De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 344]

1068 Aen mijn Heer mijn Heer Joachimus Vickefort, Ridder, ende Raadt van haer Alteze van Hessen, residerende tegenwoordich in de Valck ontrent het oude Hoff vanden Prince van Oraengien, Haghe*

port,

 

1...... hoc in quaestione est: An Maria Regis Filia cu suis 2 titulis praemitti debeat Principi Guielielmo. Ita indicat Satrapa 3 Hoofdius. Ego planè dissentio. In mensis, in ambulatione praeire 4 et latus dextrum claudere Regis filiam permisero, ob mores seculi, 5 verum in Carmine et seriò scripto, hoc fieri minus decorum 6 videtur. Cuiuslibet coniugij pars dignior Vir est.

7....

86 May 1641.

9N. Tuae

10observantissimus

11Caspar Barlaeus.

 

vertaling

 

(In de tweede plaats) is dit een vraagpunt: of men Maria, als dochter van een Koning, met haar titels behoort te doen voorafgaan aan Prins Willem. Zo luidt de aanwijzing van Drossaart Hooft. Ik ben het volstrekt oneens. Dat aan tafel, op de wandeling de dochter van een Koning voorgaat en uiterst rechts loopt, wil ik laten passeren, om de zeden der eeuw, maar dat in een Lierzang en een ernstig geschrift zulks zou geschieden, komt mij minder voegzaam voor. Van elk huwelijk zonder onderscheid is het waardigste deel de Man......

6 mei 1641.

 

De aan Uwe Edelheid

zeer toegedane

Caspar Barlaeus