Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 53]

LIII Ad Tragoedias, non ad Vitam*I, 53

 


GROOTE silvere vergulden Schalen, Koppen, Beckens, Lampetten, dienen niet tot de dagelijcxse nootdruft; dan veel meer tot twist, tweedracht, en achterdencken op maechden en dienaers; ende somtijdts voor den listighen dief. Daerom plegense de oude Romeynen en Griecken, tot pronck en prael in haer Tragedien te vertoonen, om datse de Eclipsis waren van de volghende werckinghe.
illustratie