Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

CXIV. Gij en wij.

 
Naar uw eng, fantastisch Hemelpoortje
 
Strumpelt gíj op 't afgebakend pad,
 
En uw reisweg schijnt u woord voor woordje
 
Uitgeschreven op een heilig blad.
 
 
 
Op des Geestes breede, diepe stroomen
 
Drijven, zwerven, zoeken, lijden wíj;
 
Nachten dalen, hooge waatren komen...
 
En - we zijn zoo rustig niet als gij!
 
 
 
Toch vooruit steeds streven wij en staren.
 
Als Columbus, 't hoofd omhoog gericht,
 
Reizen we op de wentelende baren,
 
In 't geloof dat ginds een wereld ligt!

1860.