Voortgang. Jaargang 10


auteur: [tijdschrift] Voortgang


bron: Voortgang. Jaargang 10. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam 1989


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Voortgang. Jaargang 10


Inhoudsopgave

L. Strengholt 31-12-1930 - 26-11-1989 In memoriam

Beelden van de negentiende eeuw Honderd jaar professionele literatuurgeschiedschrijving van de negentiende eeuw Margaretha H. Schenkeveld

Van dichtende bekende tot bekend dichter De jonge Constantijn Huygens op weg naar brede erkenning Ad Leerintveld

Stomme dingen spreken Over een emblematisch gedicht van Huygens uit 1664 Tineke ter Meer

Een onwaerdeerlycke vrouw De tekst van Tesselschades Nederlandse gedichten uit de editie van Worp-Sterck vergeleken met de vroegste handschriften of drukken Erna van Koeven

Vondel doet ook mee Aanvulling op ‘Donne als model’ (Voortgang VI, 1985) L. Strengholt †

Rotgansiana L. Strengholt †

Van ‘tijdzang’ naar ‘Hollandsche politieke poezij’ Opmerkingen over een fase in Da Costa's dichterschap G.J. Johannes

Geloof, ongeloof en liefde: Hilda door Constantijn (1871) Clazien Verheul

De kontekst van de Inleiding tot de nieuwe nederlandsche dichtkunst van Albert Verwey Lucien Custers

Verder met modellen en lyriek Theo van Loon

Over zeventiende-eeuwse participiumconstructies; participiumconstructies bij Hooft, De Laet en De Vries Tineke Rinkel

Karl Bühlers taaltheorie in de Nederlandse taalkunde en psychologie tussen 1920 en 1950 Frank J.M. Vonk

Ken het soms hier legge? P.C. Paardekooper

Personalia