Alle de gedrukte werken 1611-1738. Deel 4 en 5. Nederlandsche Historien


auteur: P.C. Hooft


bron: P.C. Hooft, Nederlandsche Historien. In: W. Hellinga en P. Tuynman (eds.), Pieter Corneliszoon Hooft, Alle de gedrukte werken, 1611-1738. Deel 4 en 5. University Press Amsterdam, Amsterdam 1972.


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Nederlandsche Historien

P.C. Hooft

editie W. Gs. Hellinga en P. Tuynman

* Bij deze tekst wordt ook de mogelijkheid geboden om de originele pagina's te bekijken via de knop ‘origineel’ naast het paginanummer.


Inhoudsopgave

Ten geleide

Eerste deel Opdragt Aan den Weled: en Gestr: Heere, den Hr. en Mr. Henrik Hooft Drost te Muiden, Balju van Gooilant, Raadt en Fiskaal van het Ed: Mog: Kollegie ter Admiraliteit te Amsterdam.

Orde der Printen.

't Leeven van den Weleedelen, gestrengen, grootachtbaaren Heere, Pieter Corneliszoon Hooft, Ridder van Sint Michiel, Drossaardt van Muide, Baljuw van Goylandt, en Hooftofficier van Weesp en Weesperkarspel. Beschreeven door Geeraardt Brandt.

Register Van 't leeven des drossaardts.

P.C. Hoofts Opdragt zyner Nederlandsche Historien aan zyn' Hoogheit Frederik Henrik Prinse van Oranje, &c. &c.

Op den Nieuwen druk der Nederlantsche Historien Van wylen den Heere P.C. Hooft, Ridder van S. Michiel, Drost van Muide, Baljuw van Gooilant.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien sedert De Ooverdraght der Heerschappije van Kaizar Karel den Vyfden op Koning Philips Zynen Zoon. Eerste Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Tweede Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Derde Boek

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Vierde Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Vyfde Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Zeste Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Zeevende Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Achtste Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Neegende Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Tiende Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Elfde Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Twaalfde Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Dertiende Boek.

Tweede deel P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Veertiende Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Vyftiende Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Zestiende Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Zeeventiende Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Achtiende Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Neegentiende Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Twintighste Boek.

P.C. Hoofts Vervolgh zyner Nederlandsche Historien, Sedert Het overlyden van Prins Willem, tot het ein de der Landtvooghdye des Graaven van Leicester. Eenentwintighste Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Tweeentwintighste Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Drieentwintighste Boek.

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien Vierentwintighste Boek.

P.C. Hoofts Neederlandsche Historien Vyfentwintighste Boek.

P.C. Hoofts Neederlandsche Historien Zesentwintighste Boek.

P.C. Hoofts Neederlandsche Historien Zevenentwintighste Boek.

Register.