Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 29]

XXIX Zy weet 'tsecreetI, 29

 


EEN Slot ghemaeckt met letters, alsmen nu daghelijcx siet onder de Neurenburghsche waren: kan niet gheopent werden, dan by de gheene die het secreet weet van de letters, die op malkanderen moeten ghestelt wesen, en die gebrocht onder den beughel, soo sal hem* de sluytinghe ruym gheven*, en het Slot daer ghemackelijck af ghenomen werden. Dit is een Sinnepop voor de amoreuskens, die hare minne verborghen draghen, en dicwils liever souden sterven, dan haer smeite van minnen teghen yemandt te kennen geven: en waer 't datse sulcx deden, soo soude haerlieder sieckte wel haest wesen te helpen.
illustratie