Hidde Bulthuis Van kwaad tot erger (Dirk Coster en Menno ter Braak over Dostojewski)’ In: Tirade. Jaargang 41 (nrs. 367-372) (1997)
Herman Verhaar, ‘In confrontatie met Ter Braak’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 41 (1998)
José van Aelst, Evert van den Berg, Lia van Gemert, Ingmar Koch, W. Pijnenburg, Karel Porteman, Toos Streng, Annemarie van Toorn en H.T.M. van Vliet, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114 (1998)
Stance Eenhuis, ‘Overgangsperiode’ In: Paul Citroen. Schrijversportretten (1998)
Stance Eenhuis, ‘Menno ter Braak’ In: Paul Citroen. Schrijversportretten (1998)
Odile Heynders, ‘4. Tussen Forum en Merlyn’ In: Langzaam leren lezen. Paul Rodenko en de poëzie (1998)
Maaike Kroesbergen, ‘M. Kroesbergen Erotiek en intellect’ In: Literatuur. Jaargang 15 (1998)
Léon Hanssen, ‘Hora est Schrijvers en proefschriften (2)’, ‘Léon Hanssen Menno ter Braak’ In: De parelduiker. Jaargang 4 (1999)
Ton Anbeek, ‘8 De vent ‘Forum’ over proza en poëzie’ In: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985 (1999)
Peter Altink, Het Duitslandbeeld van Menno ter Braak (1999)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 6 Libertinage (1): een tijdschrift voor vrienden’ In: De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948 (1999)
Jan J. van Herpen, Een literaire rel met Menno ter Braak (1999)
Jane Fenoulhet, ‘Menno ter Braak en de ‘Vrouw in de literatuur’ Jane Fenoulhet (Londen)’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999 (1999)
Max Nord, ‘Max Nord Ter herinnering aan H.A. Gomperts’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 9 (2000)
[tijdschrift] Liter, ‘George Harinck Betoverde herinnering 1 Menno ter Braak, antisemitisme en het Comité van Waakzaamheid’ In: Liter. Jaargang 3 (2000)
Bastiaan Bommeljé, ‘Mulisch en Ter Braak Een tegenspraak over ontlezing door Bastiaan Bommeljé’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2000 (626-637) (2000)
Frits Bolkestein, ‘Afscheid van Ter Braak Démasqué van een intellectueel door Frits Bolkestein’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2000 (626-637) (2000)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 3 Braak: een clean-shaven gezicht en een neger uit Mozambique’ In: Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951 (2001)
Lut Missinne, ‘Lut Missinne ‘Mooi doodgaan als een vlammend vuur’’ In: Literatuur. Jaargang 19 (2002)
Annette Portegies, ‘Een krachtig portret van Menno ter Braak’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 45 (2002)
S.A.J. van Faassen, ‘‘Verdwaasde timmerlieden’. Menno ter Braak en het tijdschrift De Gemeenschap ... [Sjoerd Van Faassen]’ In: ZL. Jaargang 2 (2002-2003)
P.J. Koets, ‘Iets wat niets respecteert Een film over Menno ter Braak is níet een serieuze film’ In: Literatuur. Jaargang 20 (2003)
Léon Hanssen, ‘Léon Hanssen ‘De tegenstelling is door en door valsch’ Bloem weerspreekt Ter Braak over Multatuli en Huet’ In: De parelduiker. Jaargang 8 (2003)
Jeroen Brouwers, ‘Jeroen Brouwers Een kardinale beslissing in het achterwerk Eindelijk alles over de pik en het braaksel van Ter Braak’ In: De parelduiker. Jaargang 8 (2003)
Menno Lievers, ‘Menno Lievers Te zwaar te licht bevonden of Over het doodzwijgen van Age Bijkaart’ In: De Revisor. Jaargang 31 (2004)
Rob Groenewegen, ‘Laagwater’, ‘Rob Groenewegen Tielrooy versus Ter Braak’ In: De parelduiker. Jaargang 10 (2005)
August Hans den Boef, ‘De laatste stelling’, ‘August Hans den Boef Menno ter Braak met zwarte bustehouder of de onbruikbare nieuwe literatuuropvatting van Léon Hanssen’ In: De Revisor. Jaargang 32 (2005)
Kees Snoek, ‘Hoofdstuk 35 Een houding in de tijd’ In: E. du Perron. Het leven van een smalle mens (2005)
Kees Snoek, ‘Hoofdstuk 42 De klaagzangen van een zenuwlijder’ In: E. du Perron. Het leven van een smalle mens (2005)
Hanneke Eggels, ‘De queeste van Menno ter Braak Een scherf van het volmaakte’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 24 (2006)
Kees 't Hart, ‘Kees 't Hart WIDB’ In: De Revisor. Jaargang 33 (2006)
Mathijs Sanders, ‘Mathijs Sanders De melodie van het denken’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 122 (2006)
Hanneke Eggels, Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 24 (2006)
Frank Berndsen, Heimwee naar de daad. Ter Braaks opvattingen over leven en literatuur in ontwikkeling, 1923-1926 (2006)
Sander Bax, ‘‘De elite van vandaag’ De schizofrene receptie van Menno ter Braak in het literaire tijdschrift Tirade Sander Bax’ In: Voortgang. Jaargang 25 (2007)
Jeroen Brouwers, ‘De onverzoenbare woedes van Willem Frederik Hermans Mandarijnen op zwavelzuur Jeroen Brouwers’ In: Vooys. Jaargang 25 (2007)
Anna Livia Beelaert, Nina Geerdink, Ralf Grüttemeier, Maria-Theresia Leuker, Hanna Stouten en Roel Vismans, ‘........... Besprekingen en aankondigingen’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 2007 (2007)
Johan Goudsblom, ‘Joop Goudsblom Twee Ter Braaken en ik’ In: Tirade. Jaargang 54 (nrs. 432-436) (2010)

audiobestanden: waarin Menno ter Braak ter sprake komt


Websites over Menno ter Braak

http://www.mennoterbraak.nl/


Terug naar overzicht