De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Michiel Coixi]

MICHIEL COIXI heeft naderhand de deuren die dit Konststuk voor het te sterke dag-

[p. 26]origineel

licht, en stof dekten, van buiten beschildert. Gelyk van Mander daar ook aan gedenkt in 't leven van Michiel Coixi leerling van onzen Orley, met deze woorden: Daar waren ook te Mechelen van hem twee deuren aan d'altaartafel van St. Lucas, waar van het binnenste Tafereel door Bernard van Brussel (dus noemt hy onzen Orley) beschildert was. Doch deze deuren zyn door de Kloosterlingen tot een hoogen prys, aan den Hartog Mathias van wegen de konstige beschildering verkocht, en buitens land vervoert.

Zes Cartons zyn 'er na de dood van Bernard van Orley onvoltooit gebleven, welke door J. Jordaans naderhand zyn opgemaakt. En dit is 't al wat ik 'er van weet te schryven.

Deze hebben hun rol uitgespeelt, en maken ruimbaan voor de twee gebroeders, Konstschilders daar Gouda niet al buiten reeden op roemt, namentlyk