Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 41]

XLI Een alleenI, 41

 


DIT is soo klaer dattet sonderling* geen uytlegginge behoeft, want het is in alle ding alsoo; veel schieten na den vogel, maer een wort Koning van 't spel, die hem af schiet: alsoo oock: veel begeeren een officie, staet of vrouwe, maer een alleen triumpheert in het ghenieten. Veele dinghen op een juweel, schildery ofte kleynodie, 't welck nochtans niet meer als een te beurte kan vallen.
illustratie