De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 616]

1227 Aen mijn Heer, mijn Heer Joachimus Vickefort Ridder ende Raat van de Landtgravinne van Hessen Haghe

met een pampierepacksken.

 

port.

 

1....

2meridies est, et vocor ad prandium Satrapae, qui ex Frisia sospes2 3 incolumisque ad malè osculantem Creusam redijt.

4Amstel. 8 Oct. 1644.

 

5(C. Barlaeus).

 

vertaling

 

....

Het is middag, en ik word geroepen aan het noenmaal van den Drossaard, die uit Friesland behouden en ongedeerd bij zijn weinig zoense Creüsa is weergekeerd.

 

(C. Barlaeus).

 

Amsterdam, 8 october 1644.