Hoe hoort het eigenlijk?


auteur: Amy Groskamp-Ten Have


bron: Amy Groskamp-Ten Have, Hoe hoort het eigenlijk?. H.J.W. Becht, Amsterdam 1940 (vierde druk)  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Hoe hoort het eigenlijk?

Amy Groskamp-Ten Have


Inhoudsopgave

Voorwoord.

Aandienen.

Aankondigingen.

Aanmerkingen.

Aanmoedigen.

Aanspreken.

Aan welke kant?

Aanzoek doen.

Aardigheden.

Adverteeren.

Afkortingen.

Afscheid nemen.

Afstand bewaren.

Audiënties.

Autobezitters.

Avondjes geven.

Beantwoorden van vragen.

Begrafenis.

Belangstelling.

Beschaving.

Bestellen.

Betalen.

Bezoeken.

Bioscoopbezoek. (Ook theater-, café- en concertbezoek).

Bloemen geven.

Boeken leenen.

Brieven.

Bruidsdagen en bruiloft.

Buitenland.

Cadeaux. Circulaires. Condoleance. Cafe-bezoek.

Chauffeurs.

Clubleven.

Comité's.

Concertbezoek.

Consumptie.

Conversatie.

Dame.

Dansen.

Debat - discussie - dispuut.

Dessert. Dienstboden.

Doktersbezoeken. (Rekeningen en consulten).

Doop.

Dooven. (Slecht hoorenden).

Enkele dingen, die welopgevoede lieden onder geen enkele omstandigheid zeggen.

Erfenis en Erfgenamen.

Fooien.

Formaliteiten.

Garderobe.

Gasten, die men gaarne ziet.

Gastvrijheid.

Gearmd loopen.

Gebaren.

Geboorte.

Gedrag.

Geheimen.

Gelaatsverzorging.

Gemaniereerdheid.

Geschenken.

Gierigheid.

Groeten.

Haast.

Halfheid.

Handelingen, die welopgevoede lieden onder alle omstandigheden nalaten in het bijzijn van anderen.

Handen geven.

Handverzorging.

Handschoenen en hoeden.

Hoed afnemen.

Hof etiquette.

Hotel verblijf.

Houding.

Huren van kleeding en huisraad.

Indië.

Instuif.

Introducties.

Invaliditeitswet.

Juweelen en sieraden.

Kennismaking.

Kerk.

Kinderpartijtjes.

Kleeding.

Koopen.

Kraamvisites. Kussen.

Kwaadspreken.

Leenen.

Leugens om bestwil.

Maaltijden en menu's.

Manieren in het dagelijksch leven.

Menu's.

Menutermen en wat zij beteekenen.

Naamgeving.

Neen zeggen.

Ondertrouw. Ongelukjes.

Ouderdom.

Politiek.

Postzegels.

Praten.

Radio.

Rangen en standen.

Receptie.

Reizen.

Ridderorden en onderscheidingen.

Rooken.

Rouw.

Sentimentaliteit en sensatie.

Spel en sport.

Spreken in het openbaar.

Tact.

Tafeldekken en dienen.

Tafelmanieren.

Telefoneeren.

Telegrafeeren.

Testament. Titulatuur.

Transpireeren.

Trein.

Tutoyeeren.

Uitnoodigingen.

Visitekaartjes.

Vlaggen.

Volkslied.

Voorstellen. Vreemde woorden en uitdrukkingen.

Vrijgezellen.

Wandelstok.

Winkelpersoneel.

Wijn.

Zakenvrouw

Zeereizen.

Zwijgen.

Register.