Kikker en het vogeltje


auteur: Max Velthuijs


bron: Max Velthuijs, Kikker en het vogeltje. Leopold, Amsterdam 2003 (14de druk).  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Kikker en het vogeltje

Max Velthuijs

bron

Max Velthuijs, Kikker en het vogeltje. Leopold, Amsterdam 2003 (14de druk).

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr velt008kikk01_01
logboek

- 2004-04-01 LvtL colofon toegevoegd

- 2005-05-10 IH conversie van het bestand naar teixlite

verantwoording

gebruikt exemplaar

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens enkele hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Kikker en het vogeltje van Max Velthuijs uit 1991. Voor de digitalisering is gebruik gemaakt van de veertiende druk uit 2003.

 

redactionele ingrepen

Het origineel heeft geen paginanummers. De paginanummering in deze digitale versie is door ons toegevoegd, en begint met pagina 1, de versozijde van het schutblad.

Op pagina 3 is tussen vierkante haken de titel van het werk toegevoegd.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (p. 26) is niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina ongenummerd (p. 1)

andere boeken van max velthuijs

Kikker is verliefd Zilveren Griffel 1990

Krokodil en het meesterwerk

Trompet voor Olifant

Kikker in de kou Gouden Penseel en Zilveren Griffel 1993

Kikker en de vreemdeling E. du Perronprijs 1994

Kikker is bang

Het rode kippetje / De beer en het varkentje / De olifant en de krokodil

Kikker is een held Vlag en Wimpel 1996

Kikker is Kikker Gouden Penseel 1997

De trouwe dienaar

Kikker en de horizon

Kikker en een heel bijzondere dag

Kikker vindt een vriendje

Kikker vindt een schat

Mijn Kikker babyboek

Haas vertelt

stofboekjes

Kikker buiten / Kikker binnen

badboekje Kikker in het water / ritselboekje Kraken met Kikker

kartonboekjes

Kikker en Eend / Kikker en Varkentje / Kikker en Haas / Kikker en Rat

cd-roms

Kikker in de kou / Kikker is verliefd / Kikker en een heel bijzondere dag

puzzels

Kikker en Eend / Kikker en Haas / Kikker en Varkentje / Kikker viert feest

 

Bekroond met de Gouden Griffel en een Zilveren Penseel 1992

 

Veertiende druk 2003

Copyright © Max Velthuijs 1991

Voor Nederland: Uitgeverij Leopold bv, Amsterdam

In Engeland verschenen onder de titel Frog and the Birdsong

bij Andersen Press Ltd., Londen

Lithografie Photolitho AG Offsetreproduktionen, Gossau, Zürich, Zwitserland

Gedrukt door Proost International Book Production, Turnhout, België

nur 273 / isbn 90 258 4754 4

 

Kijk ook op www.kikkerfeest.nl

 

[pagina ongenummerd (p. 2)


 

Max Velthuijs

 

Kikker en het vogeltje

 

Leopold · Amsterdam