De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Karel Emanuel Biset]

KAREL EMANUEL BISET is geboren te Mechelen in 't jaar 1633. Hy maakte inzonderheid zyn werk van velerhanden Landaart in zyne gewoone dragten onder malkander te verbeelden in 't kleen. Om zyne fraaije vindingen en keurlyke penceelkonst is hy aan 't Hof van Vrankryk gelokt, daar hy nog was als de Bie zyn boek van 't leven der Konstschilders eindigde. Dees zegt tot roem van zyn Konst dat:

 
Zy overvloeit van geest, en toont van veer haar kragten,
 
Digt by haar nettigheid, die waardig is te agten.