Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 4]

IV 'Tis misselijck* waer een geck zijn gelt aen leytI, 4

 


HET is te verwonderen datter treffelijcke lieden zijn die groot gelt besteden aen Kinckhorens en Mosselschelpen, daer niet fraeys aen en is als de selsaemheyd, en dat, om datse mercken datter groote Potentaten, ja Keysers en Koningen zijn, die sulck gedrocht op doen soecken en wel dier betalen. Ey Heeren Apen,* ghy verstaet het binnen spel* niet. De Koninck Lodewijck van Vrankrijck, de elfde van dier name, dede selsame dieren komen uyt zijn nabuer Koninckrijcken,* om hem een naem te maken dat hy noch groote lust in zijn leven hadde, nochtans was hy doe ter tijt van lichaem seer swack. Ick wil hier niet schelden die haer neeringhe daer af maken, om hun profijt daer mede te doen, alst sonder lieghen gheschieden mach*: die en zijn soo geck niet of zy sien een goet eynde voor haer deel.
illustratie