De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 600]

1217 Clarissimo viro, Domino Casparo Barlaeo, filio, Juris Doctori, in Hollandiae curia Advocato, Amsterodamum.

1Quamvis plus satis fuerit saepius rogatos nos in hoc ipsum verbis 2 summi viri patris tui; tibi tamen, pro humanitate ingenitâ, 3 morumque elegantiâ tuorum, visum est nos insuper, ad tuas 4 lectissimaeque sponsae Pelgromiae nuptias, litteris invitare. Ego 5 verò, quid, nisi, actis pro honore tam effusè delato gratijs, spondeam 6 nos affore? ut tot eximiorum hominum convictu, inprimis verò 7 eo, quod ex conspicienda coràm impletione voti tui haurient oculi 8 nostri, gaudio fruamur. Precor interim Deum Opt. Max. faxit, 9 utrique vestrûm, quod paratis conjugium, felix faustumque ut 10 sit: Parentique simul tuo, et tibi, enixè commendo

 

11Mudae, in arce,

12XIII Kal. Sexti-

13leis. CIillustratie DC XLIIII.

11vobis obstrictissimum

12P.C. Hoofdium.

 

vertaling

 

Hoezeer het ook meer dan voldoende was, dat wij herhaaldelijk gevraagd zijn voor precies hetzelfde bij monde van dien hooggeplaatsten man, uw vader, heeft het u toch, met uw ingeboren hoffelijkheid en de keurigheid van uw manieren, goed gedocht, ons daarenboven op de bruiloft van UEn uw uitverkoren bruid, mejufvrouw Pelgrom, per brief te nodigen. De evenwel, wat zal ik anders dan dat ik, na mijn dank te hebben betuigd voor een ere zo uitbundig toegebracht, toezeg, dat wij present zullen zijn? opdat wij van het gezellig samenzijn met zovele uitnemende lieden, in de eerste plaats wel echter, opdat wij van die vreugde genieten, die onze ogen zullen putten uit het persoonlijk aanschouwen van de vervulling van uw verlangen. Intussen bid ik God den algoeden en algroten, dat Hij make, dat voor u beiden het huwelijk, dat ge in den zin hebt, gelukkig en gezegend zij; tevens wil ik uw vader en u met aandrang aanbevelen

 

den u innig verknochten

P.C. Hooft.

Te Muiden, op het Slot.

20 juli 1644.

[p. 601]

Hooft neemt de uitnodiging aan voor de bruiloft van Caspar Barlaeus junior met Susanna Pelgrom, 24 juli 1644.

C. van Baerle, 1619-1673, promoveerde te Orleans 1643, was advocaat in Den Haag, baljuw van Wassenaar en Katwijk en 1664-1672 resident van de Staten-Generaal te Lissabon.