De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn. en Franco Musarra


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (tweede deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1977  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 843]

816 Aen den Heer Caspar Barlaeus.

1 Mijn' Heere,

 

2 D'andre knibbel-vejrsen vertrouw ik dat U.E. bij mijnen laesten2 3 ontfangen heeft. 'Tgeen hier nevens gaet, was toen vergeeten, mits 4 Tesseltjen het had, dien 't luste wat in haere gloorij te studeren.4 5 'T is haer, zejdt ze, geen kleene troost, een ballon te zijn, daer de5 6 armen der geleerde lujden meê kaetsen. Jae men zouw, nae 't zich 7 aenzien laet, genoegh te doen vinden, om haer dietsch te maeken, 8 dat het grooter vreughd waere daer in te rusten, *daer*+ daer op af te8 9 stujten. In UE zin, daerentussen zal (zorgh'ik) niet veel stujten, zoo9 10 hij U.E. kiesche ooren langer met zijn' roestighe stem beukt,10

11 Mijn' Heere,

12 U.E.

13 Onderdaenste, toegedaenste

14 dienaer

15 P C Hóóft.

13 Van den Hujze te Mujden,

14 den 14en van Oestmaent.

15 1636.

 

Vervolg watervrees.