Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 298]

Naar 't beloofde Land.

(Bij de bekende Kunstplaat: Preparing for the Promised Land)

 
Haar pad in 't leven
 
Loopt eenzaam af;
 
Reeds buigt zich de oude
 
Naar 't wachtend graf.
 
Maar 't vredig harte,
 
Maar 't hopend oog,
 
Het rijst naar Boven,
 
Het blikt omhoog.
 
 
 
Heur ziel bereidt zich,
 
In vroom gepeis,
 
Ter leste, korte,
 
Doch groote reis.
 
Het donker poortje
 
Verschrikt haar niet,
 
Daar achter schemert
 
Een licht verschiet.
[p. 299]
 
De zon, door 't venster
 
Bestraalt het blad
 
Vant 't boek des Levens,
 
Haar troost, haar schat;
 
Uit de eeuwge blaadren
 
In 't stil gemoed
 
Straalt licht, meer koestrend
 
Dan lentegloed!
 
 
 
Gods licht en vrede
 
Doorstroomt de kluis
 
Vol profetieën
 
Van 't hemelsch Huis!
 
Daar fluistren stemmen
 
Uit ver weleer.
 
Haar hart zegt: ‘Amen,
 
Kom haastig, Heer!’

1860.