Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 109]

XLVIII Oorboor* geen strafII, 48

 


DE Boer braeckt* zijn Vlas met dit instrument, dat breeckt alle de scheven*, om dat tot goet Vlas te bereyden, niet uyt straffinghe ofte wrake, dan om den oorboor daer af te ghenieten: Desghelijcks zijn alle Heeren schuldigh, de Landtsaecken te regeeren tot een rechtveerdigen oorboor, en niet tot particuliere hate, wrake ofte straffe; dat gunne God.
illustratie