De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jodocus de Momper]

JODOCUS de MOMPER, nevens andere van zyne Konst- en tydgenooten, wier levens begin en eind ons onbekend is, hebben wy agter van Dyk geplaatst, aan wien zy dank verschuldigt blyven, voor dat hy hunne gedagtenissen door zyn Fenixpenceel heeft vereeuwigt. K. van Mander gedenkt aan de Momper in zyn Boek op p. 208 aldus; Nog is t'Antwerpen een Joos de Momper, die uitnemend is in Landschappen, hebbende een geestige handeling. Zyn penceelwerken by allen Konstschilderen bekend, geven te kennen dat hy een braaf meester in dien tyd is geweest. Zyn beeltenis is door den grooten van Dyk met eigen hand op 't koper geëtst.