Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 62]

Het tweede schock

I Elck wat wils*II, 1

 


DESE Sinnepop schijnt te accorderen met de meeninghe Agesilai, die gekoren zijnde Koningh, in een waerschap* Wetten gaf, waer nae elck hem had te reguleren: gheboot den Schencker, soo de wijn koever* en overvloedigh was, elck te gheven soo veel hy eyschte: maer sooder kommer* was, dat hy elck soude gheven zijn juyste even* mate, op dat hem niemand hadde te misnoeghen: 'twelck het woordt: Elck wat wils duydelijck uytdruckt: want als een yeder zijn beecker met water mach temperen* nae zynen smake, (en niet ghedwonghen is nae der Duytschen aert den selven bescheyt* te doen: dat is, heel of half uyt te suypen, het lust hem ofte niet) soo is elck waerlijck wel ghetracteert*. Soo mach dan dit op veel ander dinghen ghebruyckt worden, daer men met overdaedt niemandt wil overlasten*, noch door onghelijcke deelinghe een leep* oogh maken.
illustratie