'De relatie tussen postposities en partikels'


auteur: H.C. van Riemsdijk


bron: Henk van Riemsdijk, ‘De relatie tussen postposities en partikels.’ In: Spektator 3 (1973-1974), p. 447-462.


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

‘De relatie tussen postposities en partikels’

Henk van Riemsdijk

bron

Henk van Riemsdijk, ‘De relatie tussen postposities en partikels.’ In: Spektator 3 (1973-1974), p. 447-462.

codering

DBNL-TEI 1
dbnl-nr riem007rela01_01
logboek

- 2002-04-16 LvtL toevoeging colofon

- 2007-10-02 FH conversie van het bestand naar teixlite

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, sign. G 967

 

algemene opmerkingen

Dit bestand geeft, met een enkele hierna te noemen aanpassing, een diplomatische weergave van ‘De relatie tussen postposities en partikels’ door Henk van Riemsdijk, verschenen in Spektator 3 (1973-1974), p. 447-462.

De eindnoten op p. 461 zijn opgenomen als ‘noten’ bij de betreffende tekstgedeelten, en niet als tekst op de genoemde pagina.

 

redactionele ingrepen

In diverse voorbeeldzinnen staan tussen accolades over meerdere regels invulopties voor de betreffende zin onder elkaar. In deze digitale versie staan deze opties tussen normale accolades achter elkaar.