'Verb Projection Raising, Scope, and the Typology of Rules Affecting Verbs'


auteur: H.C. van Riemsdijk en Liliane Haegeman


bron: Liliane Haegeman & Henk van Riemsdijk, ‘Verb Projection Raising, Scope, and the Typology of Rules Affecting Verbs.’ In: Linguistic Inquiry 17 (1986), p. 417-466.  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

‘Verb Projection Raising, Scope, and the Typology of Rules Affecting Verbs’

Liliane Haegeman & Henk van Riemsdijk

bron

Liliane Haegeman & Henk van Riemsdijk, ‘Verb Projection Raising, Scope, and the Typology of Rules Affecting Verbs.’ In: Linguistic Inquiry 17 (1986), p. 417-466.

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr haeg001verb01_01
logboek

- 2002-03-15 LvtL colofon toegevoegd

- 2007-10-25 FH conversie van het bestand naar teixlite

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, sign. S 2994

 

algemene opmerkingen

Dit bestand geeft een diplomatische weergave van ‘Verb Projection Raising, Scope, and the Typology of Rules Affecting Verbs’ door Liliane Haegeman & Henk van Riemsdijk, verschenen in Linguistic Inquiry 17 (1986), p. 417-466.