De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 561]

1196 (C. Barlaeus aan J. v. Wickevoort)

1....

2De nuptijs Constantiensibus nihil affirmare ausim. Fluctuant

3parentes praeter modum solliciti; personam videntur induere, non

4suadentium, sed non abnuentium.

5....

6Amstelod. XVII Febr. 1644.

 

vertaling

....

Over het huwelijk van Constantia zou ik niets met stelligheid durven verzekeren. De ouders zijn besluiteloos, buitenmate bezorgd; zij spelen, schijnt het, de rol, niet van lieden, die gunstig adviseren, maar van wie niet afwijzen.

....

 

Vgl. 1194 r. 40-44.