Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 25]

XXV Die my koopt / en ken my niet*I, 25

 


O Hoogh verheven Koninghs kroone, wat isser aen u dat prysens waerdigh is, als de stoffe alleen; de beteeckenisse is vol moeyten, sorghe ende arbeyt. Wie soude hier om macht en gebieden willen koopen? voorwaer gheen vroedt verstandigh wijs man, dan een hooghmoedigh, trots, opgheblasen mensche, die niet overleyt, (met kennisse) van wat nature hy is; onvermoghen* in moghentheyd, en ellendigh in weelde.
illustratie