Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 65]

IV Wrijft u nietII, 4

 


WIST menigh Edelman de rechte beduydinghe van zijn Wapen, hy soude hem selfs hoeden voor ongheval; dit blijckt aen't gheslachte van de Edellieden, die eertijdts dese Wapen voerden* en ghegheven was, moghelijk met sulcke meeninghe van den ghever, dat hy haer eeuwigh wilde voor ooghen schilderen, datse sich aen grooter en harder als zy niet wryven en souden, of zy souden vuyl en terstont ghemorselt worden; dies zy oock soo lang floreerden in weelden, tot datse haer tot borgherlijcke twist begaven tegen haer meerder, waer deurse alle verdonckert en vernielt zijn.
illustratie