De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 345]

1069 Aen mijn Heer mijn Heer Joachimus Vickefort, Ridder ende Raadt van haere Hoocheijdt van Hessen, woonende op de cingel in de Ploech naest den Dolphijn, Amsterdam.

port,

 

1........

2Hodie summo mane cogitavi de Muydensibus certaminibus, et hoc 3 Epigramma scripsi, ad Satrapam, quod velim illi per occasionem 4 mittas:

Ad Satrapam Muydensem,
 
Dum tuus intentas in circum dirigit hastas
 
Civis, Olympiacis acrius actus equis:
 
Nos placidum Rheni viduas mulcemus ad amnem,
 
Nec tamen officium cuspis et hasta facit.
10
Haec civis laus tota tui est, se infigere circo.
 
At laus, à circis abstinuisse, mea est.11
 
........

13Langerode 24 May 1641

14N.T.

15addictissmus

16C. Barlaeus.

 

vertaling

 

Vandaag in alle vroegte heb ik nagedacht over de Muider wedstrijdevenementen en dit Puntdicht geschreven voor den Drossaard, waarvan ik graag zou zien, dat gij het bij gelegenheid hem toestuurt:

Aan den Drost van Muiden.
 
Nu bij de ringrijderij gespannen de speer richt uw Muider
 
Burgerschap, feller in ren dan op Olympische baan,
 
Brengen wij weduwen rust aan d'Ouden vredigen Rijnstroom;
[p. 346]
 
Evenwel stootlans noch punt vindt hier heur dankbare taak.
 
Dit is de loutere roem uws burgers: de cirkels te raken;
 
Dat ik aan Cirke's niet raak, dat is mijn loutere roem.

De aan Uwe Edelheid

zeer toegewijde

Caspar Barlaeus

Langerode, 24 mei 1641