De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 765]

1315 Aan mijnen Heere, Mijnen Heere Caspar Barlaeus, Professor der Philosophie, op de oudezijds achterburgwal, bij 't oudemannenhujs, tot Amsterdam.

L.

 

1Mijn' Heere,

 

2Ten laaste zend ik U.Eed. eens Het Leeven van Peyreskius terugge:2 3 bedank U.Eed. zeer voor haare lijdzaamhejt in 't lang ontbeeren 4 van 't boek: ende wenschte wel dat U.Eed. mij eens quaame ont-45danken oover zijn' traagheit in 't weederkeeren. Maar wij gaan 6 morghen naa Ujtrecht, om de kindren daar te brenghen, en te 7 leeveren aan haaren Vaader Vander Mejde, die ze op Maandagh 8 denkt van daar te koomen haalen. Joffrouw van Ejk, oft liever8 9 (schreef mijn zoon laast ujt Den Haaghe) Joffrouw IJmans, wort 10 daar ook verwacht; en ik leg haar niet zonder IJmans de rejze te10 11 zullen aanneemen. Wij zijn alle ter brujlofte genoodight: doch 12 mijn' dochter Christina heeft alleen bewillight in 't koomen, zoo 13 haare zuster van der Perre meede tot zulx verstaat. Wij maaken13 14 gissing op Dinxdagh oft Woonsdagh weeder hier te weezen, en 15 een hoppezak vol tijdingen meê te brengen. Dat waare te veel om in15 16 een bladt papiers op Amsterdam gezonden te worden. Derhalven, 17 zoo UEed. lust daartoe heeft, men zal 'er hier banket meê houden.17 18 Van 't groote boek kan ik noch niet schejden, vindende kost18 19 daarin, die lekker is voor de geenen dien ze wel smaakt: gelijk mij 20 en mijnsgelijken. Ik vind 'er U.Eed. naam al meede gespelt, en,20 21 om zoo te zeggen, met roode letters. Waare de schrijver Paus 22 geweest, U.Eed. stonde in den Almanach. Doch het is rujm zoo22 23 goedt in de gunste des Prinsen te staan, gelijk U.Eed. doet: aan de 24 welke zich op 't hartlijkste gebiedt,

25Mijn' Heere,

 

26Ter vlucht, vanden

27Hujze te Mujde,

2813 Sep. 1646.

26U.Eed.

27Ootmoedighe dienaar,

28P.C.Hóóft.

[p. 766]

Dagelijks nieuws.