De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jaques Wabbe]

Dat onze nabuurige Steeden tot Noorden gelegen in vroegen tyd en voorts niet misdeelt zyn geweest van brave Konstoeffenaars, zulks zal thans en in 't vervolg blyken. Hoorn een dier oudste

[p. 11]origineel

Steden heeft uit zynen schoot voorgebragt den Konstschilder JAQUES WABBE. Deze was een goed Pourtret- en Historieschilder zoo wel in 't levensgroot, als kleender. Te Hoorn in 't Proveniers Hof zietmen van hem geschildert, de Historie van Joseph in vier stukken konstig en kragtig naar dien tyd. De konstige Schilder in waterverf Johannes Bronkhorst heeft een stuk van hem gehad waar in verbeeld stond de Historie. van Jefta, gejaarmerkt 1602. Wanneer hy gestorven is, weet ik niet.