De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Lucas Francois]

LUCAS FRANCOIS de Jonge, geboren te Mechelen in 't jaar 1615, was vermaart van wegen zyn schilderen van Historien en Pourtretten. En aan zyne handeling van penceel en stout

[p. 15]origineel

en kragtig schilderen is wel te zien, dat hy behalven Zyn Vaders leerlessen ook die van den berugten Pet. Paul. Rubbens gehad heeft. Hy heeft langen tyd in Vrankryk geweest, daar hy gelegenheid hadde van verscheiden Princen, en Princessen te schilderen. Hy is altyd ongetrouwt gebleven. Immers was hy nog in vryen staat tot zyn vyf en veertigste jaar 1660.