Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 1


auteur: [tijdschrift] Nieuw Letterkundig Magazijn


bron: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 1. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden 1983  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 1


Inhoudsopgave

[nummer 1] Het Nieuw Letterkundig Magazijn en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Refereynen en Baladen van Dingman Beens. Een aanwinst

Cats' Trov-ringh voor Anna Schilders

Nicolaas Beets en François Biccard: toelichting bij een afscheid in de Camera obscura

Drie legaten van J. Verdam, A.A. van Rijnbach en J. Aleida Nijland met handschriftelijk materiaal op filologisch gebied

Lone Some

Uit de commissies Kosmografia in Hoofts lyriek (Samenvatting)

Over attributieve bepalingen die dat niet zijn (Samenvatting)

Sandhiverschijnselen in de zuidelijke Nederlandse dialekten (Samenvatting)

Brieven aan ‘Wijffje lief’

De uitreiking van de Henriette Roland Holst-prijs 1982 aan Walter van den Broeck voor Brief aan Boudewijn

De uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1982 aan Kester Freriks voor Hölderlins toren

Verslag van de werkvergadering op 28 maart 1983

Stichting Dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds

[nummer 2] Redactioneel

Veldekens visie op de vrouw. I

Beets' Bloemverkoopster te Heidelberg

Kopij en druk bij Willem de Vreese

Theole 1

Theole 2

Uit de commissies Commentaar (van Cats?) op Aenden Leser van Hofwijck (Samenvatting)

Prototypische betekeniselementen (Samenvatting)

Leidse verzamelaars in de zeventiende en achttiende eeuw

Uit de Noordelijke Afdeling Geen revolutie te zien tijdproblemen en tijdsproblemen naar aanleiding van Simon Vestdijks tweede Anton Wachter-serie

Willem Bilderdijk en Rapenburg 37

Brief aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen

Leden, commissies en bestuur