De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 759]

1311 Aen mijn Heer mijn Heer Pieter Hooft Ridder & Bailliu van Goeijlant, Drost tot Mujden.

1Nobilissime Vir,

 

2Amersfortiam hodie profectus, ut res Ill. comitis Mauritij istic2 3 curem, non possum crastino die Dominam Tesselam deducere. alit3 4 istic pictores preciosissimae dexterae et pigerrimae. castra nostra 5 prope Hulstam sunt. Princeps receptui videtur signum dare. 6 Galli, (certissimum hoc), exciderunt oppido Menena, dum 7 Mardikium oppugnant. Pessimi custodes sunt urbium et arcium. 8 Hostis dicitur Armentirium obsedisse. Hagae litigatur super pace. 9 num rata sint habenda, quae p triumviros gesta, et signata. Princeps9 10 rectius valet. Hugenius tribunus, gener D. ab Heemstede ex10 11 vulnere obijt, ut et plures non minimi nois. Vale vir maxime, et 12 reducem exspecta, ut D. Tesselam et pruna salutem. Saluta 13 coniugem et liberos. Amstel. 21 August. 1646. Raptim. ad iter 14 accinctus.

15Frater Gerardij Reinstij qui Venetijs degebat e Gallia redux fatis 16 concessit.

17N.T.

18addictissimus

?C. Barlaeus.

19Cognata tua Vicofortia salva et incolumis Hamburgum venit

20quarto die.

 

vertaling

 

Naar Amersfoort vandaag vertrokken om daar de zaken van den Hoogdoorluchten graaf Maurits te behartigen, kan ik niet op den dag van morgen Mevrouwe Tessel eens terzijde nemen: zij fokt daar schilders op van een zeer prijzige kunstenaarshand en een zeer luie. Ons kamp is nabij Hulst. De Prins schijnt het teken tot den aftocht te geven. De Fransen (dat staat vast) zijn de vestingstad Menen kwijtgeraakt, terwijl ze Mardijk bestormden; slechte bewakers zijn het van steden en burchten. De vijand, zegt men, heeft voor Armeutières het beleg geslagen. In Den Haag wordt gekibbeld over vrede, of voor geldig is te houden wat door het driemanschap is verhandeld en getekend. De gezondheid van den Prins is beter. De kolonel Huygens, schoonzoon

[p. 760]

van den Heer van Heemstede, is aan een wonde overleden, zoals ook nog meerderen van niet weinig aanzien. Vaarwel, grote man, en wil mij, op den terugweg verwachten om Mevrouw Tessel en de pruimen te begroeten. Groet vrouw en kinderen.

Te Amsterdam 21 augustus 1646. In haast, tot de reis aangegord.

De broer van Gerard Reinst, die in Venetië woonde, is, uit Frankrijk terug, een natuurlijke dood gestorven.

 

De aan Uw Edelheid

zeer toegedane

C. Barlaeus

 

Uw nicht Van Wickevoort is behouden en ongedeerd in Hamburg aangekomen op den vierden dag (van haar reis).