De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Frans Post]

Na hem volgt FRANS POST, tydgenoot van den braven Landschapschilder Pieter Molyn mede een Haarlemmer van geboorte.

Zyn Vader Jan Post geboren 1614 hanteerde, het Glasschilderen tot den jare 1639.

Frans had een Broeder die een berugt Bouwmeester was, door wien hy kennis kreeg aan Prins Maurits die naderhand het huis aan den Haagsen Vyverberg liet bouwen. Deze ziende zyne bekwaamheid lokte hem in den jare 1647 mee naar de Westindien, daar hy verscheiden jaren bleef, zig oeffenende in die Landgezigten naar 't leven af te teekenen, en te schilderen. Wedergekeert zynde met dien Prins heeft hy zig bedient van die aftekeningen, en verscheiden van de zelve in den jare 1688 op 't Huis Ryksdorp buiten Wassenaar

[p. 344]origineel

geschildert. Behalven menigte van West-Indische Landgezigten die hy voor deze en gene met grote lof geschildert heeft, is 'er ook als nog op 't Huis te Honslaardyk een groot stuk van hem te zien. Hy is begraven tot Haarlem in de Groote Kerk op den 17 van Sprokkelmaant 1680.

Delf meê niet ontvrugtbaar in 't voortteelen van Konstenaars heeft ook voortgebragt uit Dirck Isnoutsze van Nes, en Katarina Verburch,