Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 130]

VIII Doleur non pareilleIII, 8

 


DE Broeders van de Bende, die garen de gilde* spelen, zijn wel fraey ghemoet*, soo langh als de beurs noch wel ghespeckt is: maer soo haest die ledigh is, soo zijnse daer over seer bedroeft, om dat de Waerdinne niet langer borghen wil; jae datse* ten huyse worden uyt ghestoten, daer zy het Heerschap pleghen te spelen; ende moeten dan t'huys gaen by Wijf en kinderen die van hongher kryten. Dat is:

't Grootste verdriet.illustratie