Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 342]

CXIII. Peinzensmoede.

 
Daar ís geen Priester
 
Die Hem verklaart!
 
In raadslen wandelt
 
De mensch op aard.
 
 
 
Wie 't Licht van Heden
 
Ook juublend eer',
 
Dit licht doet smachten
 
Vooral - naar meer!
 
 
 
Want ach, wat nevel
 
Van Dwaling vlied' -
 
De Zon der Kennis
 
Zij schijnt hier niet.
 
 
 
Mysterie - 't leven!
 
Mysterie - 't lot!
 
De schepping predikt
 
Geen liefdrijk God.
 
 
 
Natuur - wat deert haar
 
Uw vreugde, uw leed?
 
Ze is zielloos lieflijk
 
En reedloos wreed!
[p. 343]
 
En Hij die allen
 
Is voórgegaan?
 
Liet zonder antwoord
 
Ons Waarom staan!
 
 
 
Het eind der wijsheid
 
Blijkt altoos meer;
 
Wij weten weinig -
 
Te weinig, Heer!
 
 
 
Maar toch, al gloeit soms
 
Mijn hoofd van smart -
 
In U, mijn Schepper,
 
Vertrouwt mijn hart.
 
 
 
Niet ómdat alles
 
Uw Liefde ontdekt,
 
Maar óndanks alles
 
Dat twijfel wekt!
 
 
 
Trots 't onverklaarbre
 
Dat huivren doet,
 
En 't onbewijsbre
 
Der hoop, die 'k voed!
 
 
 
Trots ieder raadsel,
 
Het Kwaad zóó groot,
 
De Smart zóó schriklijk
 
Trots rouw en dood...
[p. 344]
 
Ja tóch, ik meene
 
Dat ik Uw hand
 
Wel speurde in 't leven -
 
Uw Vaderhand;
 
 
 
En dat mijn ziele,
 
Ter stille nacht,
 
Uw stem wel hoorde,
 
Zoo teêr, zoo zacht!
 
 
 
Na vuur en stormwind
 
Zweefde ook soms mij -
 
Schoon geen Elia -
 
De Heer voorbij....
 
 
 
Uw starrenhemel,
 
Hij trekt mijn oog, -
 
Als 't woord des Heilgen
 
Mijn hart omhoog!
 
 
 
Ik smacht, vermoeide
 
Van 's levens loop -
 
Mijn hope is weemoed,
 
Mijn weemoed hoop!
 
 
 
En 'k geef mij over,
 
Met blind geloof,
 
Aan U den Vader,
 
Wien niets me ontroof!
[p. 345]
 
Daar is geen Priester
 
Die U verklaart,
 
Doch U zoekt niemand
 
Vergeefs op aard.

1860.