auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
C. Barlaeus

geboren: 12 februari 1584 te Antwerpen
overleden: 14 januari 1648 te Amsterdam

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Caspar van Baarle
Caspar van Baerle
Kaspar van Baerle
Caspar Barleus


Biografie(ën) over C. Barlaeus

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 1 ABE-BYN (1821)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2. Eerste en tweede stuk (1854)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Lambregt Abraham van Langeraad en Hugo Visscher, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1 (1907)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2 (1912)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van C. Barlaeus

Manes Auriaci, 1625
Hymnus ad Christum, 1628
Poemata, vanaf 1628
Mercator Sapiens, 1632
Medicea hospes, 1639
Faces augustae, Vermaarde huwelijken, 1643
Rerum in Brasilia et alibi gestarum, 1647
Verscheyde Nederduytsche gedichten, eerste uitg. 1651
P.S. Schull, Poezy van Caspar van Baerle, 1835

Uitgaven van C. Barlaeus

Mercator sapiens, 1967

Primaire teksten van C. Barlaeus elders in de dbnl

C. Barlaeus, ‘Op het hooghdravend Treurspel van Jan de Vos Glazemaker.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
C. Barlaeus, ‘Op het hoogdravend treurspel van Jan de Vos. Glasemaker.’ In: Aran en Titus, of wraek en weerwraek (1699)
C. Barlaeus, ‘In libros poematum moralium, illustris viri, Jacobi Catsii, Equitis aurati, ill. ord. holland. nuper syndicor. primicerii, nunc magni sigilli custodis, rerumque feudalium praefecti vicarii, et novissimè a praepotentibus foederati belgii ordd. ad serenis. anglor. remp. legat. principis.’ In: Alle de werken. Deel 2 (1862)
C. Barlaeus, H. van Beaumont, Cornelis Boey, Marcus Zuerius Boxhorn, Daniël Heinsius en Christiaan Huygens, ‘Bijlage. Voorrede, lofdichten, enz. van de Momenta desultoria (1644).’ In: Gedichten. Deel 3: 1636-1644 (1893)
C. Barlaeus, Johan van Brosterhuyzen, Jacob van der Burgh, Jacob Cats, Daniël Heinsius, P.C. Hooft, Laurens Reael, Joost van den Vondel en Jacob Westerbaen, ‘Bijlage. Lofdichten, opdracht, voorrede, enz. van de Otia (1625).’ In: Gedichten. Deel 2: 1623-1636 (1893)
C. Barlaeus, ‘Lofdicht op de Heylighe daghen (1645).’, ‘Bijlage.’ In: Gedichten. Deel 4: 1644-1652 (1894)
C. Barlaeus, H. van Beaumont, François le Bleu, Cornelis Boey, Marcus Zuerius Boxhorn, Henrick Bruno, Jacob van der Burgh, Jacob Cats, Jeremias de Decker, George Rataller Doubleth, Daniël Heinsius, Nicolaus Heinsius, P.C. Hooft, Daniël Mostart, Hendrik Nierop, Catharina Questiers, Anna Maria van Schurman, Joost van den Vondel en Jacob Westerbaen, ‘Opdracht, lofdichten, enz. van de Korenbloemen (1658).’ In: Gedichten. Deel 6: 1656-1661 (1896)
C. Barlaeus en Gerrit Das, ‘Eenige brieven van Caspar van Baerle aan Lieuwe van Aitzema, Medegedeeld door Dr. G. Das.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 45 (1924)
C. Barlaeus, Jacob van der Burgh, Constantijn Huygens en Joannes Victorinus, ‘Aran en Titvs, of Wraak en Weerwraak: Treurspel van Jan Vos.’ In: Toneelwerken (1975)
C. Barlaeus, ‘349 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft).’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
C. Barlaeus en Joost van den Vondel, ‘Bijlage 349 Brief van Kasper van Baerle over de Hollandsche groete van P.C. Hooft. door J. v. Vondel vertaalt.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
C. Barlaeus, ‘272 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
C. Barlaeus, ‘291 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
C. Barlaeus, ‘739 Aen mijn Heer mijn Heere P.C. Hooft Drost tot Muijden, Muijden’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
C. Barlaeus, ‘812 Magnifice Hoofdi,’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
C. Barlaeus, ‘801 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft).’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
C. Barlaeus, ‘656 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft).’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
C. Barlaeus, ‘774 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
C. Barlaeus, ‘Bijlage 739 Ad P. Hoofdium, Satrapam Muydensem.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
C. Barlaeus, ‘677 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft).’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
C. Barlaeus, ‘730 Magnifico clarissimoque Viro D. Petro Hooft Satrapae Muydensi Caspar Barlaeus S.P.D.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
C. Barlaeus, ‘Bijlage 730 Ad Satrapam Muydensem *HENDECASYLLIBI* de Perdicibus.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
C. Barlaeus, ‘830 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft).’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
C. Barlaeus, ‘651 (C. Barlaeus aan C. Huygens).’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
C. Barlaeus, ‘792 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft).’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
C. Barlaeus, ‘838 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft).’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
C. Barlaeus, ‘931 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1037 Aen mijn Heer, mijn Heer Joachimus Vickefort. Ridder ende raet van haer Extie de Lantgravinne van Hessen, woonende op de cingel bij den Dolphijn, Amsterdam.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1108 Aen mijn Heer Mijn Heer Joachimus Vickefort Ridder etc. residerende ten huijse van de professor Barlaeus, Amsterdam.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘964 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1216 Aen Mijnen Heere, Mijnen Heere, Pieter C. Hooft, Ridder, Drost tot Muijden, Balliu van Gooijlant, op den huijze, tot Muijde.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘912 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1300 Aen mijn Heer, mijn Heer Pieter C. Hooft, Ridder, Bailliu van Goijlant en Drost van Muijden Op 't Huijs te Muijden’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1124 (C. Barlaeus aan C. Huygens).’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1023 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft).’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1288 Aen mijn Heer mijn Heer Joachimus Vickefort Ridder, en Raadt van de Lantgravinne van Hessen, Haghe.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1241 (C. Barlaeus aan C. Huygens).’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1084 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1034 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1308 Aen mijn Heer mijn Heer Pieter C. Hooft Ridder, Balliu van Goeijlant & Drost tot Muijden’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘991 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1213 (C. Barlaeus aan C. Huygens)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1069 Aen mijn Heer mijn Heer Joachimus Vickefort, Ridder ende Raadt van haere Hoocheijdt van Hessen, woonende op de cingel in de Ploech naest den Dolphijn, Amsterdam.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1196 (C. Barlaeus aan J. v. Wickevoort)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1214 (C. Barlaeus aan D. Graswinckel)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1289 (C. Barlaeus aan C. Huijgens.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, Dirck Graswinckel en Maria Tesselschade Roemer Visschersdr, ‘1223 Aan den H. Ridder Huighens, Heer van Zuilichem.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘956 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1227 Aen mijn Heer, mijn Heer Joachimus Vickefort Ridder ende Raat van de Landtgravinne van Hessen Haghe’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘968 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1092 Nobilissimo, doctissimoque viro D. Joachimo Vicofortio Eq: Lantgraviae Cattorum à Consilijs, Colviam.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1230 Aen mijn heer mijn Heer Joachimus Vickefort Ridder, ende Raet van de Lantgravinne van Hessen, Haghe’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1068 Aen mijn Heer mijn Heer Joachimus Vickefort, Ridder, ende Raadt van haer Alteze van Hessen, residerende tegenwoordich in de Valck ontrent het oude Hoff vanden Prince van Oraengien, Haghe’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘928 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1121 (C. Barlaeus aan J. van der Burgh.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1165 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘975 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1294 (C. Barlaeus aan C. Huygens.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
C. Barlaeus, ‘1311 Aen mijn Heer mijn Heer Pieter Hooft Ridder & Bailliu van Goeijlant, Drost tot Mujden.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)

Secundaire literatuur over C. Barlaeus in de dbnl

Jan Vos, ‘Toen 't Lijk van den E. Heer Kaspar Barlaeus, Professor der Filozofiet'Amsterdam, in 't graf gezet wierdt.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Jan Vos, ‘Puntdichten’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Jan Vos, ‘Aran en Titus, of Wraak en Weerwraak: Treurspel. ’, ‘Opdraght Aan d'Erentfeste en hooghgeleerde Heer Kaspar van Baarle, Professor der Filosofije in de doorluchtige Schole der vermaarde koopstadt Amsterdam.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Jan Vos, ‘Den E. Heer Kasper Barleus, Professor der Filosofy t'Amsterdam.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Jan Vos, ‘Verjaaren van den E. Heer Professor Barleus, &c.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Jan Vos, ‘Oordeel van wijlen den Professor Capar Barlaeus, over 't dichten van Jan Vos, getrokken uit sijne Latijnsche Brieven. ’ In: Alle de gedichten. Deel 2 (1671)
Jan Vos, ‘Opdracht, Aen d' Ernfest en Hoog-geleerden Heere Kaspar van Baerle, Professor der Filosofie in de doorluchtige Schoole der vermaerde Koop-stadt Amsterdam.’ In: Aran en Titus, of wraek en weerwraek (1699)
Lambert Bidloo, ‘Twaalfde boek.’ In: Panpoëticon Batavum (1720)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Joachimi Forth Ringelbergh, Desiderii Erasmi, M.A. Mureti, G.J. Vossii, et C. Barlaei Commentationes de Ratione Studii. Accessit Elogium Tiberii Hemsterhusii, auctore Viro celeberrimo Davide Ruhnkenio. Praemissa denique est Praefatio J.L. Moshemii ad Lexicon Noltenianum. Harderovici Gelrorum apud J. van Kasteel, 1786. Absque praecedd. 216 pp. in octavo. f. maj.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1786 (1786)
P.C. Hooft, ‘Facsimile van eenen eigenhandigen brief van den drossaard Pieter Corneliszoon Hooft aan den Amsterdamschen hoogleeraar Caspar van Baerle van den 13 september 1646.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833 (1833)
Willem Bilderdijk, ‘Kasper van Baerle aan Tesselschade Roemers, met zijn afbeeldsel.’ In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 10 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm en Adriaan Hofferus, ‘Een onvolledig bekende brief van P. Cz. Hooft.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J. te Winkel, ‘Een brief van Hooft aan Barlaeus.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 3 (1883)
Cd. Busken Huet, ‘Jacob Geel.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 10 (1884)
J.A. Worp, ‘De latijnsche vertaling van Cats' Trou-ringh.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 6 (1886)
J.A. Worp, ‘Jacob Westerbaen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 6 (1886)
W.J.A. Jonckbloet, ‘XVII. Hooft en de Muiderkring.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: De zeventiende eeuw (1) (1889)
Constantijn Huygens, ‘[1643]’ In: Gedichten. Deel 3: 1636-1644 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1642]’ In: Gedichten. Deel 3: 1636-1644 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1636]’ In: Gedichten. Deel 3: 1636-1644 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1644]’ In: Gedichten. Deel 3: 1636-1644 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1640]’ In: Gedichten. Deel 3: 1636-1644 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1641]’ In: Gedichten. Deel 3: 1636-1644 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1628]’ In: Gedichten. Deel 2: 1623-1636 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1635]’ In: Gedichten. Deel 2: 1623-1636 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1634]’ In: Gedichten. Deel 2: 1623-1636 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1626]’ In: Gedichten. Deel 2: 1623-1636 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1625]’ In: Gedichten. Deel 2: 1623-1636 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1629]’ In: Gedichten. Deel 2: 1623-1636 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1645]’ In: Gedichten. Deel 4: 1644-1652 (1894)
Constantijn Huygens, ‘[1648]’ In: Gedichten. Deel 4: 1644-1652 (1894)
Constantijn Huygens, ‘[1647]’ In: Gedichten. Deel 4: 1644-1652 (1894)
Constantijn Huygens, ‘[1644]’ In: Gedichten. Deel 4: 1644-1652 (1894)
P.C. Hooft, ‘Op 't afmaelsel van den heere Caspar van Barel.’ In: Gedichten. Deel 1 (1899)
P.C. Hooft, ‘Op d' intreê der coninginne moeder van Vrankrijk t' Amsterdam, ujt het Latijn van den heer Caspar Barlaeus.’ In: Gedichten. Deel 1 (1899)
E.H.G. Wrangel, ‘Eerste hoofdstuk.’ In: De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw (1901)
E.H.G. Wrangel, ‘Vierde hoofdstuk.’ In: De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw (1901)
Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 2: 1634-1639 (1913)
Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 3: 1640-1644 (1914)
Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 4: 1644-1649 (1915)
J. te Winkel, ‘XXXII. De Muiderkring van 1627 tot 1647.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
Joost van den Vondel, ‘[Blyde inkomst van Maria de Medicis]’, ‘[De verzen en enige proza-gedeelten uit:] Blyde Inkomst Der allerdoorluchtighste Koninginne, Maria de Medicis,’ In: De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640 (1929)
Joost van den Vondel, ‘De Mvsch van Svzanne Bartelot. uit Baerles Latijn vertaalt.’ In: De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640 (1929)
Joost van den Vondel, ‘Lycksang over Dionys Vos aen Caspar van Baerle.’ In: De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640 (1929)
Joost van den Vondel, ‘Kasper van Baerles Aenspraeck aen Iakob Baeck, Rechtsgeleerde, toen hy hem riet te herhuwen, vertaalt uit het Latijn.’ In: De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640 (1929)
Joost van den Vondel, ‘Op Kasper van Baarle,’ In: De werken van Vondel. Deel 4. 1640-1645 (1930)
Joost van den Vondel, ‘Lyckzang over den Heer Kasper van Baerle, Professor t'Amsterdam.’ In: De werken van Vondel. Deel 5. 1645-1656 (1931)
Gerard Brom, Vondels geloof (1935)
M.A. van Andel, ‘Gulielmus Piso Capita nonnulla de ventris fluxibus, de dysenteria, de lue Indica, de Ipecacuánha.’, ‘Inleiding.’ In: Opuscula Selecta Neerlandicorum de arte medica. Jaargang 1937 (1937)
Isaac Beeckman, ‘[1626]’ In: Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 4: Supplément (1953)
Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 4: Supplément (1953)
P.A.F. van Veen, ‘De Nederlandse hofdichten’ In: De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken (1960)
S.F. Witstein, ‘Vondel, Barlaeus en de Weduw van Brandt.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 56 (1963)
J.C. Arens, ‘Ethopeeën van Barlaeus vertaald’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 9 (1965-1966)
C.S.M. Rademaker, ‘3. Regent van het Statencollege’ In: Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1967)
C.S.M. Rademaker, ‘Hoofdstuk 4 Hoogleraar in Amsterdam (1631-1649)’, ‘1. Het Athenaeum Illustre’ In: Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1967)
S.F. Witstein, 'Menanders Pleidooi' (1967)
Jan van der Noot, ‘Maes (1583-1584)’ In: De 'Poeticsche werken' (1975)
Jan van der Noot, ‘Scholier (1590-1591)’ In: De 'Poeticsche werken' (1975)
P.C. Hooft, ‘345 Aen den H. Caspar Barlaeus.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
P.C. Hooft, ‘273 Aenden H. Caspar Barlaeus Professor tot Lejden.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
P.C. Hooft, ‘728 Aen Mijnen Heere, Mijnen Heere D. Caspar Barlaeus, voorlezer der Philosophie, op d'ouwdezijds achterburgwal bij 't ouwde mannenhujs, tot Amsterdam.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
P.C. Hooft, ‘816 Aen den Heer Caspar Barlaeus.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
Daniël Heinsius, ‘654 (Dan. Heinsius aan C. Barlaeus.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
P.C. Hooft, ‘737 Aen den heere Caspar Barlaeus Professoor.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
P.C. Hooft, ‘776 Aen den Heere Caspar Barlaeus’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
P.C. Hooft, ‘800 Aen den Voorleezer Caspar Barlaeus.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
P.C. Hooft, ‘813 Aen den H. Caspar Barlaeus.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
P.C. Hooft, ‘841 Aen den H. Professor Caspar Barlaeus t' Amsterdam.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
P.C. Hooft, ‘837 Aen den H. Professor Caspar Barlaeus.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
P.C. Hooft, ‘815 Aen den H. Caspar Barlaeus.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
P.C. Hooft, ‘1164 Aan den Heere Caspar Barlaeus, t'Amsterdam.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
Constantijn Huygens, ‘1243 (C. Huygens aan C. Barlaeus.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘1217 Clarissimo viro, Domino Casparo Barlaeo, filio, Juris Doctori, in Hollandiae curia Advocato, Amsterodamum.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘925 (P.C. Hooft aan C. Barlaeus)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘1279 (P.C. Hooft aan C. Barlaeus.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘1313 (P.C. Hooft aan Caspar Barlaeus.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘1077 Summo viro Caspari Barlaeo Petrus Cornelij Filius Hoofdius S.P.D.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘914 Aen den Heere Caspar Barlaeus, Voorlezer der Philosophije.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘1132 (J. v. Wickevoort aan C. Barlaeus).’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘1335 Amplissimo Clarissimoque Viro Domino Gasparo Barlaeo Amicorum intimo, Joachimus Vicofortius S.P.D. - Amstelodamum.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
Constantijn Huygens, ‘1238 (C. Huygens aan C. Barlaeus.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘1315 Aan mijnen Heere, Mijnen Heere Caspar Barlaeus, Professor der Philosophie, op de oudezijds achterburgwal, bij 't oudemannenhujs, tot Amsterdam.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘1226’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘957 Aen mijnen Heere, Mijnen Heere Caspar Barlaeus, Vorst der Poeeten.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘1242 Amplissimo clarissimoque Viro D. Casparo Barlaeo Amsterdam Joachimus Vicofortius S.P.D.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘1225’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘965 Aen den Heere Professor Barlaeus.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘1220 (P.C. Hooft aan C. Barlaeus).’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘969 Aen den Heere Professor Barlaeus.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘944 Aen mijnen Heere, Mijnen Heere, Caspar Barlaeus, Professoor der Philosophie, tot Amsterdam.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘1265 (P.C. Hooft aan C. Barlaeus.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘1078 Aen den Heere Caspar Barlaeus’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
P.C. Hooft, ‘992 Aen den Heere Professor Barlaeus.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
R. Breugelmans, E.G.A. Galama, L. Strengholt, P.E.L. Verkuyl en G.C. Zieleman, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97 (1981)
L. Strengholt, 'Over de Muiderkring' (1986)
Mieke B. Smits-Veldt, ‘Sandrart, Vondel en Barlaeus en de maanden van het jaar’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 32 (1989)
Joost van den Vondel, ‘Lijkzang over de heer Caspar van Baerle, professor te Amsterdam’ In: Lust tot poëzie (1989)
E.O.G. Haitsma Mulier en Anton van der Lem, ‘26 Barlaeus, Caspar’ In: Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (1990)
Joannes Six van Chandelier, ‘[325] Rouwmantel achter het lyk van Kasper van Baarle.’ In: Gedichten (2 delen) (1991)
Maria Tesselschade Roemer Visschersdr, ‘12 Thessaliaensche konst om 't Maen-licht te doen dalen (1636)’ In: De gedichten (1994)
Constantijn Huygens, ‘Aan Barlaeus: Tesselschade boven mijn slaapkamer 27 februari 1645’ In: Korenbloemen (1996)
Constantijn Huygens, ‘Aan Caspar Barlaeus, medicus, op de vierdendaagse koorts van Hooft 2 december 1644’ In: Korenbloemen (1996)
Willem Frijhoff en Marijke Spies, ‘9 Literatuur en muziek’ In: 1650. Bevochten eendracht (1999)
Willem Otterspeer, ‘15 Knibbelige tijden, 1609-1618’ In: Groepsportret met Dame I (2000)
Judith Pollmann, ‘VI De praktijk van de vroomheid (1619-1641)’ In: Een andere weg naar God (2000)
Eric Jorink, ‘1 Inleiding’ In: Het 'Boeck der Natuere' (2006)
Eric Jorink, ‘3 Kometen: Het debat over de ‘wonder-tekenen in den hemel’’ In: Het 'Boeck der Natuere' (2006)
Eric Jorink, Het 'Boeck der Natuere' (2006)


Terug naar overzicht