Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

T'leven van Bernaert de Rijcke, Schilder van Cortrijcke.

Verdienstlijck hoeftmen in gedacht te houden Bernaert de Rijcke, Schilder van Cortrijck, den welcken hadde een seer vloeyende en verdreven manier van werck, en seer behaeghlijck, als men sien mach te Cortrijck in S. Martens Kerck, aen d'Altaer-tafel van de Cruys-broeders, wesende een Cruys-draginghe, nochtans vroegh van hem ghedaen. Naederhandt heeft hy zijn handelinghe wat verandert, en nae zijn meeninghe verbetert, dat welck ick anderen oordeelen laet, oft oock soo in der daet is. Hy quam in't Antwerpsche Gildt Ao. 1561. en is aldaer ghestorven.