Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

XLIX. Tout chemin mène à Rome.

 
Men zegt: de strijd
 
Van onzen Tijd
 
Voert, zoetjens ân, naar - Romen.
 
Straks moê van de' onbeslisten slag,
 
De' onvruchtbren kamp, den heeten dag,
 
Gaan wij, in de armen van 't Gezag,
 
Weêr rusten, biechten, droomen!
[p. 301]
 
Ai, welk een gril!
 
Profeet, zwijg stil!
 
't Kroost van April
 
Blijft eeuwig Rome vloeken.
 
Eer wordt Sint-Peters stoel verbrand,
 
Eer ooit een volk... zóó protestant!
 
Dáár rust en heil gaat zoeken!
 
 
 
Zoo boud niet, man!
 
Al rilt ge van
 
De heilige Pantoffel,
 
Pas jij maar op voor de oude kous
 
Van een of andren kleinen Paus,
 
Daar zijn er velen - stoffel!