De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn. en Franco Musarra


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (tweede deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1977  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 875]

841 Aen den H. Professor Caspar Barlaeus t' Amsterdam.

1 Mijn heere,

 

2 Den Faemschender van wil, niet van maght, over U.E. maek ik mij2 3 hiermeê quijt. U.E. heeft hem lustigh geheekelt. Vergaet hem de 4 lasterjeukt door dat krauwen niet, hij moet wel scheldschurftigh tot4 5 door zijn' hujt zijn. Aen ongenaedigher pen en moght hij zich niet5 6 schrabben: maer de eerlijkhejt der zelve is hem zeker te benijden. 7 Liever zaegh' ik haer gaen wejden in de gloorij des Prinsen, zoo 't7 8 weder zich wat gevoeghlijker aenstelde om stof daer toe te 9 verleenen. Maer wij zorghen voor ons zelf; Godt voor 't alge- 10 meine beste. Van de behoudenis des welken een groot *zal deel*+10 11 zijn, UE te houden in hejlzaemen staete, gelijk hem van heeler 12 harte bidt,

13 Mijn' Heere,

14 Uwer E.

15 onderdaenste, toegedaenste

16 P C Hóóft.

15 Van den H.t.Mujden,

16 29en in Herfstmaent. 1636.

 

Hooft stuurt de polemiek met Vedelius terug.