De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Marten Heemskerk vander Hek]

MARTEN HEEMSKERK vander HEK, Zoon van Nicolaas vander Hek, en Neef van Marten Heemskerk naar welken hy dezen zynen Zoon dede noemen, kwam in St. Lucas Gild den 8 van Herfstmaand 1653, en werd Regent van 't zelve in 't jaar 1654.

Hy schilderde alleen Landschappen, dog zoo goed niet als zyn Vader, en maakte inzonderheid zyn werk van de aloude Hollandsche Kasteelen en Sloten, even als R. Rogman, na te bootsen. Onder andere heeft hy dikwerf, en op verscheiden wyzen het Slot en de Abdye van Egmond, zoo als het zig na de laatste verwoesting doet zien, door zyn penceel vertoont.