Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 47]

Licht en Bruin.

 
Ik groet met liedren en met kussen
 
Uw blijd, uw moederlijk gezicht,
 
Zoo lief, zoo heerlijk prijkend tusschen
 
Ons blonde meisje en 't bruine wicht.
 
Voorwaar, wel menglen in ons leven
 
Zich zacht en schoon het licht en 't bruin,
 
Zoo schoon als in de groene dreven
 
Hier aan den voet van 't blonde duin.
 
 
 
't Zal niet altijd zoo zacht zich mengelen
 
Als in dit rijk en zalig uur,
 
Nu gij met onze vriendlijke engelen
 
Den vrede smaakt van Gods natuur.
 
'k Zou ook van God niet durven vragen
 
Steeds zulk een schoonen levensgaard -
 
Zoo Hij maar in Zijn welbehagen
 
U met ons blondje en bruintje spaart!

Bloemendaal 1856.