De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 440]

1121 (C. Barlaeus aan J. van der Burgh.)

....

1Indicta sunt amicorum comitia Muydae, post dies bis septem. Ses-2siones habebimus dierum aliquot. Synodus erit provincialis non 3 nationalis. Solum ex Hollandia advocabuntur viri docti, gravesque.3 4 Haga duo, Alcmaria Pontifex femina, Amstelodamo Alopecius, et4 5 lentus Empirici refutator, et γυναικοκρατουμενος (muliebri imperio5 6 subjectus) scriptor. non adscribo nomina, quae divinatione facilè est 7 assequi. Non erit sermo de excussis Iaponia mercatoribus nostris,7 8 aut dedita Perpennia, aut captis in mari Libyco navibus, verum de8 9 studiis solummodo. De successUEt eventu tanti Synedrii faciam te9 10 certiorem. Nullis scribemus Anathema, nisi duris et siccis. -

11Amstel.ipsis Cal. Nov. 1642.

 

vertaling

 

Aangekondigd werd een convent van de vrienden te Muyden, over tweemaal zeven dagen. Sessies zullen we hebben, die vrij wat dagen gaan duren. De Synode zal een Provinciale zijn, niet Nationale. Uitsluitend uit Holland zullen worden bescheiden mannen van geleerdheid en gezag. Twee uit Den Haag, uit Alkmaar iemand van de vrouwelijke kunne, een Pausinne, uit Amsterdam ene Vulpius, dan de trage weerlegger van Empiricus, en een γυναικοκρατουμενος (onder vrouwelijke souvereiniteit geplaatste) stadsschrijver. Ik schrijf de namen niet bij: het valt niet zwaar, door conjectuur ze te raden. Er zal niet zijn een revelkal over kooplui van ons, weggejaagd uit Japannerland, of de overgaaf van Perpignan, of schepen, prijsverklaard in de zeeën aan Afrika's noordkust, maar enkel en uitsluitend over wetenschappelijk bedrijf. Inzake slagen en uitkomst van zo gewichtig Sanhedrin zal ik u op de hoogte houden. Generlei lieden zullen wij een Banbul uitschrijven behoudens den wrangen en drogen.

Amsterdam, op den kop af 1 november 1642.