Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 292]

XXIX. Mihi constat.

Daar wordt eensklaps de strijder opgenomen in de rij der Theologiae professores. Mihi constat (bij mij staat het vast) klinkt het uit de wolk, en de stem der profetie roept ons vertroostend toe:
‘Vindt mijne methode ingang, dan houden alle twisten weldra op, enz.’
Dr. Pierson . ‘Een programma van theologisch onderwijs.’ Gids , Oktober 1859.
 
Bravo! dat's orakeltaal!
 
Dat klinkt recht professoraal!
 
Dat zijn weêr de goede zeden
 
Van een vijftig jaar geleden!
 
Groote Goôn! zoo je ook niet meer
 
Wist, besliste en profeteerde
 
Dan een zeer geleerde heer -
 
Waarvoor was je een hooggeleerde?