De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Isaak Nicolai]

Om dezen tyd, of wel wat vroeger werd tot Leiden geboren Mr. ISAAK NICOLAI. Den netten tyd van zyne geboorte heb ik niet konnen naspeuren. Ook verwonder ik my dat Karel van Mander niet een woort van hem melt, te meer dewyl hy een Man van aanzien, en verscheidenmalen Borgermeester der Stad Leiden geweest is; daar en boven lang genoeg voor zyn tyd geleeft heeft om het gerucht van zyn naam en Konst te konnen hooren; want men vint zyn naam al in den jare 1596 op de Rol der Borgermeesteren getelt.* Daar en boven waren toen al van zyne

[p. 37]origineel

Konstwerken te zien, inzonderheid in de Vierschaar, op de groote Looyhal, en verscheiden groote huizen te Leiden, die naar dien tyd pryslyk gehandelt zyn. Wat zucht deze Heer voor de Konst gehad heeft, blykt hier aan, dat hy alle drie zyne Zoonen daar toe heeft aangekweekt. Den oudsten Jakob Isaaksz. is langen tyd te Napels geweest, alwaar hy ook een vrouw trouwde en met de zelve in den jare 1617 in zyne Vaderstad Leiden kwam, en de Konst tot genoegen der liefhebberen aldaar, en op andere plaatsen oeffende, tot dat hem door de Dood de draad des levens afgesneden wierd binnen Utrecht in 't jaar 1639, daar hy ook begraven is. Klaas Isaaksz. zyn tweede Zoon, onthielt zig in den Haag, en zyne Konst was gewilt. Willem Isaaksz. was in zyn leven Hopman van de schuttery te Delft, en een geacht Plaatsnyder, maar hem is in 't bloejenste van zyne Lentejeucht op 't jaar 1612, het leven door de Doodzeis afgemaait.