De Lage Landen 1780-1980


auteur: E.H. Kossmann


bron: E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980 (2 delen). Agon, Amsterdam 1986   


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

De Lage Landen 1780-1980

E.H. Kossmann


Inhoudsopgave

[Deel 1. 1780-1914] Voorwoord bij De Lage Landen 1780-1940

Voorwoord bij De Lage Landen 1780-1980

Inleiding

I. De revolutionaire achtergrond 1. De Republiek in de jaren 1780

2. De Oostenrijkse Nederlanden in de jaren 1780

II. De grote omwenteling 1. Een vergelijking van Noord en Zuid in de Franse tijd

2. De Zuidelijke Nederlanden in de Franse tijd

3. De Noordelijke Nederlanden in de Bataafse tijd

4. De resultaten in Noord en Zuid

III. De Grootnederlandse hypothese 1. De bevrijding van de Nederlanden

2. Het karakter van de politiek van koning Willem I

3. Het verzet tegen de politiek van koning Willem I

IV. Op zoek naar nationale beginselen 1. De Belgische Opstand

2. Nederland in de jaren 1830

3. België in de jaren 1830

4. Nederland in de jaren 1840

5. België in de jaren 1840

V. Het liberalisme als systeem, 1848-1879 1. Het karakter van de periode

2. België, 1848-1879

3. Nederland, 1848-1879

VI. Op weg naar de democratie, 1879-1896 1. Sociale spanningen en het kiesrechtprobleem

2. De ‘bewegingen van tachtig’ en het radicalisme

3. De socialistische en confessionele partijen

4. De Nederlandse politiek, 1887-1896

5. De Belgische politiek, 1884-1893

VII. Expansie, 1880-1914 1. De Belgische koloniale politiek

2. De Nederlandse koloniale politiek

3. De ontwikkeling van de Nederlandse economie

4. De ontwikkeling van de Belgische economie

5. De buitenlandse politiek der twee landen

VIII. Synthese, 1895-1914 1. Het culturele karakter van de periode

2. De Vlaamse Beweging

3. De politieke geschiedenis der beide landen

Personen- en zakenregister

[Deel 2. 1914-1980] IX. Oorlog 1. België van 1914 tot 1918

2. Nederland van 1914 tot 1918

3. Na de wapenstilstand en het Belgisch-Nederlandse conflict

X. Stabiliteit, 1919-1939 1. Het karakter van de periode

2. De Belgische en Nederlandse buitenlandse politiek

3. De binnenlandse ontwikkelingen

4. Het Vlaamse probleem

5. De economische geschiedenis

6. De koloniale politiek

7. Een opmerking over de letterkunde

XI. De Tweede Wereldoorlog 1. Verovering, aanpassing en collaboratie

2. Vervolging en verzet

3. De Duitse nederlaag, de bevrijdingen, de terugkeer van de regeringen

XII. Herstel en reoriëntatie, 1945-1958 1. De periodisering van de naoorlogse geschiedenis

2. België van 1945 tot 1950

3. Nederland van 1945 tot 1950

4. De buitenlandse politiek, 1945-1958

5. De jaren vijftig

XIII. Experimenten, 1958-1973 1. België, het Kongoprobleem en de Eenheidswet

2. De jaren zestig, voornamelijk in Nederland

3. België in de jaren zestig

4. De buitenlandse politiek

Nawoord

Bibliografie

Ministeries België, 1831-1974

Ministeries Nederland, 1848-1973

Personen- en zakenregister